موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > هماهنگ بهمن ماه98 > هتلداری و گردشگری  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون هماهنگ بهمن ماه 1398
 نام رشته :گردشگری                     
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 آراد علم راهنمای گردشگری سلامت 3     1398/12/11 08:30 مرکز سنجش  
                   
2 آریا تهران2 راهنمای موزه   1   1398/12/11 08:30 مرکز سنجش فائزه آقاجانی
                   
3 بهرایان راهنمای عمومی گردشگری 1     1398/12/11 08:30 مرکز سنجش  
                   
4 پردازشگران پارسی راهنمای عمومی گردشگری 2     1398/12/11 08:30 مرکز سنجش  
                   
5 تدبیر گران راهنمای طبیعت گردی 2     1398/12/11 08:30 مرکز سنجش  
راهنمای طبیعت گردی   2 98/07/24 زهرا نامنی- مهناز رشید آبادی
راهنمای عمومی گردشگری 1      
راهنمای محلی 4      
راهنمای موزه 2      
راهنمای موزه   3 98/06/28 زهرا نامنی- مهناز رشیدآبادی- علیرضا روستایی
راهنمای گردشگری سلامت 3      
راهنمای گردشگری فرهنگی 2      
راهنمای گردشگری فرهنگی   1 98/06/28 فاطمه خورسندی
                   
6 تهران پایتخت راهنمای طبیعت گردی 3     1398/12/11 08:30 مرکز سنجش  
راهنمای گردشگری فرهنگی (98/05/31) 1      
                   
7 دورنما راهنمای موزه 1     1398/12/11 08:30 مرکز سنجش  
                   
8 سامان آفرین راهنمای طبیعت گردی 3     1398/12/11 08:30 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری 5      
راهنمای محلی 3      
راهنمای موزه 3      
راهنمای گردشگری فرهنگی 2      
                   
9 سپهرآفرین راهنمای گردشگری فرهنگی 1     1398/12/11 10:00 مرکز سنجش  
                   
10 شارستان علم راهنمای طبیعت گردی 3     1398/12/11 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری 2      
راهنمای موزه 2      
                   
11 علم پرور راهنمای طبیعت گردی 12     1398/12/11 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری 10      
راهنمای محلی 6      
راهنمای موزه 11      
راهنمای گردشگری سلامت 4      
                   
12   راهنمای طبیعت گردی 1+2     1398/12/11 11:30 مرکز سنجش  
علوم هانی راهنمای عمومی گردشگری 1      
  راهنمای گردشگری فرهنگی 3      
                   
13 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی 2     1398/12/11 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای طبیعت گردی   1+1 98/06/28 بهاره اسلامی- شهرام افشار
راهنمای طبیعت گردی   1 98/10/05 حامد ربیعی
راهنمای عمومی گردشگری 5      
راهنمای عمومی گردشگری   1+1 98/04/27 سپیده صدیق- میثم پیران
راهنمای محلی 4      
راهنمای موزه 5      
راهنمای موزه   1 98/04/27 حامد ربیعی
راهنمای موزه   1 98/05/31 مریم سلیمان شریفیان
راهنمای گردشگری سلامت 2      
راهنمای گردشگری سلامت   1 98/06/28 سیپور رستمی
راهنمای گردشگری فرهنگی 1      
                   
14 کانون دانش راهنمای طبیعت گردی 3     1398/12/11 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری 2+1      
راهنمای محلی 4      
راهنمای موزه 1      
راهنمای گردشگری فرهنگی 1      
                   
15 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه راهنمای طبیعت گردی 2     1398/12/12 08:30 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری 6      
راهنمای محلی 3      
راهنمای موزه 7      
راهنمای گردشگری سلامت 7      
راهنمای گردشگری فرهنگی 8      
                   
16 نشان برتر راهنمای طبیعت گردی 6     1398/12/12 08:30 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری 1      
راهنمای موزه 1      
راهنمای گردشگری سلامت 2      
راهنمای گردشگری فرهنگی 3      
                   
17 نگین آفاق ایرانیان راهنمای طبیعت گردی 8     1398/12/12 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری 1      
راهنمای محلی 1      
راهنمای موزه 6      
راهنمای گردشگری سلامت 1      
راهنمای گردشگری فرهنگی 3      
                   
17 نیاوران راهنمای عمومی گردشگری 3     1398/12/12 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری   1 98/09/07 طلیعه شیخ دانائی
راهنمای محلی 3      
راهنمای موزه 2      
                   
18 نیکان آریا راهنمای طبیعت گردی 1     1398/12/12 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای گردشگری سلامت 2      
راهنمای عمومی گردشگری   1 98/07/08 علیرضا ر حیمی
راهنمای عمومی گردشگری   1 98/07/10 مجید سهرابی
راهنمای گردشگری فرهنگی   1 98/09/07 محمد علی خامی  زاده
راهنمای موزه   1+1 98/09/07 علیرضا رحیمی- مجید رحمتی
                   
19 نیکو روش راهنمای عمومی گردشگری 2     1398/12/12 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای محلی 1      
راهنمای موزه 1      
راهنمای گردشگری سلامت 1      
                   
20 ویژگان راهنمای عمومی گردشگری 1     1398/12/12 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری (98/10/01) 2      
راهنمای گردشگری سلامت 2      
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 627 | بازديدکنندگان امروز: 613 | کل بازديدکنندگان: 1634718 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3906 ثانيه