موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون هماهنگ دیماه > مراقبت و زیبایی (بانوان)  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
رعایت موارد ذیل توسط آموزشگاه داران و آزمونگران محترم الزامی است.
روز آزمون به هیچ عنوان کلاس آموزشی برقرار نمی باشد و هیچ ارباب رجوعی پذیرفته نمیشود.
تمامی لیستها توسط آزمونگران عملی مهر و امضاء، درج تاریخ آزمون عملی و درج نمره عملی میگردد.
تمامی نمرات عملی پس از ثبت توسط آزمونگران عملی باید چسب زده شود.
هیچگونه خط خوردگی قابل قبول نیست و در صورت اشتباه احتمالی کوچک، باید توسط آزمونگران عملی  پس از تائید، مهر و امضاء شود.
هزینه رفت و برگشت آزمونگران عملی، بعهده مدیر آموزشگاه (مکان آزمونی) است.
آزمونگران باید صورتجلسه آزمونی را پس از کنترل و مهر و امضای طرفین نزد خود نگهدارند.
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  هماهنگ دی ماه 1398
 نام رشته :مراقبت زیبایی                     
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 آترین  آرایشگر و پیرایشگر زنانه  1       08:00    
                   
2 آویسا  آرایشگر و پیرایشگر زنانه   2      1398/11/29 08:00  بیشمکر   22453955   آموزشگاه بیشمکر  
                   
3 ارغوان 2 بافت مو  1       08:00 ارغوان 2  
کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه  2        
آرایشگر ناخن  1        
                   
4 بانو آشوری پیرایشگر ابرو و صورت زنانه  1     98/11/29 08:00 بانو آشوری خانم کلاته 09191035847
پیرایشگر موی زنانه  2  
 آرایشگر موی  زنانه  2  
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  5  
کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه  1  
 آرایشگر ناخن  2  
متعادل ساز چهره زنانه  1  
                   
5 بانو باوند  پیرایشگر ابرو و وصورت زنانه  1     98/11/27 08:00 بانو باوند  خانم بهجویی 09125071202
متعادل ساز چهره زنانه  3    
آرایشگر ناخن  3    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  2    
کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه  1    
                   
6 بانو بیدار بخت  آرایشگر موی زنانه  1      1398/11/29 08:00  بیشمکر  آموزشگاه بیشمکر:  22453955
 کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه  1      1398/11/29  بیشمکر  
                   
7 بانو دادفر  کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه  9      1398/12/05 08:00 بانو دادفر  خانم نظرخانی : 009123235095
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  3      1398/12/05  
آرایشگر ناخن  4      1398/12/05  
بافت مو 1      1398/12/05  
متعادل ساز چهره زنانه  9      1398/12/05  
پیرایشگر موی زنانه  4      1398/12/05  
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه  1      1398/12/05  
                   
8 بانو روژان   پاکسازی پوست صورت زنانه  3      1398/12/04 08:00  آموزشگاه فرزان دخت  22552670
                   
9 بانو فرجی  پیرایشگر ابرو و صورت زنانه  1       08:00    
 آرایشگر و پیرایشگر زنانه  1          
 متعادل ساز چهره زنانه  1          
                   
10 بانو فردی  آرایشگر ناخن  2      1398/12/03 08:00  آموزشگاه بانو نهال  09122937202
                   
11  بانو مانا   آرایشگر و پیرایشگر زنانه  3       08:00  بانو مانا   
 آرایشگر ناخن  1        
کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه  1        
                   
12  بانو ملکی آرایشگر ناخن  3       08:00    
                   
13 بانو نهال  پیرایشکر موی زنانه  1     98/12/03 08:00 بانو نهال  خانم میرجوادی 09124244016
 آرایشگرو پیرایشگر زنانه  3    
کاربر مواد شیمیایی 6    
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه  1    
آرایشگرموی زنانه  1    
                   
14 برترینها  پیرایشگر موی زنانه  2      1398/12/04 08:00  برترینها  خانم محمدیان : 09122490958
کاربر مواد شیمیایی  2      1398/12/04  برترینها   
                   
15 بهار زیبایی متعادل ساز چهره زنانه  1       08:00    
آرایشگر موی زنانه  1          
آرایشگر ناخن  1          
                   
16 بهجویی متعادل ساز چهره زنانه  2     98/11/30 08:00 بهجویی خانم وثوقی 09191771553
آرایشگر ناخن  2    
آرایشگ رو پیرایشگر زنانه  6    
                   
17  بیتا   پیرایشگر ابرو وو صورت زنانه  1     98/11/27 08:00  بیتا  خانم رضائی 09103020705
پیرایشگر موی زنانه  3    
پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر  2    
پیرایشگر کودک  3    
بافت مو  2    
پاکسازی پوست صورت زنانه  2    
آرایشگر موی زنانه  1    
رنگ کردن موی زنانه  3    
آرایشگر و پیرایگر زنانه  5    
کاربر مواد شیمیایی  2    
                   
18 بیشمکر  کاربر مواد شیمیایی  1     98/11/29 08:00 بیشمکر خانم نظرخانی 09123235095
 آرایشگر موی زنانه  1    
 پاکسازی پوست صورت زنانه  2    
 پیرایشگر ابرو و صورت زنانه  1    
پیرایشگر موی زنانه 1    
                   
19 بیکران آبی  پیرایشگر موی زنانه  1     98/11/30 08:00 بیکران آبی خانم گرشاسبی 09122937202
 بافت مو  2    
آرایشگرناخن  4    
آرایشگر و پیرایشگر  زنانه  1    
                   
20  پگاه پایا   پاکسازی پوست صورت زنانه  2       08:00    
                   
21 پیوند  کاربر مواد شیمیایی  3     98/11/28 08:00 پیوند خانم خانی 09194222141
آرایشگر و پیرایشگر  زنانه  3    
 آرایشگر موی زنانه  1    
 پیرایشگر موی زنانه  5    
 پیرایشگر ابرو وو صورت زنانه  3    
                   
22 تابش  پیرایشگر موی زنانه  4       08:00 تابش  
 پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر  1        
                   
23 توران  آرایشگر و پیرایشگر زنانه  3     98/12/03 08:00 توران  خانم توفیق 09121505156
کاربر مواد شیمیایی  2    
آرایشگر ناخن  1    
آرایشگر موی زنانه  1    
 پاکسازی پوست و صورت زنانه  20    
پیرایشگر موی زنانه  1    
پیرایشگر ابو و وصورت زنانه  2    
                   
24 چهره خندان  متعادل ساز چهره ز نانه  2      1398/12/04 08:00  برترینها   88785859
                   
25 دترلند  پاکسازی پوست صورت زنانه  3       08:00    
 آرایشگر ناخن  1          
                   
26  درنیکا  پیرایشگر ابرو وصورت  زنانه  1       08:00  درنیکا   
متعادل ساز چهره زنانه  1        
آرایشگر ناخن  2        
                   
27  رخ نقراه ای   آرایشگر موی  زنانه  1      1398/12/04 08:00  برترینها  88785859
آرایشگر ناخن  2      1398/12/04  برترینها   88785859
                   
28  روز قشنگ  پیرایشگر موی زنانه  1       08:00    
متعادل ساز چهره زنانه  1          
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  1          
                   
29 زرین آرا  متعادل ساز چهره زنانه  2      1398/12/03 08:00  نقش مینا   77321062
                   
30  زرین تاج  آرایشگر ناخن  1      1398/11/28 08:00  سرای نیکا   09388978951
                   
31 سایه ها  آرایشگر ناخن  5       08:00 سایه ها   
پاکسازی پوست صورت زنانه  5        
متعادل ساز چهره زنانه  1        
کاربر مواد شیمیایی  3        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  3        
 آرایسگر موی زنانه  2        
پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر  1        
پیرایشگر ابرو وصورت زنانه  2        
                   
32 سپیده زیبایی متعادل یاز چهره زنانه  3      1398/11/30 08:00 مهرآریا  22850045
آرایشگر موی زنانه  1      1398/11/30  مهرآریا  
                   
33 سحر گل  آرایشگر و پیرایشگر زنانه  3       08:00 سحر گل   
کاربر مواد شیمیایی  2        
                   
34 سرای نیکا متعادل ساز چهره زنانه  2     98/11/28 08:00 سرای نیکان  خانم پازوکی 09197712912
آرایشگر ناخن  3    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  2    
کاربر مواد شیمیایی 1    
                   
35 سیب سبز آرایشگر ناخن  1     98/12/04 08:00 سیب سبز خانم فرهادی نژاد 09121080140
کاربر مواد شیمیایی 3    
 پیرایشگر موی زنانه  2    
پیرایشگر ابرو وصورت زنانه  2    
                   
36 سیمای فرشته  آرایشگر ناخن  1       08:00    
کاربر مواد شیمیایی 1          
                   
37  شادزی متعادل ساز چهره زنانه  1      1398/12/04 08:00  شادزی  
                   
38 شایسته نو 2 کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه  1       08:00    
                   
39 شهرزاد  پاکسازی پوست صورت زنانه  5     98/12/04 08:00 شهرزاد  خانم کیانی 09121798916
آرایشگر ناخن  1    
کاربر مواد شیمیایی  1    
                   
40  غنچه سرخ  آرایسگر و پیرایشگر زنانه  1       08:00    
                   
41 فرانک نعمتی آرایشگرو پیرایشگر زنانه  2      1398/12/03 08:00 فرانک نعمتی  خانم نظرخانی : 09123235095
پرایشگر ابرو وصورت زنانه  2      1398/12/03  
متعادل ساز چهره ز نانه  1      1398/12/03  
                   
42 فرزان دخت  پاکسازی پوست صورت زنانه  15       08:00 فرزان دخت   
                   
43 فریناز  پیرایشگر ابرو وصورت زنانه  1      1398/12/03 08:00 نقش مینا   77321062
متعادل ساز ه چهره زنانه  1      1398/12/03  
آرایشگرو پیرایشگر زنانه  1      1398/12/03  
آرایشگر ناخن  1      1398/12/03  
                   
44 قصر الیزا  پیرایشگر موی زنانه  1     98/12/03 08:00 قصر الیزا خانم حیدری 09391288980
آرایشگر عروس  1    
آرایشگر موی زنانه  3    
آرایشگر وپیرایشگر زنانه  1    
پیرایشگر موی زائد با موم  1    
                   
45 قصر جانان آرایشگر عروس  1      1398/12/04 08:00  مه چهرگان   09198196570
آرایشگر موی زنانه  2      1398/12/04  مه چرگان   
                   
46 قصر کژال  آرایشگر عروس  1      1398/11/28 08:00  سرای نیکا   09388978951
                   
47 کژال  کاربر مواد شیمیایی 2     98/11/26 08:00 کژال  خانم فرحناک 09122387736
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  1    
پاکسازی پوست صورت زنانه  9    
متعادل ساز چهره زنانه  1    
پیرایشگر ابرو وصورت زنانه  1    
                   
48 کژال 2 آرایشگر ناخن  1       08:00    
دکلراسیون یا بی رنگ کردن موی زنانه  1          
                   
49 کلبه آرامش آرایشگر ناخن  3       08:00    
                   
50 کلبه جوان  بافت مو  2       08:00    
                   
51 گلاله  کاربر مواد شیمیایی  2       08:00    
                   
52 گل ایران  پیرایشگر ابرو وصورت زنانه  4       08:00    
                   
53 گلبن  بافت مو  2      1398/11/28 08:00 گلبن  خانم رفیعی : 09356433209
آرایشگر ناخن  2      1398/11/28  
کاربر مواد شیمیایی 1      1398/11/28  
آرایشگر موی زنانه  2      1398/11/28  
                   
54 گل گیس پیرایشگر موی زنانه  5     98/12/04 08:00 گل گیس خانم بهران 09128922080
 پیرایشگر  ابرو وصورت زنانه  3    
 متعادل ساز چهره زنانه  1    
آرایشگر موی زنانه  2    
 آرایشگر ناخن  2    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  2    
 کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه  4    
                   
55  گیسو نگار  آرایشگر ناخن  1      1398/12/04 08:00  سیب سبز  88410489
                   
56 لاله چهر پیرایشگر موی زنانه  1       08:00    
آرایشگر ناخن  1          
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  1          
                   
57 لبخند  کاربر مواد شیمیایی 1      1398/12/04 08:00  شهرزاد  77224026
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  1      1398/12/04  شهرزاد  
آرایشگر ناخن  1      1398/12/04    
                   
58 لیلیوم سرخ  بافت مو  4       08:00 لیلیوم سرخ   
متعادل ساز چهره زنانه  2        
                   
59 ماه تابان  آرایشگر و پیرایشگر زنانه  1       08:00    
متعادل ساز چهره زنانه  1          
                   
60 ماهی نقره ای آرایشگر موی زنانه  1       08:00    
                   
61 مه چهرگان  متعادل ساز چهره زنانه  2      1398/12/04 08:00 مه چهرگان   خانم نظرخانی : 09123235095
پیرایشگر موی زنانه  1      1398/12/04  
آرایشگر ناخن  1      1398/12/04  
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  1      1398/12/04  
                   
62 مهرآریا  بافت مو  1      1398/11/30 08:00 مهرآریا   خانم نظرخانی : 09123235095
پاکسازی پوست صورت زنانه  5      1398/11/30  
آرایشگر ناخن  2      1398/11/30  
                   
63 مهر آگین  پیرایشگر موی زنانه از روی عکس  تصویر  1       08:00    
کاربر مواد شیمیایی  1          
                   
64  نسرین بانو آرایشگرو پیرایشگر  موی زنانه  1       08:00    
                   
65 نقش مینا   آرایشگر ناخن  1      1398/12/03 08:00 نقش مینا   خانم خانی : 09194222141
آرایشگرو پیرایشگر  زنانه  4      1398/12/03  
                   
66 نگاره   آرایشگر ناخن  1       08:00    
متعادل ساز چهره زنانه  1          
 پیرایشگر موی زنانه  1          
                   
67 والا نگار   آرایشگر ناخن  2+3       08:00    
                   
68 ویرا  آرایشگر و پیرایشگر موی زنانه  1       08:00 والا نگار   
                   
69 هاله نوین  متعادل ساز چهره زنانه  1       08:00 هاله نوین   
آرایشگر موی زنانه  2        
آرایشگر ناخن  1        
آرایشگرو پیرایشگر زنانه  1        
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 460 | بازديدکنندگان امروز: 15 | کل بازديدکنندگان: 1573408 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5625 ثانيه