موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون الکترونیکی آبانماه 98 > هتلداری و گردشگری  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

 

آدرس مرکز شماره 9 شهید  چمران :

سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه

تلفن: 33473737 – 33486868

 

 
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  الکترونیکی آبانماه 1398
 نام رشته :هتلداری و گردشگری                                  
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 آرمان روشن راهنمای طبیعت گردی   2 (1398/06/28) 1398/10/18 8:30 مرکز سنجش فاطمه درمنکی- اسماعیل سلیمی
                   
2 آینده درخشان راهنمای طبیعت گردی  اکوتوریسم(98/08/21) 1+1     1398/10/18 8:30 مرکز سنجش  
                   
3  آریا تهران 2 راهنمای محلی (98/08/20) 3     1398/10/18 8:30 مرکز سنجش  
                   
4 پردازشگران پارسی راهنمای موزه (1398/07/21) 1     1398/10/18 8:30 مرکز سنجش  
                   
5 تدبیرگران راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم(98/8/18) 1     1398/10/18 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم(98/8/25) 1     1398/10/18 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای طبیعت گردی   2 (1398/04/27) 1398/10/18 8:30 مرکز سنجش محمد امین حسینیان- مرضیه مایاندره
راهنمای طبیعت گردی   2 (1398/05/31) 1398/10/18 8:30 مرکز سنجش علیرضا روستائی- امیر مشایخی
راهنمای گردشگری فرهنگی (1398/8/21) 1     1398/10/18 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری   3 (1398/05/31) 1398/10/18 8:30 مرکز سنجش هادی رادپور- فاطمه شمسی- خاطره فرزین
راهنمای محلی   1 (1398/05/31) 1398/10/18 8:30 مرکز سنجش علی اصغر اکبریانی
راهنمای محلی   1 (1398/06/28) 1398/10/18 8:30 مرکز سنجش زهرا احمدی
راهنمای موزه (1398/8/18) 1     1398/10/18 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای موزه (98/8/19) 1     1398/10/18 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای موزه (98/8/25) 1     1398/10/18 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای موزه   1 (1398/05/31) 1398/10/18 8:30 مرکز سنجش حسن اسدی
راهنمای موزه   1 (1398/03/30) 1398/10/18 8:30 مرکز سنجش محمد امین حسینیان
                   
6 تهران پایتخت راهنمای عمومی گردشگری(98/08/20) 1     1398/10/18 8:30 مرکز سنجش  
                   
7 دورنما راهنمای طبیعت گردی   1 (1398/06/16) 1398/10/18 8:30 مرکز سنجش فاطمه رشیدی راد
راهنمای محلی   1 (1398/05/31) 1398/10/18 8:30 مرکز سنجش امیرحسین پیشوا
راهنمای محلی   1 (1398/06/28) 1398/10/18 8:30 مرکز سنجش رسول سیجانی
                   
8 علم پرور راهنمای عمومی  گردشگری(98/8/22) 1     1398/10/18 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای محلی (98/8/21) 1+1+6     1398/10/18 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای محلی   2 (1398/06/28) 1398/10/18 8:30 مرکز سنجش مهران مقیسه- زینت ولی نژاد
راهنمای موزه  (98/8/21) 3     1398/10/18 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای موزه    1 (1398/04/27) 1398/10/18 10:00 مرکز سنجش طیبه کرمی
راهنمای موزه    1 (1398/06/28) 1398/10/18 10:00 مرکز سنجش محمد نادری
راهنمای  گردشگری سلامت(98/8/21) 1+1     1398/10/18 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای  گردشگری سلامت(98/8/22) 1     1398/10/18 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای طبیعت  گردی اکوتوریسم(98/8/21) 1+1+1     1398/10/18 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای طبیعت  گردی اکوتوریسم(98/8/22) 1     1398/10/18 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای طبیعت  گردی    1 (1398/04/27) 1398/10/18 10:00 مرکز سنجش شهناز تیماجیان
راهنمای گردشگری  فرهنگی (98/8/21) 1+1     1398/10/18 10:00 مرکز سنجش  
                   
9  علوم هانی  راهنمای محلی(98/8/20) 6     1398/10/18 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای محلی(98/8/25) 1     1398/10/18 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای موزه  (98/8/19) 2     1398/10/18 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای موزه  (98/8/20) 7     1398/10/18 10:00 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (1398/06/16) 1398/10/18 10:00 مرکز سنجش رضا موذن
راهنمای عمومی گردشگری   2 (1398/03/23) 1398/10/18 10:00 مرکز سنجش مونا قربان نژاد- راضیه ارغیانی
راهنمای طبیعت  گردی    4 (1398/03/23) 1398/10/18 10:00 مرکز سنجش نازیلا رزاقیان- مونا قربان نژاد- راضیه ارغیانی- نجمی سادات میرشفیعی
                   
10 علوی ایران راهنمای گردشگری سلامت (98/8/12) 1     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای گردشگری سلامت (98/8/14) 1     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی  گردشگری(98/8/14) 1     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
                   
11 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم  (98/8/20) 1     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم  (98/8/21) 1     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای موزه  (98/8/21) 1     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای موزه  (98/8/25) 1     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای موزه    1 (1398/05/31) 1398/10/18 11:30 مرکز سنجش ساغر روشنی
راهنمای محلی (98/8/20) 2     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
                   
12   نشان برتر  راهنمای  عمومی گردشگری (98/8/12) 1     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای موزه (98/8/11) 1     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای موزه (98/8/13) 1     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای موزه   1 (1398/05/31) 1398/10/18 11:30 مرکز سنجش محمد بیگناهی
راهنمای موزه   1 (1398/06/28) 1398/10/18 11:30 مرکز سنجش مهدی علی محمدی
راهنمای محلی   1 (1398/05/31) 1398/10/18 11:30 مرکز سنجش محمد بیگناهی
راهنمای محلی   1 (1398/06/28) 1398/10/18 11:30 مرکز سنجش شکوه قاسمی 
                   
13 نگین آفاق  ایرانیان  راهنمای موزه(98/8/25) 2     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای موزه   1+1 (1398/05/31) 1398/10/18 11:30 مرکز سنجش منیر منصوری- لیلا وکیلی
راهنمای عمومی گردشگری(98/8/19) 1+1+2     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری(98/8/29) 2     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری   2 (1398/05/31) 1398/10/18 11:30 مرکز سنجش مژده قباح - سمیه ظاهری
راهنمای طبیغت گردی اکوتوریسم(98/8/29) 1     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
                   
14 نیاوران راهنمای طبیعت گردی   1+1 (1398/05/31) 1398/10/18 11:30 مرکز سنجش امیرحسام ریحانچی سیدمحمدحسن شمس
راهنمای محلی   1 (1398/03/23) 1398/10/18 11:30 مرکز سنجش امیرحسام ریحانچی
                   
15 نیکوروش راهنمای گردشگری سلامت(98/8/12) 1     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
                   
16 ویژگان راهنمای عمومی گردشگری(98/07/22) 1     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
 راهنمای موزه  (98/8/28) 1     1398/10/18 11:30 مرکز سنجش  
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 406 | بازديدکنندگان امروز: 284 | کل بازديدکنندگان: 1617846 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/7656 ثانيه