موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون الکترونیکی نیمه اول مهرماه 1398 > هتلداری و گردشگری  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

 زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)        آزمون الکترونیکی نیمه اول مهرماه 1398      
         نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 آراد علم راهنماي عمومی گردشگری (98/07/07) 1     1398/8/25 11:30 مرکز سنجش  
راهنماي عمومی گردشگری   1 98/04/27 امیرعباس افشانی
راهنمای گردشگری فرهنگی   1 مهدی گل بیدی
                   
2 آینده درخشان راهنمای گردشگری فرهنگی(98/07/06) 1     1398/8/25 11:30 مرکز سنجش  
راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم) (98/07/15) 1      
                   
3 پارت  راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم) (98/07/01) 1     1398/8/25 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای محلی(98/07/07) 1      
                   
4 تدبیر گران  راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم) (98/07/07) 1     1398/8/25 11:30 مرکز سنجش  
راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم)   3 98/04/27 رفعت حسن نژاد- حدیث شاهنگی- نیوشا حسینی
راهنماي عمومی گردشگری (98/07/06) 1+1      
راهنمای موزه   3 98/04/27 مهناز حاجی محمد- جعفر علی آبادی- امیر مشایخی
راهنمای محلی   3 98/04/27 علیرضا روستائی- ناهید سپهر آذری- زهرا نامنی
                   
5 تدبیرگران 2 راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم)   1 98/04/27 1398/8/25 11:30 مرکز سنجش فاطمه شمسی
                   
6 تهران پایتخت راهنمای محلی(98/07/10) 1     1398/8/25 11:30 مرکز سنجش  
راهنماي موزه (98/07/15) 2      
                   
7 سامان آفرین راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم) (98/07/15) 1     1398/8/25 11:30 مرکز سنجش  
راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم)   2 98/05/31 مریم علی زاده- هدیه محمدخانی
راهنمای موزه   2 98/04/27 فرزانه کردی- ماشااله گودرزی
                   
8 سپهر آفرین راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم)   2+1 98/05/31 1398/8/25 11:30 مرکز سنجش موژان عیسی وند- فاطمه میرنظامی- مهدی پورحیدر
راهنمای موزه   2 مهدی پور حیدر- عمران یوسفی
                   
9 سرو جاویدان راهنماي زبان تخصصی (98/07/07) 3     1398/8/25 11:30 مرکز سنجش  
                   
10 شارستان علم راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم)   1 98/04/27 1398/8/25 11:30 مرکز سنجش حمیدرضا توده روستا
راهنمای محلی   1
راهنمای موزه   1
                   
11 علم پرور راهنمای محلی (98/07/06) 1     1398/8/27 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای محلی   1+2 98/05/31 ستاره صابری- سحر احمدجمالی- مرتضی یاری
راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم)   1 98/04/27 فاطمه حیدری
راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم)   1 98/05/31 ستاره صابری
راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم)   1 98/04/27 شهناز تیماجیان
راهنمای گردشگری فرهنگی   1 98/05/31 میثم محمد حسینی
راهنمای گردشگری فرهنگی   1 98/04/27 نسرین حاجی بیگی
راهنمای عمومی گردشگری   1 98/05/31 ستاره صابری
راهنمای موزه   1+1 98/05/31 کاظم سکاکی - ستاره صابری
راهنمای موزه   1 98/04/27 طیبه کرمی
                   
12 علوم هانی راهنمای گردشگری سلامت (98/07/15) 4     1398/8/27 8:30 مرکز سنجش  
راهنماي عمومی گردشگری (98/07/15) 1      
                   
13 کانون دانش راهنماي عمومی گردشگری (98/07/15) 1     1398/8/27 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری   1 98/03/30 الهام مرادی
راهنمای عمومی گردشگری   1+3 98/04/27 مصطفی غنی آبادی- علی ابراهیمی- مایده ترکاشوند- امیرحسین فولادی
راهنمای عمومی گردشگری   1 98/06/02 محبوبه عارضی
راهنمای گردشگری فرهنگی(98/07/15) 1      
راهنمای گردشگری فرهنگی   1 98/03/30 سارا شکری
راهنمای گردشگری فرهنگی   1 98/04/27 مهدی واحدی
راهنمای محلی   1 98/03/30 مصطفی غنی آبادی
راهنمای محلی   5 98/04/27 فاطمه آخوندی- حافظ تخت چین- علی جلال وند- علی زارع صالحی- حسن نوری زاده
راهنمای موزه   6 98/04/27 علی اسدی- علیرضا امیری- سعید خروشان- مصطفی غنی آبادی- فائزه مظفری- بهروز نظیر
راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم)   1+1 98/02/05 هادی شاطری- هنگامه دانشور
راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم)   1 98/03/30 نیر میکائیلی
راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم)   2 98/04/27 مصطفی غنی آبادی- محمدعلی کرمی
    1 98/06/02 محبوبه عارضی
                   
14 مجتمع فنی ایرانیان  راهنمای محلی (98/07/07) 1     1398/8/27 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای گردشگری فرهنگی(98/07/08) 1      
راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم) (98/07/08) 1      
راهنماي عمومی گردشگری (98/07/09) 1      
                   
15 نشان برتر راهنمای عمومی گردشگری   1 98/04/27 1398/8/27 8:30 مرکز سنجش حسین نوحی
                   
16 نگین آفاق ایرانیان راهنماي موزه (98/07/06) 1     1398/8/27 8:30 مرکز سنجش  
راهنماي موزه (98/07/15) 1+1      
راهنماي عمومی گردشگری (98/07/06) 1      
راهنماي عمومی گردشگری (98/07/08) 1      
راهنمای محلی (98/07/06) 1+1      
راهنمای محلی (98/07/08) 1      
نگین آفاق ایرانیان راهنمای محلی (98/07/15) 1      
راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم) (98/07/08) 1      
راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم) (98/07/10) 1      
                   
17 نیاوران راهنمای عمومی گردشگری(98/07/06) 1     1398/8/27 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای گردشگری سلامت (98/07/15) 1      
راهنمای محلی (98/07/15) 2      
راهنمای محلی   1 98/04/27 عرفان برخورداری
راهنماي موزه (98/07/15) 1      
                   
18 نیکان آریا راهنمای عمومی گردشگری(98/07/08) 2     1398/8/27 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری(98/07/10) 1      
                   
19 نیکو روش  راهنماي موزه (98/07/01) 1     1398/8/27 8:30 مرکز سنجش  
راهنمای گردشگری سلامت    1 98/05/31 ملیکا چراغی
راهنمای گردشگری فرهنگی   1 98/04/27 یاسمن عباسی
                   
20 ویژگان راهنماي طبیعت گردی (اکو توریسم) (98/07/01) 1     1398/8/27 8:30 مرکز سنجش  
راهنماي موزه (98/07/01) 2      
راهنماي موزه (98/07/02) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(98/07/01) 1      
راهنمای محلی (98/07/15) 1      
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 226 | بازديدکنندگان امروز: 72 | کل بازديدکنندگان: 1573465 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5000 ثانيه