موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون هماهنگ مرداد98 > هتلداری و گردشگری  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)             آزمون الکترونیکی هماهنگ مرداد1398      
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 آراد علم راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 1     1398/7/24 8:30 مرکز سنجش    
                     
2 آریا تهران  راهنمای عمومی گردشگري (1398/05/31) 1     1398/7/24 8:30 مرکز سنجش    
                     
3 آینده درخشان  راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 2     1398/7/24 8:30 مرکز سنجش    
راهنمای گردشگري سلامت(1398/05/31) 1        
                     
4 پيشكسوتان راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 1     1398/7/24 8:30 مرکز سنجش    
راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 5        
راهنمای موزه  (1398/05/31) 2        
                     
5 تدبیر'گران راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 9     1398/7/24 8:30 مرکز سنجش    
راهنمای گردشگري سلامت(1398/05/31) 1        
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/05/31) 1        
راهنمای محلی  (1398/05/31) 2        
راهنمای موزه  (1398/05/31) 5        
                     
6 تهران پایتخت راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 1     1398/7/24 8:30 مرکز سنجش    
راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 1        
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/05/31) 1        
                     
7 دورنما راهنمای موزه  (1398/05/31) 1     1398/7/24 8:30 مرکز سنجش    
راهنمای محلی  (1398/05/31) 2        
                     
8 سامان آفرين راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 8     1398/7/24 8:30 مرکز سنجش    
راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 3        
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/05/31) 1        
راهنمای محلی  (1398/05/31) 2        
راهنمای موزه  (1398/05/31) 5        
                     
9 سپهر آفرین راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 6     1398/7/24 8:30 مرکز سنجش    
راهنمای موزه  (1398/05/31) 3        
                     
10 شارستان علم راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 3     1398/7/24 10:00 مرکز سنجش    
راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 9        
راهنمای محلی  (1398/05/31) 7        
راهنمای موزه  (1398/05/31) 1        
                     
11 علم پرور راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 2     1398/7/24 10:00 مرکز سنجش    
راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 7        
راهنمای گردشگري سلامت (1398/05/31) 2        
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/05/31) 2        
راهنمای محلی  (1398/05/31) 6        
راهنمای موزه  (1398/05/31) 3        
                     
12 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 6     1398/7/24 10:00 مرکز سنجش    
راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 4        
راهنمای گردشگري سلامت (1398/05/31) 1        
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/05/31) 1        
راهنمای محلی  (1398/05/31) 6        
راهنمای موزه  (1398/05/31) 5        
                     
13 علوم هانی راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 9     1398/7/24 10:00 مرکز سنجش    
راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 8        
راهنمای گردشگري سلامت (1398/05/31) 5        
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/05/31) 5        
راهنمای محلی  (1398/05/31) 1        
راهنمای موزه  (1398/05/31) 8        
                     
12 كانون دانش راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 1     1398/7/24 10:00 مرکز سنجش    
راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 2        
راهنمای گردشگري سلامت (1398/05/31) 1        
راهنمای محلی  (1398/05/31) 5        
راهنمای موزه  (1398/05/31) 2        
                     
13 کهکشان راهنمای موزه  (1398/05/31) 1     1398/7/24 11:30 مرکز سنجش    
                     
14 مجتمع فني ايرانيان منادي توسعه  راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 12     1398/7/24 11:30 مرکز سنجش    
راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 7        
راهنمای گردشگري سلامت (1398/05/31) 3        
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/05/31) 4        
راهنمای محلی  (1398/05/31) 4        
راهنمای موزه  (1398/05/31) 8        
                     
15 نشان برتر راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 4     1398/7/24 11:30 مرکز سنجش    
راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 5        
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/05/31) 2        
راهنمای محلی  (1398/05/31) 2        
راهنمای موزه  (1398/05/31) 7        
                     
16 نگين آفاق ايرانيان راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 8     1398/7/25 8:30 مرکز سنجش    
راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 5        
راهنمای گردشگري سلامت (1398/05/31) 1        
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/05/31) 7        
راهنمای محلی  (1398/05/31) 8        
راهنمای موزه  (1398/05/31) 9        
                     
17 نياوران راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 13     1398/7/25 8:30 مرکز سنجش    
راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 3        
راهنمای موزه  (1398/05/31) 2        
                     
18 نيكو روش راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 2     1398/7/25 10:00 مرکز سنجش    
راهنمای گردشگري سلامت (1398/05/31) 13        
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/05/31) 1        
                     
19 ویژگان راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/05/31) 26     1398/7/25 10:00 مرکز سنجش    
راهنمای عمومی گردشگری (1398/05/31) 19  1398/7/25 11:30  
راهنمای محلی  (1398/05/31) 24  1398/7/25 11:30  
راهنمای موزه  (1398/05/31) 20  1398/7/25 11:30  
                     

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

 

بازديدکنندگان اين صفحه: 440 | بازديدکنندگان امروز: 511 | کل بازديدکنندگان: 1534204 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5156 ثانيه