موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون آنلاین و هماهنگ 1 بهمن تا 30 بهمن > هتلداری و گردشگری  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی 1بهمن تا 30 بهمن 1397                   
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 آراد علم راهنمای موزه  (1397/11/30) 1     98/02/07 10:00 مرکز5  
راهنمای گردشگری سلامت (1397/11/30) 7    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/11/28) 1    
                   
2        تهران  پایتخت راهنمای گردشگری سلامت  (1397/11/27) 1     98/02/07 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/11/29) 1    
                   
3 تدبیرگران راهنمای موزه (1397/10/22) 1     98/02/07 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/10/25) 1    
راهنمای موزه (1397/11/02) 1    
راهنمای موزه (1397/11/03) 1    
راهنمای محلی (1397/11/02) 3    
راهنمای محلی (1397/10/16) 1    
راهنمای محلی (1397/11/06) 1    
راهنمای محلی (1397/11/02) 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/11/03) 1    
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم  (1397/11/03) 1    
                   
4 دورنما راهنمای طبیعت گردی    1 (1397/08/28) 98/02/07 10:00 مرکز5  
                   
5 سامان افرین راهنمای محلی (1397/11/02) 1     98/02/07 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (1397/11/28) 1    
راهنمای موزه  (1397/11/14) 1    
                   
6 موسسه خدمات علمی اموزشی رزمندگان اسلام راهنمای محلی (1397/11/06) 1     98/02/04 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/11/08) 1    
                   
7 علوم هانی راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/11/23) 8     98/02/04 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/11/27) 9    
                   
8 علوی ایران راهنمای موزه  (1397/11/03) 1+1+1     98/02/04 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/11/16) 1    
راهنمای موزه  (1397/11/24) 1    
راهنمای موزه  (1397/11/27) 1    
راهنمای محلی (1397/11/16) 1+1    
راهنمای محلی (1397/11/24) 1+1    
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/11/24) 1    
                   
9 علم پرور راهنمای موزه (1397/11/13) 1     98/02/14 8:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/11/24) 1+1+1    
راهنمای موزه (1397/11/30) 1    
راهنمای محلی (1397/11/24) 2    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/11/02) 1+1    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/11/24) 2    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/11/30) 2    
راهنمای طبیعت گردی اکوریسم (1397/11/03) 1    
راهنمای طبیعت گردی اکوریسم (1397/11/27) 3    
راهنمای طبیعت گردی اکوریسم (1397/11/29) 1    
راهنمای طبیعت گردی اکوریسم (1397/11/30) 1    
راهنمای طبیعت گردی سلامت (1397/11/03) 1    
راهنمای موزه (1397/11/10) 1    
راهنمای طبیعت گردی فرهنگی(1397/11/10) 1    
                   
10 کانون دانش  راهنمای موزه (1397/11/28) 1+2     98/02/14 8:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/11/16) 1    
راهنمای محلی (1397/11/28) 1    
راهنمای محلی (1397/11/29) 1    
راهنمای محلی (1397/11/30) 1    
راهنمای موزه (1397/11/01) 3    
                   
11 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه راهنمای محلی (1397/11/30) 2     98/02/14 8:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/11/29) 1    
راهنمای محلی (1397/11/30) 1+1    
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم(1397/11/30) 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/11/09) 1    
راهنمای گردشگری سلامت (1397/11/30) 2    
                   
12 نیکان اریا راهنمای محلی (1397/11/14) 1     98/02/14 8:30 مرکز5  
                   
13 نیکوروش راهنمای محلی (1397/11/09) 2     98/02/14 8:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/11/27) 2    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/11/08) 2    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/11/27) 1    
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم(1397/11/03) 1    
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم(1397/11/30) 2    
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم(1397/11/30) 1    
راهنمای گردشگری فرهنگی   1 (1397/08/13)
                   
14 نشان برتر راهنمای موزه (1397/11/01) 4     98/02/14 8:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/11/03) 1    
راهنمای موزه (1397/11/10) 1+1    
راهنمای موزه (1397/11/16) 1    
راهنمای موزه (1397/11/30) 1    
راهنمای گردشگری فرهنگی(1397/11/06) 1    
راهنمای گردشگری فرهنگی(1397/11/09) 1    
راهنمای گردشگری فرهنگی(1397/11/10) 4    
راهنمای محلی (1397/11/10) 1    
                   
15 نیاوران راهنمای عمومی گردشگری (1397/11/23) 1     04/02/98 11:30 مرکز5  
                   
16 نگین افاق ایران راهنمای موزه (1397/11/02) 1     98/02/14 8:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/11/24) 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/11/27) 1    
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم(1397/11/30) 3+1+1    
راهنمای محلی (1397/11/13) 1    
راهنمای محلی (1397/11/15) 1    
راهنمای محلی (1397/11/14) 1    
راهنمای محلی (1397/11/28) 2    
راهنمای گردشگری سلامت (1397/11/30) 2    
راهنمای گردشگری سلامت (1397/11/13) 1    
راهنمای گردشگری سلامت (1397/11/16) 1    
                   
17 ویزگان راهنمای گردشگری سلامت (1397/11/15) 1     98/02/04 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم(1397/11/30) 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/11/01) 2    
راهنمای موزه (1397/11/15) 1    
راهنمای محلی (1397/11/30) 1    
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 476 | بازديدکنندگان امروز: 17 | کل بازديدکنندگان: 1617579 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5000 ثانيه