موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون آنلاین و هماهنگ 1 اسفند تا 30 اسفند > خدمات آموزشی ، بهداشت و ایمنی و MBA   تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

          زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)         آزمون الکترونیکی از 1اسفند  تا 30 اسفند  1397
    نام رشته : خدمات آموزشی ،  MBA                                                            
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 امیران بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای (1397/12/22) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای (1397/12/07) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد (1397/12/10) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
                   
2 آرادعلم  بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای (1397/12/05) 3     08/02/98 08:30 مرکز5  
مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد (1397/12/05) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
                   
3 آریا دوخت دوز بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای (1397/12/07) 9     08/02/98 08:30 مرکز5  
بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای (1397/12/06) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده(1397/12/15) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
                   
4 بهرنگ مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده   1 (1397/10/11) 08/02/98 08:30 مرکز5  
                   
5 علم پرور مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده(1397/12/07)       08/02/98 08:30 مرکز5  
مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده(1397/12/06) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
 پداگوژی  عمومی (1397/12/18) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
                   
6 |پیشکسوتان بکار گیری پداگوژی درآموزش های فنی و حرفه ای  (1397/12/11) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
 پداگوژی   (1397/12/20) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
بکار گیری پداگوژی درآموزش های فنی و حرفه ای  (1397/12/15) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
 پداگوژی   (1397/12/08) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد (1397/12/15) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
                   
7 تدبیرگران مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده(1397/12/06) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده(1397/12/25) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
                   
8 شمیم دانش  پداگوژی   (1397/12/21) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد (1397/12/15) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده(1397/12/15) 1     08/02/98 08:30 مرکز5  
                   
9 کهکشان بکار گیری پداگوژی درآموزش های فنی و حرفه ای  (1397/12/18) 2     08/02/98 10:00 مرکز5  
 پداگوژی   (1397/12/18) 1     08/02/98 10:00 مرکز5  
بکار گیری پداگوژی درآموزش های فنی و حرفه ای  (1397/12/04) 1+1+1+1+1     08/02/98 10:00 مرکز5  
بکار گیری پداگوژی درآموزش های فنی و حرفه ای  (1397/12/07) 2     08/02/98 10:00 مرکز5  
بکار گیری پداگوژی درآموزش های فنی و حرفه ای  (1397/12/06) 2     08/02/98 10:00 مرکز5  
بکار گیری پداگوژی درآموزش های فنی و حرفه ای  (1397/12/11) 2+1     08/02/98 10:00 مرکز5  
بکار گیری پداگوژی درآموزش های فنی و حرفه ای  (1397/12/15) 1     08/02/98 10:00 مرکز5  
بکار گیری پداگوژی درآموزش های فنی و حرفه ای  (1397/12/08) 1     08/02/98 10:00 مرکز5  
مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد (1397/12/18) 2+1     08/02/98 10:00 مرکز5  
 پداگوژی   (1397/12/15) 1     08/02/98 10:00 مرکز5  
مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد (1397/12/07) 1     08/02/98 10:00 مرکز5  
                   
10 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده(1397/12/21) 1     08/02/98 10:00 مرکز5  
مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده(1397/12/22) 1     08/02/98 10:00 مرکز5  
مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده(1397/12/18) 3     08/02/98 10:00 مرکز5  
مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده(1397/12/19) 3     08/02/98 10:00 مرکز5  
مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده(1397/12/08) 2     08/02/98 10:00 مرکز5  
                   
11 منوچهر زاده بکار گیری آیین نگارش ومکاتبات اداری  (1397/12/15) 1     08/02/98 10:00 مرکز5  
                   
12 نقاش باشی مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد (1397/12/04) 4     08/02/98 10:00 مرکز5  
 پداگوژی   (1397/12/05) 2     08/02/98 10:00 مرکز5  
                   
14 والانگار بکار گیری پداگوژی درآموزش های فنی و حرفه ای  (1397/12/12) 1     08/02/98 10:00 مرکز5  
بکار گیری پداگوژی درآموزش های فنی و حرفه ای  (1397/12/13) 2     08/02/98 10:00 مرکز5  
                   
15 مهرافشان مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده(1397/12/21) 2     08/02/98 10:00 مرکز5  
                   
16 نگین علم  پداگوژی   (1397/12/15) 1     08/02/98 10:00 مرکز5  
                   
17 نیکوروش مدیرمدیرارشد کسب وکار(1397/12/22) 1     08/02/98 10:00 مرکز5  
مدیرمدیرارشد کسب وکار(1397/12/15) 1     08/02/98 10:00 مرکز5  
                   
18 فرهنگ مانا مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد (1397/12/06) 2     08/02/98 10:00 مرکز5  
                   
: آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی
میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل
مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی
تلفن : 55346300  -  55346340
بازديدکنندگان اين صفحه: 828 | بازديدکنندگان امروز: 127 | کل بازديدکنندگان: 1674843 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/8380 ثانيه