موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون الکترونیک و هماهنگ 1 تا 15 دیماه > هتلداری و گردشگری  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

 
                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون هماهنگ و  الکترونیکی 1دی تا 30 دی 1397                   
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 پارت راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/04) 1     97/11/28 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
                   
2 تدبیرگران راهنمای موزه (1397/10/01) 1     97/11/28 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
راهنمای موزه (1397/10/03) 1      
راهنمای موزه (1397/10/04) 1      
راهنمای موزه (1397/10/09) 1      
راهنمای موزه (1397/10/11) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/04) 1      
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/06/24)  
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/07/01)  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/01) 1      
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/04) 2      
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/11) 1      
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/14) 1      
راهنمای طبیعت گردی   1 (1397/06/20)  
راهنمای طبیعت گردی   1 (1397/07/11)  
راهنمای محلی (1397/10/03) 4      
راهنمای محلی (1397/10/05) 1      
راهنمای محلی   1 (1397/07/17)  
                   
2 تدبیرگران2 راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/01) 1     97/11/28 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
                   
3 تهران پایتخت 2 راهنمای موزه (1397/10/05) 2     97/11/28 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/05) 1     97/11/28 8:30
                   
4 دورنما  راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/11) 1     97/11/28 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
                   
3 راه خودرو  راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/02) 1     97/11/28 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
                   
5  رزمندگان اسلام   راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/02) 1     97/11/28 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
                   
6 سامان آفرین راهنمای محلی (1397/10/03) 1     97/11/28 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
راهنمای محلی (1397/10/05) 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/02) 1    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/02) 1    
راهنمای موزه (1397/10/11) 1    
راهنمای عمومی گردشگری   1 (1397/06/18)
                   
7 علم پرور راهنمای گردشگری سلامت  (1397/10/08) 1     97/11/28 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
راهنمای گردشگری سلامت  (1397/10/09) 1    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/08) 1    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/09) 1    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/10) 1    
راهنمای گردشگری فرهنگی (1397/10/02) 2    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/01) 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/09) 2    
راهنمای محلی (1397/10/02) 2    
راهنمای محلی (1397/10/09) 4    
راهنمای موزه (1397/10/14) 1    
                   
7 علوم هانی راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/04) 1     97/11/28 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/11) 1    
                   
8 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/04) 1     97/11/28 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/10/10) 1    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 (1397/05/21)
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 (1397/05/09)
راهنمای گردشگری فرهنگی (1397/10/04) 1    
راهنمای گردشگری سلامت  (1397/10/04) 1    
راهنمای محلی (1397/10/01) 2    
راهنمای محلی (1397/10/10) 1    
راهنمای محلی    1 (1397/04/20)
راهنمای محلی    1 (1397/04/24)
راهنمای محلی    1 (1397/05/21)
راهنمای عمومی گردشگری   1 (1397/04/26)
راهنمای عمومی گردشگری   1 (1397/05/09)
راهنمای موزه    1 (1397/04/26)
                   
9 کانون دانش  راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/09) 2     97/11/28 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/14) 1    
راهنمای محلی (1397/10/04) 1    
راهنمای محلی (1397/10/05) 1    
راهنمای موزه (1397/10/04) 1    
راهنمای موزه (1397/10/05) 1    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/10/09) 1    
                   
10 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/10/03) 6     97/11/28 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/10/10) 2    
راهنمای موزه (1397/10/09) 1    
راهنمای موزه (1397/10/11) 1    
راهنمای محلی (1397/10/04) 1    
                   
11 نشان برتر راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/10/04) 1     97/11/28 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/10/09) 1    
راهنمای محلی(1397/10/09) 1    
راهنمای محلی(1397/10/10) 1    
راهنمای گردشگری سلامت  (1397/10/10) 1    
راهنمای گردشگری فرهنگی (1397/10/08) 1    
راهنمای موزه (1397/10/04) 1    
                   
12 نگین آفاق ایرانیان  راهنمای موزه (1397/10/09) 1     97/11/28 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
راهنمای گردشگری فرهنگی (1397/10/09) 4    
راهنمای گردشگری فرهنگی     (1397/06/31)
راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/03) 1    
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/05/09)
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 (1397/05/15)
راهنمای محلی   1 (1397/06/12)
راهنمای محلی   2 (1397/06/14)
راهنمای محلی   2 (1397/06/20)
                   
  نیاوران راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/09) 1     97/11/28 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/09) 4  
                   
13 نیکو روش راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)  (1397/10/01) 1     97/11/28 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)  (1397/10/11) 1    
راهنمای محلی(1397/10/05) 2    
راهنمای محلی(1397/10/14) 1    
راهنمای گردشگری سلامت  (1397/10/05) 2    
                   
15 ویژگان راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/08) 1     97/11/28 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/09) 1    
راهنمای عمومی گردشگری   1 (1397/07/10)
راهنمای موزه   1 (1397/06/20)
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 1447 | بازديدکنندگان امروز: 42 | کل بازديدکنندگان: 1617604 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/6684 ثانيه