موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون الکترونیک و هماهنگ 11 آبان تا 30 آبان 1397  > هتلداری و گردشگری   تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

 

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

 

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی11 آبان تا 30 آبان 1397                   
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای  موزه (1397/08/12) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
                   
2 تدبیرگران  راهنمای گردشگری سلامت    (1397/08/28) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/08/22) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/12) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/19) 1+1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/20) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/23) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه(1397/08/13) 2     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه(1397/08/19) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه(1397/08/21) 3     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه(1397/08/22) 1+1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/13) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/20) 1+1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/22) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/27) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/08/12) 2     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/08/19) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/08/20) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/08/28) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
                   
3 تدبیرگران 2  راهنمای موزه(1397/08/20) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/20) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
                   
5 تهران پایتخت 2 راهنمای عمومی گردشگری  (1397/08/12) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه(1397/08/12) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/08/28) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/20) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/08/13) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
                   
6 دور نما راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/08/20) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/23) 1     97/10/23 08:30 مرکز5  
                   
7 راه خودرو راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/15) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/19) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/21) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
                   
8 سامان آفرین راهنمای  گردشگری سلامت  (1397/08/13) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/20) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/03/23) 97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/21) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای  محلی    1 (1397/04/24) 97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/8/28)  1     97/10/23 10:00 مرکز5  
                   
9 علم پرور راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/12) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/15) 1+1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/19) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/21) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/26) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/08/15) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/08/26) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/14) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/15) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/19) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/21) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/22) 2     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/19) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/21) 1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/8/13)  1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/8/19)  1     97/10/23 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/8/22)  1+1     97/10/23 10:00 مرکز5  
                   
10 علم هانی راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/26) 8     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/12) 10     97/10/23 11:30 مرکز5  
                   
11 علوی ایران راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/12) 1     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای  گردشگری سلامت  (1397/08/14) 1     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/14) 1+1     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/26) 1     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/13) 1     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/14) 1     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/8/20)  1     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/8/26)  1+1     97/10/23 11:30 مرکز5  
                   
12 کانون دانش راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/21) 2     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/29) 1     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای  گردشگری سلامت (1397/08/21) 1     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/08/30) 3     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/26) 2     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/30) 1     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/20) 1     97/10/23 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/23) 1     97/10/23 11:30 مرکز5  
                   
13 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه راهنمای عمومی گردشگری   2 (1397/05/20) 97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/12) 1     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه    1 (1397/5/6) 97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/12) 1     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی    1 (1397/05/6) 97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/8/15)  1     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/8/20)  1+1+2     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 (1397/5/27)  97/10/29 11:30 مرکز5  
                   
14 موسسه خدمات آموزشی رزمندگان اسلام راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/15) 1     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/15) 1     97/10/29 11:30 مرکز5  

             
راهنمای موزه    1 (1397/4/31) 97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/8/15)  1     97/10/29 11:30 مرکز5  
                   
15 نشان برتر راهنمای موزه (1397/8/13) 1     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/20) 2     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/22) 1     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/12) 1     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/30) 1     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/04/2) 97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/04/6) 97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/04/9) 97/10/29 11:30 مرکز5  
                   
16 نگین آفاق ایرانیان راهنمای  گردشگری سلامت (1397/08/20) 1     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای  گردشگری سلامت (1397/08/22) 4     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای  گردشگری سلامت (1397/08/30) 1     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری فرهنگی     1 (1397/04/26) 97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/20) 2+1     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/21) 6     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/22) 1     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/30) 1     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه    2 (1397/4/31) 97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/21) 4     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/22) 1     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   (1397/8/20) 1     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)      1 (1397/05/1) 97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)     1  (1397/05/15) 97/10/30 08:30 مرکز5  
                   
17 نیکو روش راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/08/13) 2     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/22) 1     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/30) 1     97/10/30 08:30 مرکز5  
                   
18 ویژگان راهنمای  گردشگری سلامت (1397/08/22) 2     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/05/9) 97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/13) 1     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/26) 1+1     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه    3 (1397/4/30) 97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه    1 (1397/6/7) 97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/30) 1     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی    1 (1397/04/16) 97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   (1397/08/22) 1     97/10/30 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)    1 (1397/03/22) 97/10/30 08:30 مرکز5  
                   
                   
بازديدکنندگان اين صفحه: 546 | بازديدکنندگان امروز: 745 | کل بازديدکنندگان: 1283991 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3906 ثانيه