موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون الکترونیک و هماهنگ تا 10 آبان >  پیرایش مردانه   تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

 

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید 

همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه عکسدار و دفترچه بیمه،  الزامی است .
هر کارآموز بایستی بدلیل محدودیت زمانی و شیفت بندی صورت گرفته ، الزاماً یک مدل مستقل را با خود همراه داشته باشد.  
همراه داشتن وسایل کار متناسب با حرفه مورد آزمون برای هر فرد شرکت کننده در آزمون عملی ، الزامی است .
                                           زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)             آزمون الکترونیکی 10 آبان 1397                 
 نام رشته : پیرایش مردانه                                    
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 آرتمن پیرایشگر مردانه درجه 2   (1397/08/1)  5+13     1397/10/3 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
2 تهران مو پیرایشگر مردانه درجه   2 (1397/07/27)  15     1397/10/3 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 جهان مو پیرایشگر مردانه درجه  2 (1397/07/27) 50     1397/10/8 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پیرایشگر مردانه درجه  1 (1397/07/27) 2     1397/10/5 09:00  
                   
4 رسالت پیرایشگر مردانه درجه  1 (1397/07/27) 2     1397/10/5 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پیرایشگر مردانه درجه  2 (1397/07/27) 53     1397/10/4 09:00  
پیرایشگر مردانه درجه  2    1 1397/04/01 1397/10/4 09:00    
پیرایشگر مردانه درجه  1 (1397/06/16) 1     1397/10/5 09:00    
                   
5 رضا ترمیم کننده موی سر مردانه  (1397/07/27) 1     1397/9/10 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پیرایشگر مردانه درجه  2 (1397/07/27) 23     1397/10/10 09:00  
پیرایشگر مردانه درجه  2 (1397/8/7) 1     1397/10/10 09:00  
پیرایشگر مردانه درجه  1 (1397/07/27) 5     1397/10/5 09:00  
                   
6 رویش هنر پیرایشگر مردانه درجه  2 (1397/7/27) 1     1397/10/9 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پیرایشگر مردانه درجه  2 (1397/7/28) 2     1397/10/9 09:00  
پیرایشگر مردانه درجه  2 (1397/7/29) 17+6     1397/10/9 09:00  
پیرایشگر مردانه درجه  2    2 1397/03/28 1397/10/9 09:00  
پیرایشگر مردانه درجه  1 (1397/07/29) 7     1397/10/5 09:00  
                   
7 سرای نمونه پیرایشگر مردانه درجه  2 (1397/07/27) 1     1397/10/3 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
8 شفیع رسالت پیرایشگر مردانه درجه  2 (1397/03/9) 1     1397/10/11 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پیرایشگر مردانه درجه   2 (1397/07/27) 1     1397/10/11 09:00  
پیرایشگر مردانه درجه  2 (1397/07/30) 11+12+12+12     1397/10/11 09:00  
پیرایشگر مردانه درجه  1 (1397/07/27) 1     1397/10/5 09:00  
                   
9 عصر مو پیرایشگر مردانه درجه  2 (1397/07/27) 38     1397/10/12 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پیرایشگر مردانه درجه  1 (1397/08/7) 1     1397/10/5 09:00  
                   
10 هنر علوی پیرایشگر مردانه درجه 2 (1397/07/27) 7     1397/10/3 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
11 بروز رسانی پیرایشگر مردانه درجه 2   1 (1397/1/16) 1397/10/1 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  حمید رضا موسوی ملک
پیرایشگر مردانه درجه 2   1 (1397/1/16) 1397/10/1 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  مهدی جدیدی
پیرایشگر مردانه درجه 2   1 (1397/1/16) 1397/10/1 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  علی غلام نیای فومنی
بازديدکنندگان اين صفحه: 397 | بازديدکنندگان امروز: 658 | کل بازديدکنندگان: 1283904 | بازديدکنندگان آنلاین: 12 | زمان بارگزاري صفحه: 0/9687 ثانيه