موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون الکترونیکی و هماهنگ مرحله چهارم تا 31 شهریور  > هتلداری و گردشگری   تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

 

 

 

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

 

 

 

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی تا 31شهریور   1397                   
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/06/26) 1     97/08/22 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/06/27) 1     97/08/22 08:30  
راهنمای موزه (1397/06/14) 1     97/08/22 08:30  
                   
2 امیران راهنمای موزه (1397/06/12) 1     97/08/22 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
3 اندیشه ماندگار راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/06/17) 1     97/08/22 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
4 آینده درخشان راهنمای عمومی گردشگری (1397/06/17) 2     97/08/22 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای گردشگری فرهنگی(1397/06/24) 1     97/08/22 08:30  
                   
5 پارت راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/06/27) 1     97/08/22 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1397/03/21 97/08/22 08:30  
                   
5 پردازشگرن پارسی راهنمای موزه  (1397/06/31) 1+1     97/08/22 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای عمومی گردشگری  (1397/06/24) 1     97/08/22 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری     1+1 1397/04/12 97/08/22 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری     1 1397/04/09 97/08/22 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری     1+1 1397/04/20 97/08/22 08:30  
راهنمای محلی (1397/06/14) 1     97/08/22 08:30  
راهنمای محلی     1 1397/03/19 97/08/22 08:30  
راهنمای محلی     1 1397/02/30 97/08/22 08:30  
راهنمای محلی     1 1397/03/27 97/08/22 08:30  
                   
6 تدبیرگران راهنمای محلی     1 1397/03/20 97/08/22 10:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای موزه       1 1397/03/19 97/08/22 10:00  
راهنمای موزه       1 1397/03/21 97/08/22 10:00  
راهنمای موزه       1 1397/04/04 97/08/22 10:00  
راهنمای موزه       1 1397/04/05 97/08/22 10:00  
راهنمای موزه       1+1+1 1397/03/05 97/08/22 10:00  
راهنمای موزه       1 1397/03/29 97/08/22 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/06/11)     1     97/08/22 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/06/20)     1     97/08/22 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/06/27)     1     97/08/22 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)       1 1397/04/02 97/08/22 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)       1 1397/04/20 97/08/22 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)       1 1397/03/29 97/08/22 10:00  
                   
7 تدبیرگران 2  راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)     1 1397/04/20 97/08/22 11:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای عمومی گردشگردی (1397/06/20) 4     97/08/22 11:30  
راهنمای محلی (1397/06/27) 1     97/08/22 11:30  
راهنمای محلی       1 1397/03/27 97/08/22 11:30  
راهنمای محلی       1 1397/04/02 97/08/22 11:30  
راهنمای محلی       1 1397/03/19 97/08/22 11:30  
راهنمای موزه (1397/04/20) 1     97/08/22 11:30  
راهنمای موزه       1+1+1 1397/04/05 97/08/22 11:30  
راهنمای موزه       1 1397/03/22 97/08/22 11:30  
راهنمای موزه       1 1397/03/29 97/08/22 11:30  
راهنمای موزه       1 1397/03/07 97/08/22 11:30  
        97/08/22 11:30  
                   
8 تهران پایتخت 2 راهنمای محلی (1397/06/20) 1     97/08/23 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای محلی (1397/06/25) 1     97/08/23 08:30  
راهنمای موزه (1397/06/27) 1     97/08/23 08:30  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/06/20)   1+1     97/08/23 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1397/02/30 97/08/23 08:30  
                   
9 دورنما راهنمای عمومی گردشگری     1 1397/02/18 97/08/23 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای محلی       1 1397/04/19 97/08/23 08:30  
                   
10 راه خودرو راهنمای عمومی گردشگری     1 1396/12/18 97/08/23 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای موزه (1397/06/14) 1     97/08/23 08:30  
راهنمای محلی (1397/04/20) 1     97/08/23 08:30  
راهنمای محلی (1397/06/19) 1     97/08/23 08:30  
                   
11 رزمندگان اسلام راهنمای محلی (1397/06/20) 1     97/08/23 10:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/06/17)   1     97/08/23 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/06/17) 1     97/08/23 10:00  
راهنمای موزه (1397/06/27) 1     97/08/23 10:00  
                   
12 سامان آفرین راهنمای عمومی گردشگری (1397/06/14) 1     97/08/23 10:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای عمومی گردشگری فرهنگی  (1397/06/18) 1     97/08/23 10:00  
راهنمای محلی (1397/06/20) 1     97/08/23 10:00  
                   
13 سپهر آفرین راهنمای محلی       1 1397/04/16 97/08/23 10:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
14 علم پرور راهنمای عمومی گردشگری (1397/06/20) 1     97/08/23 11:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/06/31) 1     97/08/23 11:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/06/27) 4     97/08/23 11:30  
راهنمای محلی (1397/06/20) 3     97/08/23 11:30  
راهنمای محلی (1397/06/27) 1     97/08/23 11:30  
راهنمای محلی   1 1397/03/27 97/08/23 11:30  
راهنمای موزه  (1397/06/14) 1+1     97/08/23 11:30  
راهنمای موزه  (1397/06/20) 1     97/08/23 11:30  
راهنمای موزه  (1397/06/24) 1     97/08/23 11:30  
راهنمای موزه  (1397/06/31) 1     97/08/23 11:30  
راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/06/31) 1+1     97/08/23 11:30  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/06/27)  3     97/08/23 11:30  
راهنمای گردشگری سلامت  (1397/06/20) 1     97/08/23 11:30  
راهنمای گردشگری سلامت  (1397/06/27) 1     97/08/23 11:30  
                   
15 علوی ایران راهنمای محلی (1397/06/13) 1     97/08/23 11:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای محلی (1397/06/27) 1+1     97/08/23 11:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/06/12) 1     97/08/23 11:30  
                   
16 کانون دانش راهنمای موزه       1 1397/01/29 97/08/26 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای موزه       1 1397/04/16 97/08/26 08:30  
راهنمای محلی       1 1397/03/21 97/08/26 08:30  
                   
17 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای طبیعت گردی  (1397/06/21) 1     97/08/26 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/29) 1+1     97/08/26 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/06/20) 1     97/08/26 08:30  
راهنمای موزه  (1397/06/14) 1     97/08/26 08:30  
راهنمای موزه  (1397/06/17) 1     97/08/26 08:30  
راهنمای موزه  (1397/06/18) 1     97/08/26 08:30  
                   
18 نشان برتر راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/06/07)  3     97/08/26 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
19 نگین آفاق ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری  (1397/06/17) 1     97/08/26 10:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای عمومی گردشگری  (1397/06/25) 2+3     97/08/26 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری     1 1397/03/02 97/08/26 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری     1+1 1397/03/01 97/08/26 10:00  
راهنمای موزه (1397/06/11) 1     97/08/26 10:00  
راهنمای موزه       3 1397/02/22 97/08/26 10:00  
راهنمای موزه       2 1397/03/01 97/08/26 10:00  
راهنمای موزه       1 1397/03/23 97/08/26 10:00  
راهنمای محلی (1397/06/12) 1     97/08/26 10:00  
راهنمای محلی (1397/06/14) 4     97/08/26 10:00  
راهنمای محلی (1397/06/20) 3     97/08/26 10:00  
راهنمای محلی (1397/06/25) 1     97/08/26 10:00  
راهنمای محلی   1 1397/03/30 97/08/26 10:00  
راهنمای محلی   1 1397/03/22 97/08/26 10:00  
راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/06/31) 2     97/08/26 10:00  
راهنمای گردشگری سلامت (1397/06/17) 2     97/08/26 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)     1 1397/02/31 97/08/26 10:00  
                   
20 نیکوروش راهنمای عمومی گردشگری     1 1397/04/06 97/08/26 11:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
21 ویژگان راهنمای موزه (1397/06/20) 2     97/08/26 11:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
راهنمای موزه       1 1396/12/23 97/08/26 11:30  
راهنمای گردشگری سلامت (1397/06/17) 1     97/08/26 11:30  
راهنمای گردشگری سلامت (1397/06/31) 1     97/08/26 11:30  
                   

 

  آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

 

تلفن : 55346300  -  55346340


 

 

 

بازديدکنندگان اين صفحه: 473 | بازديدکنندگان امروز: 1086 | کل بازديدکنندگان: 1286309 | بازديدکنندگان آنلاین: 9 | زمان بارگزاري صفحه: 1/2031 ثانيه