موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی >  آزمون هماهنگ مرحله سوم و الکترونیکی تا 15 مرداد 1397 > هتلداری و گردشگری  تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

 

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

  همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

 

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی تا 15 مرداد   1397                   
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/10) 4     97/7/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
2 آینده درخشان راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/04/23) 3     97/7/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/05/07) 1     97/7/2 08:30  
                   
3 پارت راهنمای موزه     (1397/04/30) 1     97/7/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/14) 1     97/7/2 08:30  
                   
4 پردازشگرن پارسی راهنمای محلی (1397/05/02) 1     97/7/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                 
                   
5 تدبیرگران  راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/05/08) 6     97/7/2 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/05/09) 1+2+1+2     97/7/2 09:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/05/13) 1     97/7/2 09:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/05/14) 1+1     97/7/2 09:00  
راهنمای موزه     (1397/04/23) 1     97/7/2 09:30  
راهنمای موزه     (1397/04/24) 1     97/7/2 09:30  
راهنمای موزه     (1397/04/25) 1     97/7/2 09:30  
راهنمای موزه     (1397/04/27) 8+10     97/7/2 09:30  
راهنمای موزه     (1397/05/06) 1     97/7/2 09:30  
راهنمای موزه     (1397/05/07) 1+1     97/7/2 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/23) 2     97/7/2 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/25) 1     97/7/2 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/02) 1     97/7/2 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/03) 1     97/7/2 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/06) 2     97/7/2 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/07) 1+1+1     97/7/2 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/08) 1     97/7/2 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/09) 2     97/7/2 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/10) 1     97/7/2 10:00  
راهنمای محلی (1397/05/02) 1     97/7/2 10:00  
راهنمای محلی (1397/05/06) 1     97/7/2 10:00  
راهنمای محلی (1397/05/13) 1     97/7/2 10:00  
راهنمای محلی (1397/05/14) 1+1     97/7/2 10:00  
                   
6 تدبیرگران 2  راهنمای طبیعت گردی (1397/04/24) 1     97/7/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (1397/05/02) 1     97/7/2 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/05/13) 3     97/7/2 10:00  
راهنمای محلی (1397/04/23) 1     97/7/2 10:00  
راهنمای محلی (1397/04/26) 1     97/7/2 10:00  
راهنمای محلی (1397/05/14) 1     97/7/2 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/02) 1     97/7/2 10:00  
راهنمای موزه  (1397/04/26) 1     97/7/2 10:00  
                   
7 تهران پایتخت 2 راهنمای طبیعت گردی (1397/05/03) 1     97/7/2 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (1397/05/10) 1     97/7/2 10:30  
راهنمای موزه  (1397/05/15) 1     97/7/2 10:30  
                   
8 دورنما راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/24) 1     97/7/2 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/31) 1     97/7/2 10:30  
                   
9 راه خودرو راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/01) 1     97/7/2 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/07) 1     97/7/2 10:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/10) 2+1     97/7/2 10:30  
راهنمای طبیعت گردی (1397/04/31) 1     97/7/2 10:30  
راهنمای طبیعت گردی (1397/05/07) 1     97/7/2 10:30  
راهنمای طبیعت گردی (1397/05/09) 1     97/7/2 10:30  
راهنمای طبیعت گردی (1397/05/14) 1     97/7/2 10:30  
راهنمای موزه  (1397/04/23) 1     97/7/2 10:30  
راهنمای موزه  (1397/04/26) 1     97/7/2 10:30  
راهنمای موزه  (1397/04/27) 1     97/7/2 10:30  
راهنمای موزه  (1397/04/30) 1     97/7/2 10:30  
راهنمای موزه  (1397/04/31) 1     97/7/2 10:30  
راهنمای محلی (1397/04/25) 1     97/7/2 10:30  
                   
10 رزمندگان اسلام راهنمای محلی (1397/04/30) 1     97/7/2 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/04/31) 1     97/7/2 11:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/04/26) 1     97/7/2 11:00  
راهنمای موزه  (1397/04/31) 1     97/7/2 11:00  
                   
11 سامان آفرین راهنمای محلی (1397/04/24) 1     97/7/2 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/05/09) 1     97/7/2 11:00  
راهنمای محلی (1397/05/13) 1     97/7/2 11:00  
راهنمای محلی (1397/05/14) 1     97/7/2 11:00  
راهنمای موزه  (1397/04/24) 1     97/7/2 11:00  
راهنمای موزه  (1397/05/07) 1     97/7/2 11:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/14) 1     97/7/2 11:00  
راهنمای گردشگری سلامت   (1397/05/14) 1     97/7/2 11:00  
                   
12 سپهرآفرین راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/31) 1     97/7/2 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (1397/05/07) 1     97/7/2 11:00  
                   
13 علم پرور راهنمای گردشگری سلامت   (1397/04/25) 3+2     97/7/7 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای گردشگری سلامت   (1397/05/01) 1     97/7/7 08:30  
راهنمای گردشگری سلامت   (1397/05/15) 1     97/7/7 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/25) 1     97/7/7 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/27) 1     97/7/7 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/30) 1     97/7/7 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/15) 1     97/7/7 08:30  
راهنمای موزه  (1397/04/27) 1     97/7/7 08:30  
راهنمای موزه  (1397/05/01) 2     97/7/7 08:30  
راهنمای موزه  (1397/05/15) 1     97/7/7 08:30  
راهنمای محلی (1397/05/15) 1+1     97/7/7 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/25) 1+2     97/7/7 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/30) 1     97/7/7 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/15) 1+1+1     97/7/7 08:30  
                   
14 علوی ایران راهنمای موزه  (1397/03/22) 1     97/7/7 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1397/04/24) 1     97/7/7 09:00  
راهنمای موزه  (1397/04/26) 1+1     97/7/7 09:00  
راهنمای محلی (1397/04/24) 1     97/7/7 09:00  
راهنمای محلی (1397/05/09) 1     97/7/7 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/26) 1     97/7/7 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/09) 1     97/7/7 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/26) 1     97/7/7 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/09) 1     97/7/7 09:00  
                   
15 کانون دانش راهنمای محلی (1397/04/23) 1     97/7/7 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/04/26) 1+1     97/7/7 09:00  
راهنمای محلی (1397/04/31) 1     97/7/7 09:00  
راهنمای موزه  (1397/04/23) 1     97/7/7 09:00  
                   
16 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/25) 1     97/7/7 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/27) 1     97/7/7 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/06) 1     97/7/7 09:30  
راهنمای محلی (1397/04/20) 1     97/7/7 09:30  
راهنمای محلی (1397/05/06) 1     97/7/7 09:30  
راهنمای محلی (1397/05/10) 1     97/7/7 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/20) 1     97/7/7 09:30  
راهنمای موزه  (1397/05/06) 1     97/7/7 09:30  
راهنمای موزه     1 1397/01/29 97/7/7 09:30  
راهنمای موزه     1 1397/02/29 97/7/7 09:30  
                   
17 نشان برتر راهنمای محلی (1397/04/27) 2     97/7/7 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/05/06) 1+1+1+5     97/7/7 10:00  
راهنمای محلی (1397/05/13) 3     97/7/7 10:00  
راهنمای محلی (1397/05/14) 1     97/7/7 10:00  
راهنمای موزه  (1397/04/27) 1+1     97/7/7 10:00  
راهنمای موزه  (1397/04/31) 1     97/7/7 10:00  
راهنمای موزه  (1397/05/07) 1     97/7/7 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/26) 1     97/7/7 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/01) 1     97/7/7 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/06) 1     97/7/7 10:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/09) 1     97/7/7 10:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/14) 1     97/7/7 10:00  
                   
18 نگین آفاق ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/09) 2     97/7/7 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/12/06 97/7/7 10:30  
راهنما ی گردشگری فرهنگی (1397/04/26) 4     97/7/7 10:30  
راهنما ی گردشگری فرهنگی (1397/05/10) 1     97/7/7 10:30  
راهنمای موزه  (1397/04/31) 6     97/7/7 10:30  
راهنمای موزه     1 1397/02/16 97/7/7 10:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/01) 3     97/7/7 10:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/10) 1     97/7/7 10:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/15) 1+1+5     97/7/7 10:30  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/12/19 97/7/7 10:30  
راهنمای محلی (1397/04/30) 1     97/7/7 10:30  
راهنمای محلی (1397/05/06) 1     97/7/7 10:30  
راهنمای محلی (1397/05/10) 4     97/7/7 10:30  
راهنمای محلی   1 1397/02/01 97/7/7 10:30    
                   
19 نیکوروش راهنمای موزه  (1397/04/23) 1     97/7/7 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1397/04/31) 1     97/7/7 11:00  
راهنمای موزه  (1397/05/07) 1     97/7/7 11:00  
راهنمای موزه  (1397/05/13) 1+1     97/7/7 11:00  
راهنمای موزه     1 1396/12/14 97/7/7 11:00  
راهنمای موزه     1 1396/12/23 97/7/7 11:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/25) 1     97/7/7 11:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/23) 2     97/7/7 11:00  
متصدی طبقات در هتل  (1397/04/26) 1     97/7/7 11:00  
کارمند پذیره ( فرانت افیس )   (1397/04/31) 1     97/7/7 11:00  
                   
20 ویژگان راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/09) 1+1     97/7/7 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  10:30
راهنمای گردشگری سلامت   (1397/05/15) 1     97/7/7 11:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/15) 1+1+1+3     97/7/7 11:00  
راهنمای موزه  (1397/04/30) 6+1     97/7/7 11:00  
راهنمای محلی (1397/05/15) 1     97/7/7 11:00  
بازديدکنندگان اين صفحه: 551 | بازديدکنندگان امروز: 1075 | کل بازديدکنندگان: 1286298 | بازديدکنندگان آنلاین: 4 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5313 ثانيه