موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی >  آزمون هماهنگ مرحله سوم و الکترونیکی تا 15 مرداد 1397 > خدمات آموزشی ، بهداشت و ایمنی و MBA   تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

 

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

  همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

  همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

  آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

 

          زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)         آزمون الکترونیکی تا15 مرداد 1397
    نام رشته : خدمات آموزشی ، بهداشت و ایمنی و MBA                                                            
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 ابوالقاسمی(2) مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد   1 1396/10/5 97/7/3 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
2 آراد علم  مهارتهای  سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته )  (1397/03/02) 1     97/7/3 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
مهارتهای  سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته )  (1397/04/31) 1     97/7/3 08:30  
                   
3 امیران پداگوژی عمومی   1 1397/01/28 97/7/3 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
پداگوژی عمومی (1397/02/29) 1     97/7/3 08:30  
پداگوژی عمومی (1397/03/21) 1     97/7/3 08:30  
پداگوژی عمومی (1397/03/28) 1     97/7/3 08:30  
                   
4 اندیشه ماهان مدیر ارشد کسب و کار mba(1397/05/14) 1     97/7/3 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
5 پارت پداگوژی عمومی (1397/03/09) 1     97/7/3 09:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
پداگوژی عمومی (1397/03/20) 1     97/7/3 09:00  
                   
6 پیشکسوتان پداگوژی عمومی (1397/02/10) 1+1+1     97/7/3 09:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
پداگوژی عمومی    1 1397/02/17 97/7/3 09:00  
پدا گوژی عمومی (1397/2/29) 1     97/7/3 09:30  
پداگوژی عمومی (1397/03/01) 1     97/7/3 09:30  
پداگوژی عمومی (1397/03/02) 2     97/7/3 09:30  
پداگوژی عمومی (1397/03/05) 1     97/7/3 09:30  
پداگوژی عمومی (1397/03/22) 1     97/7/3 09:30  
پداگوژی عمومی (1397/03/27) 1     97/7/3 09:30  
پداگوژی عمومی (1397/03/28) 1     97/7/3 09:30  
پداگوژی عمومی (1397/03/029) 1+2     97/7/3 10:00  
بکار گیری پداگوژی درآموزش های فنی و حرفه ای (1397/04/24) 1     97/7/3 10:00  
پداگوژی عمومی (1397/04/26) 1     97/7/3 10:00  
مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد(1397/04/27) 1     97/7/3 09:00  
مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد(1397/05/07) 1     97/7/3 09:00  
                   
7 تدبیر گران  مدیریت و برنا مه ریزی امور خانواده (1397/03/05) 1     97/7/3 08:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
  مدیریت و برنا مه ریزی امور خانواده (1397/04/31) 1     97/7/3 08:30  
                   
8 دورنما مهارتهای  سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته )  (1397/03/19) 3     97/7/3 09:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
مهارتهای  سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته )  (1397/03/23) 1     97/7/3 09:00  
                   
9 شرکت تعاونی اریا دوخت رز  مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1397/02/10) 1     97/7/3 09:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
پداگوژی عمومی (1397/03/28) 1     97/7/3 10:00  
                   
10 شرکت متین رویان مهر  بکار گیری پداگوژی در اموزش های فنی حرفه ای (1397/04/26) 3     97/7/3 10:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
بکار گیری پداگوژی در اموزش های فنی حرفه ای (1397/05/03) 1     97/7/3 10:00  
                   
11 شرکت مگاموتور  پداگوژی عمومی (1397/05/07) 3     97/7/3 10:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
پداگوژی عمومی (1397/05/07) 2     97/7/3 10:00  
بکار گیری پداگوژی در اموزش های فنی و حرفه ای(1397/05/07) 2     97/7/3 10:00  
                   
12 کارو کاوش  مدیر اموزشگاه فنی حرفه ای    1 1396/12/14 97/7/3 10:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
پداگوژی عمومی ( 1397/05/14) 1     97/7/3 10:30  
                   
13 کهکشان بکار گیری پداگوژی در اموزش های فنی حرفه ای (1397/05/01) 4+2     97/7/3 10:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
پداگوژی عمومی (1397/04/24) 1     97/7/3 10:30  
مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد (1397/04/24) 1+1     97/7/3 10:30  
مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد (1397/04/26) 3+1+2+1+1   1 97/7/3 10:30  
پداگوژی عمومی (1397/05//01) 2     97/7/3 10:30  
               
14 کیمیا دوخت  مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته )(1397/05/15) 1     97/7/3 09:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
15 شرکت تعاونی آریا دوخت رز  مهارتهای  سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته )  (1397/05/01) 1     97/7/3 09:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
16 علم پرور  مدیریت وبرنامه ریزی امور خانواده (1397/04/23) 1     97/7/3 09:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
مهارتهای  سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته )  (1397/04/25) 1     97/7/3 09:00  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1397/04/30) 1     97/7/3 09:00  
مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته )(1397/04/31) 1     97/7/3 09:00  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1397/05/06) 1     97/7/3 09:00  
مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته )(1397/05/06) 1+1     97/7/3 09:30  
مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته )(1397/05/08) 1+2     97/7/3 09:30  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1397/05/13) 1     97/7/3 09:30  
مدیر امو زشگاه فنی حرفه ای ازاد (1397/05/15) 1     97/7/3 09:30  
                   
17 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته)(1397/04/27) 11     97/7/3 10:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
18 مهر افشان  مهارت های سالم زسیتن (مقدماتی و پیشرفته)(1397/04/31) 1     97/7/3 10:00 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
مهارت های سالم زسیتن (مقدماتی و پیشرفته)   1 1396/11/24 97/7/3 10:00  
                   
19 نگین علم  پداگوژی عمومی (1397/02/26) 1     97/7/3 10:30 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
بازديدکنندگان اين صفحه: 602 | بازديدکنندگان امروز: 1092 | کل بازديدکنندگان: 1286315 | بازديدکنندگان آنلاین: 10 | زمان بارگزاري صفحه: 0/2656 ثانيه