موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی >  آزمون هماهنگ مرحله سوم و الکترونیکی تا 15 مرداد 1397 > پیرایش مردانه  تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکات بسیار مهم :
همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه عکسدار و دفترچه بیمه،  الزامی است .
هر کارآموز بایستی بدلیل محدودیت زمانی و شیفت بندی صورت گرفته ، الزاماً یک مدل مستقل را با خود همراه داشته باشد.  
همراه داشتن وسایل کار متناسب با حرفه مورد آزمون برای هر فرد شرکت کننده در آزمون عملی ، الزامی است .
                                           زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)             آزمون الکترونیکی تا 15 مرداد 1397                 
                   
 نام رشته : پیرایش مردانه                                    
                   
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 رضا پیرایشگر مردانه درجه   2 (1397/03/09) 1     1397/06/20 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
2 سرای نمونه  پیرایشگر مردانه درجه   2 (1397/05/06) 2     1397/06/20 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پیرایشگر مردانه درجه   2 (1397/05/07) 1+2     1397/06/20 8:30  
                   
3 رویش هنر  پیرایشگر مردانه درجه   1 (1397/03/28) 5     1397/06/21 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پیرایشگر مردانه درجه   2 (1397/03/28) 6+15     1397/06/19 8:30  
بازديدکنندگان اين صفحه: 709 | بازديدکنندگان امروز: 653 | کل بازديدکنندگان: 1283899 | بازديدکنندگان آنلاین: 11 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3125 ثانيه