موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > لیست های ارسالی جهت هماهنگی آزمونهای عملی > آزمون هماهنگ مرحله سوم و الکترونیکی تا 15 مرداد 1397 > mba خدمات اموزشی بهداشت و ایمنی و   تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
          زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)         آزمون الکترونیکی تا15 مرداد 1397
    نام رشته : خدمات آموزشی ، بهداشت و ایمنی و MBA                                                            
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 ابوالقاسمی(2) مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد   1 1396/10/5        
                   
2 آراد علم  مهارتهای  سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته )  (1397/03/02) 1         مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
مهارتهای  سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته )  (1397/04/31) 1            
                   
3 امیران پداگوژی عمومی   1 1397/01/28     مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
پداگوژی عمومی (1397/02/29) 1          
پداگوژی عمومی (1397/03/21) 1          
پداگوژی عمومی (1397/03/28) 1          
                   
4 اندیشه ماهان مدیر ارشد کسب و کار mba(1397/05/14) 1         مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
5 پارت پداگوژی عمومی (1397/03/09) 1            
پداگوژی عمومی (1397/03/20) 1            
                   
6 پیشکسوتان پداگوژی عمومی (1397/02/10) 1+1+1         مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
پداگوژی عمومی    1 1397/02/17      
پدا گوژی عمومی (1397/2/29) 1          
پداگوژی عمومی (1397/03/01) 1          
پداگوژی عمومی (1397/03/02) 2          
پداگوژی عمومی (1397/03/05) 1          
پداگوژی عمومی (1397/03/22) 1          
پداگوژی عمومی (1397/03/27) 1          
پداگوژی عمومی (1397/03/28) 1          
پداگوژی عمومی (1397/03/029) 1+2          
بکار گیری پداگوژی درآموزش های فنی و حرفه ای (1397/04/24) 1          
پداگوژی عمومی (1397/04/26) 1          
مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد(1397/04/27) 1          
مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد(1397/05/07) 1          
                   
7 تدبیر گران  مدیریت و برنا مه ریزی امور خانواده (1397/03/05) 1         مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
  مدیریت و برنا مه ریزی امور خانواده (1397/04/31) 1          
                   
8 دورنما مهارتهای  سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته )  (1397/03/19) 1            
مهارتهای  سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته )  (1397/03/23) 1            
                   
9 شرکت تعاونی اریا دوخت رز  مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1397/02/10) 1         مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
پداگوژی عمومی (1397/03/28) 1            
                   
10 شرکت متین رویان مهر  بکار گیری پداگوژی در اموزش های فنی حرفه ای (1397/04/26) 3         مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
بکار گیری پداگوژی در اموزش های فنی حرفه ای (1397/05/03) 1          
                   
11 شرکت مگاموتور  پداگوژی عمومی (1397/05/07) 3         مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
پداگوژی عمومی (1397/05/07) 2          
بکار گیری پداگوژی در اموزش های فنی و حرفه ای(1397/05/07) 2          
                   
12 کارو کاوش  مدیر اموزشگاه فنی حرفه ای    1 1396/12/14     مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
پداگوژی عمومی ( 1397/05/14) 1          
                   
13 کهکشان بکار گیری پداگوژی در اموزش های فنی حرفه ای (1397/05/01) 4+2         مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
پداگوژی عمومی (1397/04/24) 1          
مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد (1397/04/24) 1+1          
مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد (1397/04/26) 3+1+2+1+1          
پداگوژی عمومی (1397/05//01) 2          
               
14 کیمیا دوخت  مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته )(1397/05/15) 1         مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
15 شرکت تعاونی آریا دوخت رز  مهارتهای  سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته )  (1397/05/01) 1         مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
16 علم پرور  مدیریت وبرنامه ریزی امور خانواده (1397/04/23) 1         مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
مهارتهای  سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته )  (1397/04/25) 1          
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1397/04/30) 1          
مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته )(1397/04/31) 1          
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1397/05/06) 1          
مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته )(1397/05/06) 1+1          
مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته )(1397/05/08) 1+2          
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1397/05/13) 1          
مدیر امو زشگاه فنی حرفه ای ازاد (1397/05/15) 1          
                   
17 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته)(1397/04/27) 11         مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
18 مهر افشان  مهارت های سالم زسیتن (مقدماتی و پیشرفته)(1397/04/31) 1         مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی زهرا ابراهیم زاده رجایی
مهارت های سالم زسیتن (مقدماتی و پیشرفته)   1 1396/11/24     زهرا ابراهیم زاده رجایی
                   
19 نگین علم  پداگوژی عمومی (1397/02/26) 1         مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
آدرس آموزشگاه آراد علم  :      رسالت . خیابان آیت شمالی . روبه روی مسجد احمدیه . پلاک 890                                      تلفن :  77247394  
آدرس آموزشگاه امیران :      خیابان قصرالدشت بعداز چهارراه مرتضوی نبش کوچه موسوی پلاک ۷۰                                تلفن :  09121371865  
آدرس آموزشگاه دورنما : پل سید خندان ابتدای شهید کابلی ک صفا فردوسی- پ 15                                   تلفن :  88465154  
آدرس آموزشگاه شرکت تعاونی آریا دخت رز : خ طالقانی - بین مفتح و بهار بن بست طالبیان پلاک 1 ساختمان 463 طبقه 5 واحد 9                              تلفن :  02188814223  
آدرس آموزشگاه علم پرور: خیابان انقلاب چهارراه ولی عصر نبش مظفرشمالی پ915 طبقه سوم                            تلفن :  66410225  
آدرس آموزشگاه مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه:میدان رسالت خ هنگام پلاک 14                             تلفن :  77210520  
آدرس آموزشگاه مهرافشان:       میدان قدس ابتدای نیاوران روبروی پارکینگ طبقاتی شهرداری پلاک 545              تلفن :  22717032  
آدرس آموزشگاه نگین علم:      فلکه دوم تهرانپارس ابتدای خ جشنواره پ245 طبقه اول ودوم             تلفن :  09122581907  
آدرس آموزشگاه کیمیا دوخت:      لویزان شمس سوم پ49           تلفن :  09197572259  
آدرس آموزشگاه گیاه دانه :    کارگرشمالی بالاترازپمپ بنزین ساختمان ناهید ط سوم واحد16         تلفن :  09122279874  
آدرس آموزشگاه کهکشان :   خیابان ولی عصر- نبش خیابان فاطمی- ساختمان شماره یک- طبقه 3- واحد 55        تلفن :  09122095516  
آدرس آموزشگاه رسم نوین :  میدان رسالت خ شهیداسلام پناه نبش نوین احمد پ32 واحد8       تلفن :  09121252487  
آدرس آموزشگاه پیشکسوتان  :  تجریش میدان قدس ابتدای خیابان شریعتی پایین تر از کوچه ماهروزاده پلاک 1967      تلفن : 09127794902  
آدرس آموزشگاه تدبیرگران  :   اتوبان بعثت کیاشهر خ شهید ابراهیمی خ قربانزاده نبش بن بست اول پ40     تلفن :  09122148290  
بازديدکنندگان اين صفحه: 696 | بازديدکنندگان امروز: 7 | کل بازديدکنندگان: 1617569 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3594 ثانيه