موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ >  آزمون هماهنگ مرحله سوم و الکترونیکی تا 15 مرداد 1397 > برق  تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
                                    زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  الکترونیکی تا 15 مرداد  1397                
  نام رشته : برق 
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیر کنندگان وسایل الکتریکی  راه اندازی آسانسور ( پایه 3)    1 1396/12/22     مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
نگهداری آسانسور   1 1397/03/30      
                   
2 امیران برقکار صنعتی درجه 2 ( 1397/05/03) 1      1397/06/19  9 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
3 تندیس تهران  تعمیر کاردستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری  (1397/04/05) 1       1397/06/19  9 تندیس تهران  
تعمیر کاردستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری  (1397/04/06) 1      1397/06/19  9  
تعمیر کاردستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری  (1397/04/09) 2      1397/06/19  9  
تعمیر کاردستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری  (1397/04/10) 1+1      1397/06/19  9  
تعمیر کاردستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری  (1397/04/11) 11       1397/06/19  9  
تعمیر کاردستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری  (1397/04/16) 1+1      1397/06/19  9  
تعمیر کاردستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری  (1397/04/19) 1      1397/06/19  9  
تعمیر کاردستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری  (1397/04/20) 1      1397/06/19  9  
تعمیر کاردستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری  (1397/04/30) 1       1397/06/19  9  
تعمیر کاردستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری  (1397/05/01) 1+1       1397/06/19  9  
تعمیر کاردستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری  (1397/05/06) 1       1397/06/19  9  
تعمیر کاردستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری  (1397/05/08) 3       1397/06/19  9  
تعمیرکار ماشینهای لباسشویی ، خشک کن و ظرفشویی (1397/04/09) 1      1397/06/19  9  
تعمیرکار ماشینهای لباسشویی ، خشک کن و ظرفشویی (1397/04/10) 1      1397/06/19  9  
تعمیرکار ماشینهای لباسشویی ، خشک کن و ظرفشویی (1397/04/17) 1       1397/06/19  9  
تعمیرکار ماشینهای لباسشویی ، خشک کن و ظرفشویی (1397/04/20) 1      1397/06/19  9  
تعمیرکار ماشینهای لباسشویی ، خشک کن و ظرفشویی (1397/05/03) 1      1397/06/19  9  
نصب و تعمیر  دربهای اتوماتیک (1397/04/06) 1          
نصب و تعمیر  دربهای اتوماتیک (1397/04/11) 1          
نصب و تعمیر  دربهای اتوماتیک (1397/04/16) 1          
نصب و تعمیر  دربهای اتوماتیک (1397/04/19) 1          
نصب و تعمیر  دربهای اتوماتیک (1397/05/01) 1          
نصب و تعمیر  دربهای اتوماتیک (1397/05/10) 1          
نصب و تعمیر  دربهای اتوماتیک (1397/05/13) 1          
تعمیر کار لوازم خانگی برقی و حرارتی و گردنده درجه 2 (1397/05/13) 2       1397/06/19  9  
                   
4 عمران پویا تعمیرکار ماشینهای الکتریکی درجه 2   1 1396/12/13   1397/06/19  9 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  
                   
5 بروزرسانی برقکار صنعتی درجه 2    1 1397/01/16   1397/06/19  9 مرکز آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی مهدی امینی هرندی
برقکار صنعتی درجه 2    1 1397/01/16  1397/06/19  9 مهدی عباسی
برقکار صنعتی درجه 2   1 1397/01/16  1397/06/19  9 ناصر طالبی
بازديدکنندگان اين صفحه: 551 | بازديدکنندگان امروز: 888 | کل بازديدکنندگان: 1500549 | بازديدکنندگان آنلاین: 5 | زمان بارگزاري صفحه: 0/9219 ثانيه