موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون الکترونیکی تا 31خرداد97 > فناوری اطلاعات   تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

 
                   زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)         آزمون الکترونیکی تا 31 خرداد 1397           
 نام رشته : فناوری اطلاعات                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم  کارور flash mx  (1397/03/29) 1     1397/05/22 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1 (1397/03/29) 1     1397/05/22 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 1    1 (1396/11/16) 1397/05/22 10:00  
کاربر نرم افزار اداری   1 (1396/11/17) 1397/05/22 10:00  
                   
2 آریا تهران 2   (1397/03/20) PHOTOSHOPکارور   3     1397/05/22 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/02/29) 3     1397/05/22 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/02/31) 1     1397/05/22 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/02) 1     1397/05/22 10:00  
                   
3 ابوالقاسمی 2 رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/07) 1     1397/05/22 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/09) 1     1397/05/22 10:00  
                   
4 امیران  رایانه کار ICDL درجه 1 (1397/03/20) 1     1397/05/22 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1 (1397/03/22) 1     1397/05/22 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 1   1 (1396/11/14) 1397/05/22 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 1   1 (1396/12/05) 1397/05/22 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/02/26) 1     1397/05/22 10:00  
                   
5 اندیشه ماندگار کارور flash mx  (1397/02/22) 1     1397/05/22 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور flash mx  (1397/02/29) 1     1397/05/22 11:30  
طراح گرافیک رایانه ای(1397/02/22) 2     1397/05/22 11:30  
                   
6 پارت  برنامه نویسی مقدماتی جاوا(1397/03/20) 1     1397/05/22 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
طراح گرافیک رایانه ای(1397/03/09) 1     1397/05/22 11:30  
طراح گرافیک رایانه ای(1397/03/20) 1     1397/05/22 11:30  
طراح مقدماتی صفحات web(1397/03/28) 1     1397/05/22 11:30  
کارور flash mx  (1397/03/20) 1     1397/05/22 11:30  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/02/25) 1     1397/05/22 11:30  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/01) 1     1397/05/22 11:30  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/06) 1     1397/05/22 11:30  
رایانه کار ICDL درجه 2    1 (1397/02/01) 1397/05/22 11:30  
                   
7 پاسارگاد رایانه ایرانیان2 شهروند الکترونیکی  (1397/03/22) 1     1397/05/22 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/22) 1     1397/05/22 11:30  
                   
8 پردازشگران پارسی طراح گرافیک رایانه ای   2 (1396/11/17) 1397/05/22 11:30    
                   
9 پردیس نیکان کاربر نرم افزار comfar(1397/03/22) 1     ...... ...... هماهنگی باآموزشگاه جهت برگزاری آزمون  
                   
10 پیشکسوتان کار با واژه پرداز - icdl -word (1397/03/06) 1     1397/05/23 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/21) 1     1397/05/23 8:30  
رایانه کار ICDL درجه 2    1 (1396/11/08) 1397/05/23 8:30  
کارور auto cad     1 (1396/11/18) 1397/05/23 8:30  
                   
11 تدبیرگران رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/05) 1     1397/05/23 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/09) 1     1397/05/23 8:30  
رایانه کار ICDL درجه 1 (1397/03/09) 1     1397/05/23 8:30  
رایانه کار ICDL درجه 1    1 (1396/11/08) 1397/05/23 8:30  
                   
12 تهران پایتخت 2 رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/02/23) 1     1397/05/23 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
13 دورنما رایانه کار ICDL درجه 1 (1397/02/24) 1     1397/05/23 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
14 دینا رایانه کار ICDL درجه 1 (1397/03/21) 1     1397/05/23 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
15 سامان آفرین کاربر نرم افزار اداری (1397/03/09) 1     1397/05/23 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کاربر رایانه    1 (1396/11/27) 1397/05/23 8:30  
                   
16 علم پرور رایانه کار ICDL درجه 1 (1397/03/23) 1     1397/05/23 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/29) 1     1397/05/23 8:30  
                   
17 کانون دانش  کارور coreldraw(1397/03/09) 1     1397/05/23 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
18 کهکشان رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/09) 5     1397/05/23 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/27) 2+3     1397/05/23 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 2    2 96/12/13 1397/05/23 10:00  
کارور coreldraw(1397/03/19) 1     1397/05/23 10:00  
                   
19 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه  کارور coreldraw(1397/02/24) 1     1397/05/23 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور freehand(1397/02/30) 1     1397/05/23 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/22) 1     1397/05/23 10:00  
طراح گرافیک رایانه ای(1397/02/25) 1     1397/05/23 10:00  
شهروند الکترونیکی (1397/02/25) 8     1397/05/23  11:30  
طراح گرافیک رایانه ای   1 (1396/11/10) 1397/05/23  11:30    
                   
20 معجزه علم رایانه کار ICDL درجه 1   1 (1396/12/16) 1397/05/23  11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1   1 (1396/12/24) 1397/05/23  11:30  
                   
21 شهید مهدوی رایانه کار ICDL درجه 2   3+2 (1396/12/14) 1397/05/23  11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
22 مهرافشان کارور photoshop(1397/03/01) 1     1397/05/23  11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1 (1397/03/02) 1     1397/05/23  11:30  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/01) 1     1397/05/23  11:30  
رایانه کار ICDL درجه 2    2 (1396/11/24) 1397/05/24 8:30  
کاربر رایانه    1 (1396/11/24) 1397/05/24 8:30  
                   
23 نشان برتر رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/27) 3     1397/05/24 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار visual interdev (1397/03/30) 1     1397/05/24 8:30  
                   
24 نگین آفاق ایرانیان  رایانه کار ICDL درجه 1 (1397/02/25) 2     1397/05/24 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
 25  نگین علم رایانه کار icdl  درجه 2  ( 22/02/1397) 6     1397/05/24
 8:30  مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی    
رایانه کار ICDL درجه 1 (1397/02/22) 1     1397/05/24
رایانه کار ICDL درجه 2   1 (1396/12/02) 1397/05/24  
                   
26 نیکوروش رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/02/26) 1     1397/05/24 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1397/03/30) 1     1397/05/24  
رایانه کار ICDL درجه 1 (1397/03/28) 3     1397/05/24 8:30  
                   
27 کارگا ه الکترونیک کارور matlab (1397/02/23) 1         هماهنگی باآموزشگاه واعزام ناظر سارا خموشی
                   
28 خانه معماری طراح معماری با نرم افزار DMAX3 1     1397/05/24 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
29 رسم نوین نقشه کش و طراح به کمک رایانه 2     1397/05/24 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   

بازديدکنندگان اين صفحه: 630 | بازديدکنندگان امروز: 761 | کل بازديدکنندگان: 1284007 | بازديدکنندگان آنلاین: 4 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4688 ثانيه