موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون الکترونیکی تا 10 اردیبهشت 1397 > هتلداری و گردشگری   تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی تا 10 اردیبهشت 1397                   
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آینده درخشان راهنمای طبیعت گردی    1 1396/7/3 1397/3/12 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
2 اندیشه ماندگار راهنمای طبیعت گردی  (1397/1/26) 1     1397/3/12 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 پارت راهنمای طبیعت گردی  (1397/2/1) 1     1397/3/12 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
4 پردازشگران پارسی راهنمای عمومی گردشگری (1397/1/28) 1+1     1397/3/12 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1397/1/27) 1 1 1396/7/26  
راهنمای طبیعت گردی    1 1396/8/2  
  1+1 1396/8/8  
  1 1396/8/10  
  1+1 1396/8/22  
راهنمای محلی    5 1396/8/10  
راهنمای موزه (1397/1/28) 1      
                   
5 پیشکسوتان راهنمای محلی (1397/2/2) 1     1397/3/12 9:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
6 تدبیرگران راهنمای موزه (1397/1/29) 1 1 1396/9/20 1397/3/12 9:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه (1397/2/3) 1 1 1396/11/7  
راهنمای موزه (1397/2/4) 1      
راهنمای موزه (1397/2/8) 1+1      
راهنمای موزه (1397/2/10) 1      
راهنمای محلی (1397/1/29) 1 1 1396/8/22  
راهنمای محلی (1397/2/3) 1 1 1396/10/17  
راهنمای محلی(1397/2/10) 1 4 1396/10/19  
راهنمای طبیعت گردی     2 1396/11/7  
  1 1396/11/16  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/1/29) 1 1 1396/10/19  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/2/4) 1 1 1396/10/25  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/11/4  
  1 1396/11/24  
                   
7 تدبیرگران 2 راهنمای موزه (1397/1/29) 1     1397/3/12 9:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه (1397/2/9) 1      
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/11/3  
  1 1396/11/4  
راهنمای محلی (1397/1/29) 1+1 1 1396/10/30  
                   
8 تهران پایتخت 2 راهنمای عمومی گردشگری (1397/1/28) 1+1 1 1396/7/19 1397/3/12 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/2/3) 1 1 1396/11/29  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/2/4) 1      
راهنمای موزه (1397/2/9) 1 1 1396/7/25  
راهنمای موزه    1 1396/9/21  
  1 1396/11/23  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/1/28) 1 1 1396/7/23  
راهنمای طبیعت گردی    1 1396/7/30  
راهنمای محلی (1397/1/28) 1 1 1396/11/25  
                   
9 راه خودرو راهنمای محلی    1 1396/8/30 1397/3/12 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
  1 1396/10/18  
  1 1396/11/3  
  1 1396/11/10  
  1 1396/11/28  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/1/26) 1 1 1396/8/17  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/8/22  
راهنمای عمومی گردشگری  (1396/11/23) 1 2 1396/8/17 رضا سعادتی برازنده
راهنمای عمومی گردشگری (1397/2/2) 1 1 1396/11/29  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/2/5) 1      
راهنمای موزه    1 1396/10/30  
  1 1396/11/18  
                   
10 رزمندگان اسلام راهنمای محلی    1+1 1396/10/20 1397/3/12 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/11/10  
راهنمای موزه    1 1396/11/30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/1/29) 1 1 1396/11/10  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/11/26  
                   
11 سامان آفرین راهنمای موزه (1397/2/5) 1 1 1396/11/16 1397/3/13 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه    1 1396/11/24  
  1 1396/11/27  
راهنمای محلی    1 1396/11/16  
  1 1396/11/15  
  1 1396/11/18  
راهنمای موزه (1397/1/28) 1      
راهنمای موزه (1397/2/2) 1      
راهنمای موزه (1397/2/9) 1      
راهنمای موزه (1397/2/10) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1397/1/28) 1 1 1396/11/10  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/11/15  
  1 1396/11/24  
                   
12 سپهرآفرین راهنمای موزه (1397/1/29) 2     1397/3/13 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/11/27  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/2/9) 1      
                   
13 علم پرور راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/10/2 1397/3/13 9:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
  2 1396/10/19  
راهنمای موزه     1 1396/10/2  
  1 1396/11/1  
  1 1396/11/2  
  1+1 1396/11/14  
  1 1396/11/15  
  1 1396/11/25  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/1/28) 2+1+1+1 1 1396/9/21  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/2/5) 1 1 1396/10/30  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/11/4  
راهنمای محلی (1397/1/28) 2 1 1396/9/22  
راهنمای محلی (1397/2/5) 1 1 1396/9/29  
راهنمای محلی    1 1396/10/3  
  1+2 1396/11/2  
  1 1396/11/14  
                   
14 علوی ایران راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/8/20 1397/3/13 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه     1 1396/8/23  
راهنمای محلی    1 1396/7/4  
  1 1396/8/2  
  1 1396/9/7  
  1 1396/9/13  
راهنمای طبیعت گردی    1 1396/8/23  
  1 1396/9/12  
                   
15 کانون دانش راهنمای محلی (1397/1/29) 1     1397/3/13 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/2/2) 2      
راهنمای محلی (1397/2/5) 3      
راهنمای موزه  (1397/1/29) 3      
                   
16 کیش مهر راهنمای موزه     1 1396/9/22 1397/3/13 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/10/6  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/8/21  
                   
17 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای محلی    1 1396/7/17 1397/3/13 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
  1 1396/9/28  
  1 1396/10/5  
راهنمای موزه  (1397/1/29) 1 1 1396/7/24  
راهنمای موزه  (1397/2/5) 1 1+1 1396/8/10  
راهنمای موزه     1 1396/10/2  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/2/10) 2+3+3 1 1396/9/25  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/9/28  
  2+1 1396/9/29  
  1 1396/10/4  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/1/29) 1 3 1396/7/3  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/8/2  
  1 1396/9/22  
  1 1396/9/28  
  1 1396/10/5  
  1+1 1396/10/10  
                   
18 نشان برتر راهنمای طبیعت گردی  (1397/1/29) 4+1 1 1396/8/20 1397/3/13 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1397/2/8) 1      
راهنمای موزه     1 1396/9/11  
  1 1396/10/13  
  1+1 1396/11/23  
                   
19 نگین آفاق ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری (1397/1/29) 1     1397/3/13 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه     1 1396/7/10  
راهنمای محلی (1397/2/1) 1 1 1396/9/20  
راهنمای محلی    3 1396/9/26  
                   
20 نیکوروش راهنمای محلی    2 1396/9/27 1397/3/13 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
  1 1396/10/5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/1/29) 1 1 1396/9/11  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/2/1) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1397/2/5) 1 1 1396/8/13  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/8/20  
راهنمای موزه  (1397/1/29) 1      
راهنمای موزه  (1397/2/8) 1      
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 738 | بازديدکنندگان امروز: 854 | کل بازديدکنندگان: 1500515 | بازديدکنندگان آنلاین: 6 | زمان بارگزاري صفحه: 0/7344 ثانيه