موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون هماهنگ مرحله نهم و الکترونیکی تا 29 اسفند 96 13  > فناوری اطلاعات   تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                   زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)         آزمون هماهنگ مرحله نهم و الکترونیکی تا 29 اسفند 1396             
 نام رشته : فناوری اطلاعات                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/20) 1     1397/2/11 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
شهروند الکترونیکی (1396/12/20) 1     1397/2/11 8:30  
کارور فری هند (1396/10/26) 1 1 1396/7/24 1397/2/11 8:30 بیگوند
کارور فری هند   1 1396/7/22 1397/2/11 8:30  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/7) 1 1 1396/7/3 1397/2/11 8:30  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/14) 1     1397/2/11 8:30  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/19) 1     1397/2/11 8:30  
طراح گرافیک رایانه ای (1396/12/6) 1 1 1396/7/29 1397/2/11 8:30  
طراح گرافیک رایانه ای (1396/12/15) 1     1397/2/11 8:30  
                   
2 آریا تهران 2 رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/19) 4     1397/2/11 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 اشل رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/18) 2     1397/2/11 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
4 امیران رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/5) 1     1397/2/11 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/21) 1     1397/2/11 10:00  
کارور اتوکد (1396/12/16) 1     1397/2/11 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/14) 1     1397/2/11 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/21) 2     1397/2/11 10:00  
                   
5 اندیشه ماندگار کاربر نرم افزار اداری (1396/12/5) 1     1397/2/11 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
6 ایمن فراز لایق ( 1396/12/3)CCNA Routing 3     1397/2/11 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
( 1396/12/24)CCNA Routing 1     1397/2/11 10:00  
                   
7 پارت رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/22) 1 1 1396/8/15 1397/2/11 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور فلش (1396/12/7) 1     1397/2/11 10:00  
کاربر نرم افزار اداری (1396/12/24) 2     1397/2/11 10:00  
                   
8 پردازشگران پارسی کارور فلش (1396/12/18) 1     1397/2/11 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
9 پیشکسوتان کارور AUTO CAD(1396/12/19) 1     1397/2/11 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
طراح معماری با نرم افزار 3Dmax  (1396/12/20) 1     1397/2/11 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/13) 1     1397/2/11 11:30  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/7) 1     1397/2/11 11:30  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/9) 1     1397/2/11 11:30  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/13) 1     1397/2/11 11:30  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/15) 1     1397/2/11 11:30  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/21) 1     1397/2/11 11:30  
                   
10 تدبیرگران رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/19) 1     1397/2/11 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کاربر رایانه (1396/12/21) 1     1397/2/11 11:30  
                   
11 تهران پایتخت 2 رایانه کار ICDL درجه 2    2 1396/8/29 1397/2/11 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
12 دانش پرداز رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/16) 2     1397/2/11 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
13 دورنما رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/12) 1 1 1396/9/29 1397/2/11 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
14 دینا رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/18) 1     1397/2/11 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
15 رسم نوین کاربر Mecanical (1396/12/21) 1     1397/2/11 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
16 شهید مهدوی رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/13) 3+1     1397/2/11 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/14) 5+5     1397/2/15 8:30  
                   
17 علم پرور رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/3) 2     1397/2/15 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2    1 1396/8/22 1397/2/15 8:30  
                   
18 کانون دانش رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/18) 1     1397/2/15 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/16) 1     1397/2/15 8:30  
                   
19 کهکشان رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/13) 2+2+1     1397/2/15 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/15) 1     1397/2/15 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/19) 1     1397/2/15 10:00  
                   
20 مجتمع فنی ایرانیان کارور کرل دراو(1396/12/20) 2+1     1397/2/15 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور کرل دراو(1396/12/24) 1     1397/2/15 10:00  
کاربر نرم افزار اداری   1+1 1396/7/2 1397/2/15 10:00  
                   
21 معجزه علم رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/10) 1     1397/2/15 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/16) 1     1397/2/15 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/24) 2     1397/2/15 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 2    1 1396/7/16 1397/2/15 10:00  
                   
25 مهر افشان رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/21) 1 1 1396/7/1 1397/2/15 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2   1 1396/8/2 1397/2/15 10:00  
                   
26 ندای فردا رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/20) 3     1397/2/15 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
27 نشان برتر رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/5) 1     1397/2/15 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/2) 1 1 1396/10/12 1397/2/15 11:30  
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/5) 1     1397/2/15 11:30  
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/18) 1     1397/2/15 11:30  
                   
28 نگین آفاق ایرانیان رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/14) 2     1397/2/15 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
29 نگین علم رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/2) 1+1     1397/2/15 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/21) 1     1397/2/15 11:30  
                   
30 نیکو روش کارور فتوشاپ (1396/12/14) 1     1397/2/15 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/12/21) 1     1397/2/15 11:30  
                   
31 هوش مجازی رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/12/16) 3     1397/2/15 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
Web Design(1396/12/9) 1     1397/2/15 11:30  
Web Design(1396/12/12) 16     1397/2/16 8:30  
                   
32 هوشمند کارور فلش (1396/12/12) 1     1397/2/16 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 857 | بازديدکنندگان امروز: 910 | کل بازديدکنندگان: 1500571 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/6608 ثانيه