موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله هشتم و الکترونیکی از6 بهمن تا 30 بهمن 96  > طراحی و دوخت ( صنایع پوشاک)   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

نکات قابل توجه :
مدیر محترم آموزشگاه  جهت هماهنگی آزمون عملی بایستی با آزمونگر مربوطه تماس حاصل نماید .
هزینه ایاب و ذهاب آزمونگر و ناظر اعزامی از اداره کل بعهده آموزشگاه محل آزمون می باشد .
                             زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)        آزمون هماهنگ مرحله هشتم و  الکترونیکی از  6 بهمن  تا 30 بهمن 1396                  
 نام رشته : طراحی و دوخت ( صنایع پوشاک)                                   
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری نام آزمونگر عملی شماره تماس
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آریا دوخت رز نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/27) 1     1396/12/26 09:00 اشراق نوین خانم آرو 9126605076
                     
2 آرین بانو مانتو دوز  (1396/11/23) 1     1396/12/19 09:00 آرین بانو خانم آرو 9126605076
مانتو دوز  (1396/11/25) 1    
شلوار دوز(1396/11/28) 5    
نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/27) 2    
طراحی لباس زنانه و دخترانه (1396/11/25) 3    
                     
3 اشراق نوین نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/18) 2     1396/12/26 09:00 اشراق نوین خانم آرو 9126605076
نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/24) 4    
                     
4 اشل نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/27) 8     1396/12/24 09:00 اشل خانم آرو 9126605076
خیاط اباس شب و عروس (1396/11/27) 3    
                     
5 الماس نشان نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/24) 1     1396/12/20 09:00 پاکدل خانم شهباز پور 9125777164
ضخیم دوز زنانه درجه 2 (1396/11/24) 1    
                     
6 پاکدل نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/27) 4     1396/12/20 09:00 پاکدل خانم شهباز پور 9125777164
                     
7 تجلی نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/15) 3     1396/12/20 09:00 پاکدل خانم شهباز پور 9125777164
طراح لباس زنانه و دخترانه (1396/11/27) 1    
                     
8 جلوه گلدوز دستی (1396/11/8) 1     1396/12/21 09:00 جلوه خانم شهباز پور 9125777164
نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/8) 8    
ضخیم دوز زنانه درجه 2 (1396/11/8) 2    
                     
9 جویا ضخیم دوززنانه  (1396/11/27) 4     1396/12/26 09:00 درسا سپید خانم شهباز پور 9125777164
                     
10 حمید مانتو دوز (1396/11/11) 1     1396/12/19 09:00 ملکا خانم جبلی 9126721897
پولک و منجوق دوز (1396/11/11) 1    
                     
11 خوش ذوق نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/14) 1     1396/12/21 09:00 جلوه خانم شهباز پور 9125777164
                     
12 درسا سپید نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/28) 8     1396/12/26 09:00 درسا سپید خانم شهباز پور 9125777164
                     
13 درنا الگوساز و برشکار لباس زنانه (1396/11/27) 1     1396/12/19 09:00 هنر جو خانم شهباز پور 9125777164
                     
14 زندی مانتو دوز (1396/11/24) 1     1396/12/16 09:00 زندی خانم کریم زاده 9127085147
نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/24) 10    
خیاط لباس شب و عروس(1396/11/24)  4    
کاپشن دوز (1396/11/24) 1    
                     
15 ستاره طلایی نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/27) 3     1396/12/20 09:00 سرای اقاقیا خانم کریم زاده 9127085147
نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/23) 1    
                     
16 سرای اقاقیا نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/18) 2     1396/12/20 09:00 سرای اقاقیا خانم کریم زاده 9127085147
نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/19) 3    
نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/23) 1    
                     
17 صادق پور نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/27) 2     1396/12/20 09:00 سرای اقاقیا خانم کریم زاده 9127085147
                     
18 شوکت نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/11) 16     1396/12/22,23 09:00 شوکت خانم اسکندری 9122232968
خیاط لباس شب و عروس(1396/11/11)  9    
ضخیم دوز زنانه درجه 2 (1396/11/11) 7    
                     
19 فتحی پولک و منجوق دوز (1396/11/25) 1     1396/12/21 09:00 فتحی خانم کریم زاده 9127085147
نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/25) 12    
پارچه ساز تزئینی (1396/11/25) 1    
                     
20 گل هستی نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/17) 11     1396/12/24 09:00 گل هستی خانم شهباز پور 9125777164
الگوساز و برشکار لباس زنانه (1396/11/17) 2    
ضخیم دوز زنانه درجه 2 (1396/11/17) 3    
مانتو دوز (1396/11/17) 1    
                     
21 ماه منیر خیاط لباس شب و عروس(1396/11/27)  1     1396/12/19 09:00 ملکا خانم جبلی 9126721897
ضخیم دوززنانه  (1396/11/27) 2    
                     
22 ملکا نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/11) 5     1396/12/19 09:00 ملکا خانم جبلی 9126721897
                     
23 ملکه هنر خیاط لباس شب و عروس(1396/11/27)  12     1396/12/20,21 09:00 ملکه هنر خانم جبلی 9126721897
نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/27) 11    
الگوساز بروش حجمی  (1396/11/27) 5    
                     
24 مهر افشان نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/27) 1     1396/12/17 09:00 مهلا خانم جبلی 9126721897
                     
25 مهلا نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/28) 7     1396/12/17 09:00 مهلا خانم جبلی 9126721897
                     
26 ندایی نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/11) 12     1396/12/22,23 09:00 ندایی خانم شهباز پور 9125777164
نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/27) 2    
الگوساز و برشکار لباس زنانه (1396/11/14) 2    
ضخیم دوز زنانه درجه 2 (1396/11/11) 3    
مانتو دوز (1396/11/15) 5    
                     
27 وطن خیاط لباس شب و عروس(1396/11/27)  1     1396/12/19 09:00 وطن خانم کریم زاده 9127085147
شلوار دوز (1396/11/27) 1    
پیراهن دوز مردانه و شومیز زنانه و بچه گانه (1396/11/27) 1    
ضخیم دوز زنانه درجه 2 (1396/11/27) 2    
                     
28 هنر ایرانیان نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/23) 5     1396/12/19 09:00 وطن خانم کریم زاده 9127085147
                     
29 هنرجو نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/23) 6     1396/12/19 09:00 هنرجو خانم شهباز پور 9125777164
ضخیم دوز زنانه درجه 2 (1396/11/23) 3    
مانتو دوز (1396/11/23) 1    
                     
30 هنر مادر خیاط لباس شب و عروس(1396/11/25) 1     1396/12/17 09:00 مهلا خانم جبلی 9126721897
خیاط لباس شب و عروس(1396/11/28) 1    
مانتو دوز (1396/11/25) 1    
                     
31 هنر ماندگار خیاط لباس شب و عروس(1396/11/27)  1     1396/12/19 09:00 هنر جو خانم شهباز پور 9125777164
                     
32 هنر مرضیه نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/8) 7     1396/12/17 09:00 هنر مرضیه خانم شهباز پور 9125777164
الگوساز و برشکار لباس زنانه (1396/11/8) 1    
طراحی لباس زنانه و دخترانه (1396/11/8) 1    
شلوار دوز (1396/11/8) 1    
خیاط لباس شب و عروس(1396/11/8) 3    
                     
33 همایون نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/28) 1     1396/12/26 09:00 درسا سپید خانم شهباز پور 9125777164
خیاط لباس شب و عروس(1396/11/28) 1    
                     
34 هنر کوثر نازکدوز زنانه درجه 2 (1396/11/30) 3     1396/12/26 09:00 اشراق نوین خانم آرو 9126605076
                     
آدرس هنر مرضیه : تهرانپارس - میدان پروین - بین خ ضرغامی و حسن لو - پ 232                                                                        تلفن :77298548
آدرس گل هستی :تهرانپارس - قنات کوثر - بلوار مطهری - خ هشتم مرکزی -  \پ 16 - آموزشگاه سروری (تجمیع با گل هستی)    تلفن : 77370034
آدرس شوکت :  چهارراه پارک وی - ابتدای اتوبان مدرس - بعد از داروخانه آرامش -ساختمان استدلر - ط2 -واحد 5              تلفن : 22034734
آدرس ملکا : بالاتر از میدان ولیعصر(عج) - نرسیده به چهارراه زرتشت - سمت راست - کوچه ناصر - پ 6 - زنگ اول و سوم       تلفن : 88899009
آدرس اشراق نوین  : تهرانپارس - میدان پروین - خ 196 شرقی - خ شادالویی - پ 85 - ط همکف                                               تلفن : 09309607679
آدرس آرین بانو  :  تهرانپارس - بین فلکه دوم و سوم - خ 182 شرقی ( رحیمی طاری ) - بین خ سجده ای و مظفری - پ 36        تلفن : 77720122
آدرس جلوه  :  چهارراه پاسداران - خ دولت - خ اختیاریه جنوبی - نرسیده به میدان - پ 201 - ط 2                                          تلفن : 22541650
آدرس سرای اقاقیا  :  تهرانپارس - خ 196 غربی ( بسمت دلاوران) - خ اردیبهشت ( شهید طباطبایی نسب شمالی) - پ 118              تلفن : 77389722
آدرس هنر کوثر  :  خ انقلاب - دروازه دولت - ک رامسر - ک ثاقب - پ 17 - واحد 6 (انتهای مفتح جنوبی - بعد از سمیه )         تلفن : 88342469
آدرس هنر جو : رسالت -بلوار دلاوران - خ تکاوران شمالی - پ 229                                                                                             تلفن : 77449067
آدرس زندی : بزرگراه رسالت - خ بنی هاشم - ک ش حمید صالحی - پ 42                                                                                تلفن : 22534157
آدرس  مهلا : مینی سیتی - شهرک شهید محلاتی - میدان سوم ( صاحب الزمان)- ضلع شمال غربی میدان - مجموعه فرهنگی خانواده پاسداران سپاه    تلفن :22491420 
آدرس  هنر ایرانیان : م رسالت - خ فرجام - بعد از چهارراه ولیعصر(عج) - نرسیده به سراج -ساختمان خلیج فارس -پ 460 - ط 3 -واحد 14       تلفن : 77134195 
آدرس  ندایی  : سهروردی جنوبی - خ حسام زاده - خ حجازی شرقی - نبش ک امامی - پ 11 - واحد 2                                   تلفن : 77520457
آدرس فتحی : نارمک - خ فرجام شرقی - چهار راه ولیعصر(عج)  جنوبی - خ ش باقری - ک آب نیکی - پ 80                          تلفن :  77453551
آدرس درسا سپید : خ شریعتی - بالاتر از میرداماد - ک بهشت یکم - پ 42 - واحد 3                                                                  تلفن : 22863672 

بازديدکنندگان اين صفحه: 547 | بازديدکنندگان امروز: 188 | کل بازديدکنندگان: 1092604 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3594 ثانيه