موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون های الکترونیکی تا 20 آذر 96 > فناوری اطلاعات  صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                           زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)         آزمون  الکترونیکی  تا 20 آذر1396             
 نام رشته : فناوری اطلاعات                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم کارور coreldraw (1396/7/23) 1     1396/10/17 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  مهدی بیگوند
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/8/15) 2      
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/9/14) 1      
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/9/14) 2 1 1396/4/31  
کارور Freehand   1 1396/4/28  
کارور Fiash MX(1396/9/14) 1+1+1+1     1396/10/17 11:30  
طراح گرافیک رایانه ای    1 1396/4/31  
طراح گرافیک رایانه ای    1 1396/4/28  
                   
2 اشل رایانه کار ICDL درجه 2     1 1396/3/9 1396/10/17 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 افق سبز برنامه نویس زبانHTMLبرای طراحی صفحات وب (1396/8/20) 1     1396/10/17 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
4 امیران رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/8/20) 1 1 1396/2/25 1396/10/18 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/9/7) 5 1 1396/3/2  
رایانه کار ICDL درجه 2    1+1+1 1396/3/21  
  1 1396/4/12  
                   
5 اندیشه ماندگار کاربر رایانه    1 1396/3/3 1396/10/17 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
6 بدخشان (1396/8/14)Microsoft Excei2016  1     1396/10/17 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
7 پادرا اتوماسیون اداری درجه 2  (1396/9/20) 1     1396/10/17 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
8 پارت طراح گرافیک رایانه ای (1396/7/25) 1     1396/10/17 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  علیرضا حقی
کاربر رایانه    1 1396/5/17  
کاربر نرم افزار اداری(1396/9/5) 1      
                   
9 پاسارگاد رایانه  کاربر نرم افزار اداری(1396/8/16) 1     1396/10/17 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کاربر رایانه (1396/8/16) 1      
رایانه کار ICDL درجه 1   1 1396/4/28  
                   
10 پاسارگاد رایانه 2 شهروند الکترونیکی(1396/8/17) 1     1396/10/17 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
11 پردازشگران پارسی طراح گرافیک رایانه ای    1 1396/4/28 1396/10/18 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
12 پردیس نیکان ترسیم نمودارهای تکمیلی به کمکExel(1396/8/15) 1     1396/10/18 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
13 پگاه نوین رایانه کار ICDL درجه 1  (1396/8/20) 2     1396/10/18 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
14 پیشکسوتان رایانه کار ICDL درجه 2  (1396/8/17) 1     1396/10/18 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1  (1396/8/16) 1 1 1396/5/9 1396/10/18 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 1  (1396/8/17) 1      
                   
15 تدبیرگران رایانه کار ICDL درجه 2  (1396/8/22) 2     1396/10/18 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
16 تهران پایتخت 2 رایانه کار ICDL درجه 2  (1396/8/29) 2     1396/10/18 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
17 دورنما رایانه کار ICDL درجه 2  (1396/8/20) 1     1396/10/18 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
برنامه نویس (DELPHI,VB)(1396/8/30) 1      
                   
18 رسم نوین کارور AUTO CAD(1396/8/14) 1     1396/10/18 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
19 سامان آفرین کارور Fiash MX   1 1396/5/29 1396/10/18 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور Freehand   1 1396/2/25  
                   
20 علم پرور رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/9/13) 2     1396/10/18 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/8/15) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/8/22) 3      
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/9/20) 2      
                   
21 علوی ایران رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/8/20) 1     1396/10/18 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کاربر رایانه    1 1396/3/27  
                   
22 کانون دانش کاربر رایانه    1 1396/2/31 1396/10/18 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
طراح گرافیک رایانه ای (1396/9/4) 1      
کارور Flash MX(1396/8/29) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/9/7) 1      
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/8/20) 1      
کارور coreldraw (1396/9/5) 1      
کارور coreldraw (1396/9/14) 1      
کاربر نرم افزار اداری (1396/9/7) 1      
                   
23 کهکشان رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/9/8) 4 1 1396/5/21 1396/10/18 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/9/18) 1+2      
                   
24 مجتمع فنی ایرانیان رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/9/7) 1     1396/10/19 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/9/11) 1      
کارور Freehand   1 1396/5/30  
کاربر نرم افزار اداری (1396/9/12) 1      
کاربر رایانه (1396/9/8) 2+3      
                   
25 نگین آفاق ایرانیان رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/8/20) 1 1+1+2 1396/5/15 1396/10/19 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/8/15) 5+1     1396/10/19 11:30 هما ابراهیمی- فرحناز فریدونی و مجید فیضی بدلیل عدم رعایت پیش نیاز حذف شدند
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/8/30) 1      
                   
26 نکین علم رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/8/16) 1     1396/10/19 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
27 نیکوروش رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/8/22) 1     1396/10/19 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
28 بروزرسانی رایانه کار ICDL درجه 1  1     1396/10/19 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  مریم اسمعیلی سیسان
رایانه کار ICDL درجه 2 1       مریم اسمعیلی سیسان
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 626 | بازديدکنندگان امروز: 319 | کل بازديدکنندگان: 1031078 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4688 ثانيه