موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله پنجم و الکترونیکی تا 10 آبان 1396  > خدمات آموزشی ، بهداشت و ایمنی و MBA  صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

          زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)         آزمون  هماهنگ مرحله پنجم  و الکترونیکی تا 10 آبان96
    نام رشته : خدمات آموزشی ، بهداشت و ایمنی و MBA                                                            
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 کارگاه پداگوژی مرکز مدیربازاریابی(1396/7/22) 7     1396/9/25 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
2 آراد علم پداگوژی عمومی (1396/7/12) 1     1396/9/21 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پداگوژی عمومی (1396/7/25) 2      
پداگوژی عمومی (1396/7/30) 2      
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1396/7/24) 1      
                   
3 اندیشه ماهان مدیر ارشد کسب و کارMBA(1396/7/29) 8     1396/9/27 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
4 آریا دوخت  مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1396/7/29) 9     1396/9/21 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
5 امیران پداگوژی عمومی (1396/7/10) 1     1396/9/21 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پداگوژی عمومی (1396/7/17) 1      
مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای (1396/7/16) 1      
مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای (1396/7/18) 1      
مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای (1396/7/22) 1      
مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای (1396/7/30) 1      
                   
6 بانو دانش مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده    1 1396/3/2 1396/9/21 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مهارتهای سالم زیستن  ( 1396/7/5)  3      
                   
7 بهرنگ مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1396/8/9) 1     1396/9/21 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
8 پیشکسوتان پداگوژی عمومی (1396/7/2) 2 1 1396/2/19 1396/9/21 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پداگوژی عمومی (1396/8/8) 1      
مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای (1396/7/15) 1 1 1396/2/16  
مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای (1396/7/19) 1 1 1396/4/24  
مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای (1396/8/2) 1      
پداگوژی عمومی    1 1396/3/21  
پداگوژی عمومی    2 1396/3/22  
پداگوژی عمومی    1 1396/3/28  
                   
9 پارت پداگوژی عمومی (1396/7/1) 1     1396/9/20 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پداگوژی عمومی (1396/8/6) 1      
مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای (1396/7/25) 1      
                   
10 پاسارگاد رایانه  مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده    1 1396/5/3 1396/9/21 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پداگوژی عمومی (1396/7/4) 1      
                   
11 تاک تربیت مربی زبان انگلیسی بزرگسالان(1396/7/18) 5 3 1396/3/29 1396/9/20 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
تربیت مربی زبان انگلیسی بزرگسالان(1396/7/26) 1      
تربیت مربی زبان انگلیسی بزرگسالان(1396/7/30) 4      
                   
12 تدبیرگران مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1396/7/1) 1 1 1396/4/31 1396/9/25 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1396/7/2) 9 2 1396/4/18  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1396/7/11) 1      
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1396/8/2) 3      
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1396/8/3) 3      
                   
13 حمید پداگوژی عمومی    2 1396/2/31 1396/9/21 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
14 دورنما مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای    1 1396/2/16 1396/9/21 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده    1 1396/5/25  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده    3 1396/3/29  
                   
15 علم پرور مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (1396/7/18) 5 1 1396/3/10 1396/9/27 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده    3 1396/3/20  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده    1 1396/3/30  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده    2+1 1396/4/14  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده    1 1396/4/19  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده    1 1396/5/1  
مهارتهای سالم زیستن(1396/7/18) 2 1 1396/2/23  
مهارتهای سالم زیستن   1 1396/3/27  
مهارتهای سالم زیستن   3 1396/3/30  
مهارتهای سالم زیستن(1396/7/30) 1+1 1 1396/4/31  
مهارتهای سالم زیستن   1 1396/5/11  
مهارتهای سالم زیستن   1 1396/5/31  
پداگوژی عمومی (1396/7/19) 2 1 1396/3/22  
پداگوژی عمومی    1 1396/4/26  
پداگوژی عمومی    1 1396/5/3  
مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای    1 1396/3/9  
                   
16 کاروکاوش پداگوژی عمومی (1396/7/3) 1+2     1396/9/20 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
17 کهکشان مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای (1396/7/2) 2+1 4 1396/3/6 1396/9/26 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای (1396/7/16) 1+1+1 1 1396/4/24  
مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای (1396/8/6) 1+1+5 2 1396/5/2  
پداگوژی عمومی (1396/7/4) 1+1 3 1396/3/23 1396/9/26 08:30  
پداگوژی عمومی (1396/7/11) 2+2+11 1 1396/3/29  
پداگوژی عمومی (1396/7/15) 1+1 4 1396/5/24  
پداگوژی عمومی (1396/8/10) 1+1+1+1 1 1396/5/21  
پداگوژی عمومی    1 1396/5/8  
                   
19 مجتمع فنی ایرانیان مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/7/10) 1     1396/9/28 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/7/25) 1      
مهارتهای سالم زیستن(1396/7/10) 1 4+2 1396/4/13  
مهارتهای سالم زیستن(1396/7/12) 5 1 1396/4/25  
                   
20 مهرافشان مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/7/4) 3+7     1396/9/20 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/7/11) 1      
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/8/2) 1 1 1396/4/13  
مهارتهای سالم زیستن(1396/8/2) 1      
                   
21 نگین علم پداگوژی عمومی (1396/7/5) 3     1396/9/21 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پداگوژی عمومی (1396/7/23) 1      
                   
22 بروزرسانی مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای  1     1396/9/21 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  یاسمن دوستی
1     اکرم پاکنژاد
روش ها و فنون تدریس(پداگوژِی) 1     آیدین محبوبی کیا
1     اکرم پاکنژاد
1     محبوبه محمدی هفتخوانی
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 945 | بازديدکنندگان امروز: 155 | کل بازديدکنندگان: 1092571 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/2813 ثانيه