موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله پنجم و الکترونیکی تا 10 آبان 1396  > فناوری اطلاعات  صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                           زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)         آزمون هماهنگ مرحله پنجم و الکترونیکی  تا 10 آبان1396             
 نام رشته : فناوری اطلاعات                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 پادگان سپاه رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/28) 17         پادگان سپاه مربی : محمد کریمی
                   
2 پادگان امام حسین رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/28) 11         پادگان امام حسین مربی : محمد عرفانی
                   
3 زندان قرچک کارور Access (1396/7/28) 11         زندان قرچک مربی : لیلا فیض آبادی
                   
4 آراد علم رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/3) 1     1396/9/27 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/29) 2+1      
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/7/29) 1      
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/7/30) 1      
کارور AUTO CAD(1396/8/7) 1      
کاربر نرم افزار اداری(1396/7/17) 1      
کارور Freehand(1396/7/22) 1      
کارور Freehand(1396/7/24) 1+1      
طراح گرافیک رایانه ای (1396/7/29) 1      
طراح گرافیک رایانه ای (1396/8/8) 1      
                   
5 آفاق دانش رایانه کار ICDL درجه 2  (1396/7/19) 2     1396/9/27 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
6 اشل رایانه کار ICDL درجه 1  (1396/7/25) 3     1396/9/27 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
7 امیران رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/7/1) 1     1396/9/27 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/7/22) 5      
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/2) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/4) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/22) 1      
                   
8 اندیشه ماندگار طراح گرافیک رایانه ای (1396/7/15) 1     1396/9/27 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
9 بدخشان (1396/8/2)Microsoft Excei2016  1     1396/9/27 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
(1396/8/6)Microsoft Excei2016 1      
(1396/8/8)Microsoft Excei2016 1      
                   
10 بهرنگ رایانه کار ICDL درجه 2  (1396/8/9) 1     1396/9/27 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
11 پارت رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/8/2) 1     1396/9/27 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/25) 1 1 1396/4/13  
کاربر رایانه    1 1396/3/21  
نقشه کش ساختمان با Autocad(1396/8/1) 1+1      
                   
12 پاسارگاد رایانه رایانه کار ICDL درجه 2   1 1396/4/27 1396/9/27 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
شهروند الکترونیکی    1 1396/2/24  
کاربر رایانه (1396/7/24) 1      
کاربر رایانه (1396/8/8) 1 1 1396/4/13  
کاربر نرم افزار اداری(1396/8/9) 1 1 1396/3/17  
کاربر نرم افزار اداری   1 1396/4/19  
کارور Freehand(1396/7/24) 1 1 1396/4/21 1396/9/28 08:30  
                   
13 پردازشگران پارسی شهروند الکترونیکی (1396/8/6) 1 1 1396/2/13 1396/9/28 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
14 پیشکسوتان رایانه کار ICDL درجه 2  (1396/7/3) 1     1396/9/28 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2  (1396/7/17) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2  (1396/8/9) 1      
کارور Photoshop (1396/8/2) 1      
نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2012(1396/8/7) 1      
کارور AUTO CAD(1396/7/11) 1      
کارور AUTO CAD(1396/7/25) 2+1      
                   
15 تدبیرگران رایانه کار ICDL درجه 2  (1396/7/11) 1     1396/9/28 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
20 تهران پایتخت 2 رایانه کار ICDL درجه 1    1 1396/3/22 1396/9/28 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1    1 1396/4/3 1396/9/28 10:00  
                   
16 دورنما مهارت عمومی برنامه نویسی (1396/7/11) 1     1396/9/28 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
17 سامان آفرین کاربر رایانه (1396/7/1) 1     1396/9/28 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
18 شیرین و مهربان رایانه کار ICDL درجه 2  (1396/8/9) 2     1396/9/28 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
19 علم پرور رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/7/26) 1     1396/9/28 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/8/6) 1      
کاربر رایانه (1396/7/19) 1      
کاربر نرم افزار اداری (1396/7/19) 1      
                   
20 فانوس علم رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/19) 2     1396/9/28 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/30) 3+1      
                   
21 کهکشان رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/15) 2+1+1     1396/9/28 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/25) 4+1      
                   
22 مجتمع فنی ایرانیان کاربر رایانه    1 1396/3/30 1396/9/28 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
طراح گرافیک رایانه ای    2 1396/4/11  
کارور Fiash MX(1396/7/5) 1      
کاربر نرم افزار اداری (1396/7/2) 3+3     1396/9/29 08:30  
                   
23 معجزه علم رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/16) 1     1396/9/28 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
24 ملی فنون رایانه کار ICDL درجه 1    1 1396/2/11 1396/9/28 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور AUTO CAD(1396/7/3) 1     1396/9/29 08:30  
کارور AUTO CAD(1396/7/15) 1+1      
                   
25 مهرافشان رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/11) 1     1396/9/29 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/8/2) 1      
رایانه کار ICDL درجه 1    1 1396/4/27  
                   
26 ندای فردا رایانه کار ICDL درجه 1 (1396/7/30) 3     1396/9/29   مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
27 نکین علم رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/8/6) 1     1396/9/29 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
28 نیکوروش رایانه کار ICDL درجه 2 (1395/12/21) 1     1396/9/29 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (1396/7/17) 1      
رایانه کار ICDL درجه 1    1 1396/2/31  
                   
29 بروزرسانی کاربر رایانه 1     1396/9/29 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  محمودرضا نظمی
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 814 | بازديدکنندگان امروز: 169 | کل بازديدکنندگان: 1092585 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3281 ثانيه