موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله سوم و الکترونیکی تا 31 مرداد 96 > خدمات آموزشی ، بهداشت و ایمنی و MBA   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
          زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)         آزمون  هماهنگ و الکترونیکی تا 31 مرداد 96             
    نام رشته : خدمات آموزشی ، بهداشت و ایمنی و MBA                                                            
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 مرکز هشت زعفرانیه مدیربازاریابی(1396/5/31) 3     1396/7/11 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
2 آراد علم مدیر ارشد کسب وکار MBA (1396/5/21) 1     1396/7/11 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مدیر آموزشگاه ازاد فنی   (1396/5/21) 1     1396/7/11 08:30  
مهارتهای سالم زیستن(1396/5/30) 7     1396/7/11 08:30  
مهارتهای سالم زیستن(1396/5/8) 1     1396/7/11 08:30  
مدیر آموزشگاه ازاد فنی   (1396/5/3) 2     1396/7/11 08:30  
پداگوژی عمومی(1396/05/8) 1     1396/7/11 08:30  
پداگوژی عمومی(1396/05/9) 2     1396/7/11 08:30  
                   
3 آریا دوخت پداگوژی عمومی(1396/05/31) 1     1396/7/11 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پداگوژی عمومی(1396/05/10) 2     1396/7/11 08:30  
مهارتهای سالم زیستن(1396/5/10) 1     1396/7/11 08:30  
                   
4 ابوالقاسمی 2 پداگوژی عمومی   1 1395/11/4 1396/7/11 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
5 امیران مدیر آموزشگاه(1396/5/8) 1     1396/7/11 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مدیر آموزشگاه ازاد فنی   (1396/5/15) 1     1396/7/11 09:00  
پداگوژی عمومی(1396/05/8) 2     1396/7/11 09:00  
پداگوژی عمومی   1 1395/12/2 1396/7/11 09:00  
پداگوژی عمومی   1 1395/12/8 1396/7/11 09:00  
پداگوژی عمومی   1 1395/12/9 1396/7/11 09:00  
                   
  بانو دانش مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده   1 1396/2/10 1396/7/11 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
6 مهارتهای سالم زیستن   1 1396/1/30 1396/7/11 09:30  
  مهارتهای سالم زیستن   1 1395/11/29 1396/7/11 09:30  
                   
7 تدبیرگران مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/5/8) 1     1396/7/15 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
8 پیشکسوتان مدیر آموزشگاه ازاد فنی   (1396/5/17) 1     1396/7/11 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مدیر آموزشگاه ازاد فنی   (1396/5/25) 1     1396/7/11 10:00  
                   
9 جلوه زیبایی پداگوژی عمومی( 1396/05/7) 1     1396/7/11 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
10 دورنما مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/5/25) 1     1396/7/11 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
11 علم پرور مهارتهای سالم زیستن(1396/5/31) 2     1396/7/12 09:30 ,  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/5/23) 1     1396/7/12 09:30  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/5/4) 1     1396/7/12 09:30  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/5/2) 1     1396/7/12 09:30  
مهارتهای سالم زیستن(1396/5/7) 2     1396/7/12 09:30  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/5/1) 2     1396/7/12 09:30  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/5/17) 1     1396/7/12 09:30  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/5/15) 2     1396/7/12 09:30  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/5/11) 1     1396/7/12 09:30  
مهارتهای سالم زیستن(1396/5/11) 2     1396/7/12 09:30  
مهارتهای سالم زیستن(1396/5/8) 2     1396/7/12 09:30  
پداگوژی عمومی( 1396/05/3) 1     1396/7/12 09:30  
                   
12 کهکشان مدیر آموزشگاه ازاد فنی   (1396/5/24) 1     1396/7/15 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مدیر آموزشگاه ازاد فنی   (1396/5/2) 5     1396/7/15 08:30  
پداگوژی عمومی( 1396/05/4) 1     1396/7/15 08:30  
پداگوژی عمومی( 1396/05/8) 2     1396/7/15 08:30  
پداگوژی عمومی( 1396/05/3) 1     1396/7/15 08:30  
پداگوژی عمومی( 1396/05/2) 1     1396/7/15 08:30  
پداگوژی عمومی(4 1396/05/2) 9     1396/7/15 08:30  
پداگوژی عمومی(1 1396/05/2) 3     1396/7/15 08:30  
مدیر آموزشگاه   2 1395/12/11 1396/7/15 08:30  
پداگوژی عمومی   1 1395/12/15 1396/7/15 08:30  
مدیر آموزشگاه   2 1395/12/3 1396/7/15 08:30  
                   
13  کار وکاوش پداگوژی عمومی( 1396/5/10) 1     1396/7/11 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پداگوژی عمومی( 1396/5/23) 1     1396/7/11 09:30  
                   
14 مجتمع فنی ایرانیان مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/5/21) 9     1396/7/16 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/5/10) 1     1396/7/16 09:00  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/5/17) 2     1396/7/16 09:00  
پداگوژی عمومی( 1396/5/11) 1     1396/7/16 09:00  
پداگوژی عمومی( 1396/5/10) 1     1396/7/16 09:00  
مهارتهای سالم زیستن   4 1396/2/13 1396/7/16 09:00  
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/4/13) 1     1396/7/16 09:00  
مهارتهای سالم زیستن(1396/5/11) 1     1396/7/16 09:00  
                   
15 نگین علم مهارتهای سالم زیستن(1396/5/2) 1     1396/7/11 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
16 باسارگاد رایانه مدیر آموزشگاه ازاد فنی   (1396/5/2) 1     1396/7/11 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/5/3) 1     1396/7/11 10:00  
                   
بازديدکنندگان اين صفحه: 834 | بازديدکنندگان امروز: 983 | کل بازديدکنندگان: 972001 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/2188 ثانيه