موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله دوم و آنلاین تیر 96 > هتلداری و گردشگری   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  هماهنگ  والکترونیکی  تیر              
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات    
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری    
تعداد تاریخ آزمون کتبی    
1 آرمان روشن راهنمای طبیعت گردی(1396/04/27) 1     1396/6/20 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
                         
2 آینده درخشان راهنمای عمومی گردشگری(96/4/25) 1     1396/6/20 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
                         
3 آراد علم راهنمای طبیعت گردی(1396/04/24) 1     1396/6/20 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/28) 1            
راهنمای موزه(1396/4/31) 1            
                         
4 پردازشگران پارسی راهنمای محلی(1396/4/20) 1     1396/6/20 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای موزه(1396/4/27) 1            
راهنمای موزه(1396/4/10) 2            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/18) 1            
                         
5 \پارت راهنمای موزه(1396/4/26) 3     1396/6/20 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/14) 1            
                         
6 پیشکسوتان راهنمای موزه(1396/4/27) 1     1396/6/20 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای طبیعت گردی   1 1395/12/17        
                         
7 تهران پایتخت 2 راهنمای عمومی گردشگری(96/4/26) 1     1396/6/20 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای موزه(1396/4/31) 1            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/17) 1            
راهنمای محلی   3 1395/12/2        
راهنمای موزه   1 1395/12/15        
                         
8 تدبیرگران راهنمای موزه(1396/4/3) 1     1396/6/20 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/3) 1            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/10) 2            
راهنمای عمومی گردشگری(96/4/11) 1            
راهنمای موزه(1396/4/12) 1            
راهنمای عمومی گردشگری(96/4/12) 2            
راهنمای محلی(1396/4/14) 7            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/17) 1            
راهنمای عمومی گردشگری(96/4/17) 2            
راهنمای محلی(1396/4/17) 3            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/18) 2            
راهنمای موزه(1396/4/18) 1            
راهنمای عمومی گردشگری(96/4/18) 1            
راهنمای محلی(1396/4/20) 3            
راهنمای عمومی گردشگری(96/4/20) 3            
راهنمای موزه(1396/4/20) 2            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/20) 2            
راهنمای محلی(1396/4/21) 1            
راهنمای عمومی گردشگری(96/4/21) 1            
راهنمای موزه(1396/4/21) 1            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/25) 2            
راهنمای موزه(1396/4/27) 1            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/27) 2            
راهنمای موزه(1396/4/28) 2            
راهنمای عمومی گردشگری(96/4/31) 1            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/31) 4            
                         
9 تدبیرگران 2 راهنمای موزه(1396/4/12) 1     1396/6/20 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/12) 1            
راهنمای موزه(1396/4/14) 1            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/17) 1            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/18) 1            
راهنمای عمومی گردشگری(96/4/18) 1            
راهنمای موزه(1396/4/20) 2            
راهنمای محلی(1396/4/21) 1            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/24) 1            
راهنمای موزه(1396/4/24) 1            
راهنمای موزه(1396/4/25) 5            
راهنمای موزه(1396/4/27) 2            
راهنمای محلی(1396/4/27) 1            
راهنمای عمومی گردشگری(96/4/28) 1            
                         
10 تهران پاینخت2 راهنمای محلی   1 1395/06/18 1396/6/21 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای محلی   3 1395/11/02        
راهنمای محلی   1 1395/11/06        
راهنمای محلی   2 1395/11/17        
راهنمای موزه   2 1395/11/24          
                         
11 دورنما راهنمای طبیعت گردی(1396/04/17) 2     1396/6/20 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای محلی(1396/4/21) 1            
راهنمای موزه(1396/4/24) 1            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/27) 1            
                         
12 دانش علوی راهنمای محلی   1 1395/12/07 1396/6/20 09:30          
راهنمای طبیعت گردی   1 1395/11/26 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای موزه   1 1395/11/19        
                       
13 سپهر آفرین راهنمای موزه   1 1395/12/18 1396/6/21 08:30          
راهنمای طبیعت گردی   1 1395/12/18          
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/12/9          
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/12/11 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای محلی   1 1395/12/24        
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/27) 1            
راهنمای عمومی گردشگری(96/04/27) 2              
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/31) 1              
                         
14 سامان آفرین راهنمای محلی(96/04/10) 3     1396/6/21 08:30          
راهنمای عمومی گردشگری(96/04/10) 1              
راهنمای محلی(96/04/11) 1     مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای محلی(96/04/19) 4            
                       
15 رزمندگان اسلام راهنمای محلی(96/04/12) 5     1396/6/21 09:00          
راهنمای عمومی گردشگری(96/04/12) 2      مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی        
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/13) 2              
                         
16 علم پرور راهنمای محلی   1 1395/12/4 1396/6/21 09:00          
راهنمای محلی(96/04/3) 2              
راهنمای موزه(96/04/3) 1              
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/12) 1              
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/14) 1              
راهنمای موزه(96/04/14) 1     مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای عمومی گردشگری(96/04/14) 1            
راهنمای موزه(96/04/17) 2            
راهنمای محلی(96/04/18) 4       خسروی بنجار      
راهنمای عمومی گردشگری(96/04/18) 1              
راهنمای موزه(96/04/19) 1              
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/21) 1              
راهنمای عمومی گردشگری(96/04/21) 1              
راهنمای موزه(96/04/26) 1              
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/26) 1              
راهنمای عمومی گردشگری(96/04/31) 1              
راهنمای موزه(96/04/31) 1              
راهنمای طبیعت گردی   1 1396/02/02          
راهنمای محلی   1 1396/20/10          
                         
17 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی(1396/04/12) 1     1396/6/21 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای موزه(96/04/14) 3              
راهنمای عمومی گردشگری(96/04/14) 2              
راهنمای محلی(96/04/18) 1              
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/18) 1              
راهنمای عمومی گردشگری(96/04/18) 4              
راهنمای محلی(96/04/21) 5              
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/21) 1              
راهنمای عمومی گردشگری(96/04/26) 1              
راهنمای موزه(96/04/26) 1              
راهنمای محلی(96/04/26) 1              
راهنمای محلی(96/04/28) 2              
                         
18 کیش مهر راهنمای طبیعت گردی   1 1395/12/8 1396/6/21 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
                         
  مجتمع فنی ایرانیان راهنمای طبیعت گردی(1396/04/03) 1     1396/6/12 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای محلی(1396/04/03) 2            
راهنمای محلی(1396/04/13) 4            
راهنمای موزه(96/04/13) 2            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/13) 2            
راهنمای محلی(1396/04/14) 6            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/14) 1            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/19) 2            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/20) 1            
راهنمای محلی(1396/04/20) 1            
راهنمای محلی(1396/04/25) 4            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/25) 2            
راهنمای موزه(96/04/25) 2            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/27) 1            
راهنمای محلی(1396/04/27) 1            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/31) 1            
                         
20 نشان برتر راهنمای موزه(1396/04/24) 4     1396/6/12 09:00  مجتمع آموزش و سنجش مهارت مروتی        
                       
21 نیکو روش راهنمای طبیعت گردی(96/04/12) 2     1396/6/12 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای محلی(96/04/20) 1            
راهنمای موزه(96/04/24) 1            
راهنمای طبیعت گردی(96/04/27) 1            
راهنمای محلی(96/04/27) 1            
راهنمای طبیعت گردی   1 (95/12/11)        
راهنمای موزه   1 (95/12/10)          
                       
22 وِیژگان راهنمای عمومی گردشگری(1396/04/11) 3     1396/6/12 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی         
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/11) 1            
راهنمای عمومی گردشگری(1396/04/13) 3            
راهنمای محلی(1396/04/14) 1            
راهنمای طبیعت گردی(1396/04/18) 7            
راهنمای عمومی گردشگری(1396/04/19) 1            
راهنمای موزه(96/04/25) 5            
راهنمای موزه(96/04/31) 1            
راهنمای عمومی گردشگری(1396/04/31) 1            

بازديدکنندگان اين صفحه: 846 | بازديدکنندگان امروز: 325 | کل بازديدکنندگان: 967847 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4219 ثانيه