موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون خرداد و 25و 26 و 31 اردیبهشت ٩٦ > خدمات آموزشی ، بهداشت و ایمنی و MBA   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                                         زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                   آزمون  الکترونیکی خردادو31 25 و 26 اردیبهشت 96             
 نام رشته : خدمات آموزشی ، بهداشت و ایمنی و MBA                                    
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آکادمی توف ایران و آلمان مدیر تضمین کیفیت(1396/3/21) 1     1396/6/5 09:00    
مدیر تضمین کیفیت(1396/3/16) 1     " "    
                   
2 آریا دوخت پداگوژی عمومی(1396/02/26) 1     1396/6/5 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پداگوژی عمومی(1396/03/21) 1     " "  
مهارتهای سالم زیستن(1396/3/27) 7     " "  
            " "    
3 امیران مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(96/2/25) 1     " "    
پداگوژی عمومی( 1396/03/2) 1     " "    
پداگوژی عمومی( 1396/03/8) 2     " "    
پداگوژی عمومی( 1396/03/9) 3     " "    
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(96/3/24) 2     " " مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
            " "    
4 آراد علم مهارتهای سالم زیستن(1396/2/31) 3     " "    
مهارتهای سالم زیستن   2 1395/11/29 " "    
پداگوژی عمومی( 1396/3/1) 1     " "    
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(96/3/16) 2     " "  
            " "    
5 بانو دانش مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/3/2) 1     " " مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
            " "    
6 بهرنگ مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/3/23) 1     " 09:00    
مهارتهای سالم زیستن(1396/3/21) 1     " "  
                   
7 تدبیرگران مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده   2 1395/11/29 " "    
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/2/26) 1     " "    
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/2/31) 5     " "    
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/3/1) 2     " " مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
8 پیشکسوتان پداگوژی عمومی   1 1395/11/10 " "    
پداگوژی عمومی   1 1395/12/7 " "    
پداگوژی عمومی   1 1395/12/8 " "    
پداگوژی عمومی(1 1396/03/2) 1     " "    
مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای(1396/03/22) 1     " "    
پداگوژی عمومی(2 1396/03/2) 3     " "    
پداگوژی عمومی(8 1396/03/2) 1     " " مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
            "      
9 پاسارگاد رایانه ایرانیان پداگوژی عمومی( 1396/03/9) 1     " "    
                   
10 علم پرور مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای   1 1395/11/16 " 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مهارتهای سالم زیستن   1 1395/11/17 " "  
پداگوژی عمومی   1 1395/11/20 " "  
مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای(1396/03/9) 1     " "    
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/3/10) 1     " "    
پداگوژی عمومی( 1396/3/20) 1     " "    
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/3/20) 3     " "    
پداگوژی عمومی( 1396/3/22) 1     " "    
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/3/22) 1     " "    
مهارتهای سالم زیستن(1396/3/27) 1     " "    
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/3/30) 2     " " مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مهارتهای سالم زیستن(1396/3/30) 6     " "  
                   
11 کهکشان پداگوژی عمومی   1 1395/11/23 1396/6/4 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
پداگوژی عمومی   5 1395/11/30 " "    
پداگوژی عمومی   3 1395/11/11 " "    
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(96/3/6) 9     " "    
پداگوژی عمومی( 1396/3/23) 14     " "    
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(96/3/25) 1     " "    
پداگوژی عمومی( 1396/3/29) 1     " "    
                   
  دورنما مهارت های سالم زیستن   2 1395/11/29 1396/6/5 10:00    
12 مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/3/29) 7     " "    
  مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/3/31) 2     " "    
            " "    
13 حمید مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای(1396/03/6) 1     " "    
پداگوژی عمومی( 1396/2/31) 3     " " مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
            " "    
14 مهرافشان مهارتهای سالم زیستن   3 1395/11/29 " "    
            " "    
15 مجتمع فنی ایرانیان مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/2/31) 1     " "    
            "      
16 مشاوران روشنگر فردای ایرانیان  مدیر ارشد کسب و کارMBA(1396/02/31) 1     " 08:30    
مدیر ارشد کسب و کارMBA(1396/03/30) 1     " "    
مدیر ارشد کسب و کارMBA(1396/03/28) 2     " "    
            "      
17 نگین علم مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/3/29) 1     " 10:00    
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(1396/3/30) 1     " "    
                   

18

19

سرو جاویدان

تاک

کاربر زبان فنی و حرفه ای(1396/3/1) 1     1396/5/31 09:00    
تربیت مربی زبان انگلیسی(1396/3/29) 3        
                   
20 نشان برتر مدیر ارشد کسب و کارMBA(1396/03/1) 1     5/6/1396 08:30    
            "      
21 بروزرسانی گواهینامه مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای 1     5/6/1396 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  فاطمه روستا جورشری

بازديدکنندگان اين صفحه: 717 | بازديدکنندگان امروز: 1145 | کل بازديدکنندگان: 916217 | بازديدکنندگان آنلاین: 22 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3150 ثانيه