موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون الکترونیکی تا 15 اردیبهشت 1396 > هتلداری و گردشگری  صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی تا 15 اردیبهشت 1396                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای طبیعت گردی    3 (95/09/01) 1396/4/20 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/09/15)  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/09/22)  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/09/23)  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/09/24)  
راهنمای محلی   1 (95/05/13)  
راهنمای محلی   1 (95/10/06)  
راهنمای موزه   3 (95/10/06)  
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/10/06)  
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/10/07)  
راهنمای موزه   1 (95/10/07)  
راهنمای موزه   3 (95/10/11)  
                   
2 آینده درخشان راهنمای عمومی گردشگری(96/01/20) 1     1396/4/20 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 پارت راهنمای طبیعت گردی (96/01/19) 1     1396/4/20 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(96/02/10) 1      
راهنمای محلی(96/02/09) 1      
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/10/20)  
                   
4 پردازشگران پارسی راهنمای موزه(96/01/30) 1     1396/4/20 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(96/02/13) 1      
راهنمای موزه   1 (95/10/01)  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/24) 1      
راهنمای محلی(96/01/27) 1      
راهنمای طبیعت گردی   1  (95/10/22)  
راهنمای طبیعت گردی (96/02/11) 1      
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/09/28)  
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/9/30)  
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/10/01)  
راهنمای طبیعت گردی   1  (95/10/29)  
                   
5 تدبیرگران راهنمای عمومی گردشگری(96/02/03) 1       مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/12) 3        
راهنمای عمومی گردشگری(96/12/22) 6          
راهنمای عمومی گردشگری(96/12/23) 1          
راهنمای عمومی گردشگری(96/12/25) 1          
راهنمای طبیعت گردی (96/02/12) 1          
راهنمای محلی(96/02/12) 1          
راهنمای محلی(95/12/22) 2     1396/4/21 08:30  
راهنمای محلی(95/12/23) 2          
راهنمای موزه(96/02/12) 1          
راهنمای موزه   1 (95/09/01)      
راهنمای موزه   1 (95/11/17)      
راهنمای موزه   1 (95/11/18)      
راهنمای محلی   2 (95/11/03)        
راهنمای محلی   2 (95/11/04)        
راهنمای محلی   1 (95/11/05)      
راهنمای محلی   1 (95/11/06)      
راهنمای محلی   1 (95/11/18)    
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/11/05)    
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/11/13)      
راهنمای طبیعت گردی   2  (95/11/18)      
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/11/03)      
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/11/10)      
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/11/20)      
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/11/23)      
                   
6 تدبیرگران 2 راهنمای عمومی گردشگری(95/02/12) 2     1396/4/21 09:30    
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/22) 3      
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/23) 1      
راهنمای موزه(95/12/22) 1      
راهنمای موزه(95/12/23) 2      
راهنمای موزه(95/12/25) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/12/22) 2      
راهنمای محلی(95/12/23) 1      
راهنمای محلی(96/02/10) 1      
راهنمای طبیعت گردی    2 (95/11/18)  
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/11/30)  
راهنمای محلی   3 (95/11/03)  
راهنمای محلی   1 (95/11/04)  
راهنمای محلی   1 (95/11/10)  
راهنمای محلی   2 (95/11/26)  
راهنمای موزه   2 (95/11/23)  
راهنمای موزه   1 (95/11/17)  
راهنمای موزه   1 (95/11/16)  
راهنمای موزه   2 (95/11/09)  
راهنمای موزه   1 (95/11/06)  
راهنمای عمومی گردشگری   2 (95/11/26)  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/11/11)  
                   
7 تهران پایتخت 2 راهنمای موزه   6 (95/09/22) 1396/4/21 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(96/01/30) 1      
راهنمای محلی(96/02/03) 1      
راهنمای محلی(96/02/10) 1      
راهنمای محلی   1 (95/10/29)  
راهنمای عمومی گردشگری   2 (95/10/19)  
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/10) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(96/01/19) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(96/01/26) 10      
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/03) 1      
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/10/06)  
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/10/08)  
راهنمای طبیعت گردی   3  (95/10/19)  
متصدی البسه در هتل    1 (95/11/23)  
                   
8 دانش علوی راهنمای محلی   1 (95/09/14) 1396/4/20 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (96/01/26) 1      
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/10/15)  
راهنمای موزه   1 (95/09/21)  
                   
9 دورنما راهنمای طبیعت گردی   1  (95/08/01) 1396/4/20 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/09) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/25) 1      
راهنمای موزه(96/01/29) 1      
راهنمای محلی(95/02/06) 1      
                   
10 راه خودرو راهنمای محلی(96/02/10) 3     1396/4/20 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(96/01/15) 1      
راهنمای موزه   1 (95/09/28)  
راهنمای طبیعت گردی (96/01/30) 2      
راهنمای موزه(96/02/13) 1      
                   
13 رزمندگان اسلام راهنمای عمومی گردشگری   2 (95/09/02) 1396/4/24 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/10/26)  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/10/29)  
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/10) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/13) 1      
راهنمای طبیعت گردی (96/02/10) 1      
راهنمای طبیعت گردی (96/02/13) 1      
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/09/16)  
راهنمای طبیعت گردی    4 (95/09/20)  
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/09/30)  
راهنمای محلی   1 (95/10/15)  
راهنمای محلی(96/02/09) 5      
راهنمای محلی(96/02/10) 1      
راهنمای محلی   1 (95/10/14)  
راهنمای محلی(95/12/23) 4      
راهنمای موزه(96/02/10) 1      
راهنمای موزه   1 (95/09/03)  
راهنمای موزه   1 (95/09/16)  
                   
14 سپهرآفرین راهنمای عمومی گردشگری(96/12/14) 1     1396/4/24 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/01/28) 1      
                   
15 سامان آفرین راهنمای طبیعت گردی    2 (95/10/04) 1396/4/24 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی   1 (95/10/15)  
راهنمای موزه   1 (95/10/27)  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/10/29)  
راهنمای موزه   1 (95/10/11)  
                   
16 علم پرور راهنمای طبیعت گردی (96/02/02) 1     1396/4/24 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (96/01/30) 1      
راهنمای محلی(96/02/10) 2      
راهنمای محلی(96/02/03) 2      
راهنمای محلی(96/01/30) 2      
راهنمای محلی(96/01/15) 1      
راهنمای موزه(96/02/03) 1      
راهنمای موزه(96/01/29) 1      
راهنمای موزه(96/01/15) 1      
راهنمای موزه(96/01/20) 2      
راهنمای عمومی گردشگری(95/01/15) 2      
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/10) 1      
                   
18 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی   5  (95/09/14) 1396/4/25 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی    2 (95/10/06)  
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/09/22)  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/10/06)  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/10/08)  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/10/04)  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/11/09)  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/11/10)  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (95/10/07)  
راهنمای موزه   1 (95/10/04)  
راهنمای موزه   1 (95/09/17)  
راهنمای موزه   1 (95/10/20)  
راهنمای موزه   1 (95/10/12)  
راهنمای موزه   1 (95/10/11)  
راهنمای موزه   2 (95/09/24)  
راهنمای محلی   2 (95/10/26)  
راهنمای محلی   1 (95/10/19)  
راهنمای محلی   1 (95/11/10)  
راهنمای محلی   1 (95/9/21)  
راهنمای موزه   1 (95/10/11)  
راهنمای موزه   1 (95/10/7)  
                   
19 کیش مهر راهنمای موزه(95/02/10) 1     1396/4/24 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/12/21) 2      
راهنمای محلی(95/12/16) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/12/14) 1      
                   
20 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری(96/01/30) 1     1396/4/25 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(96/01/29) 2      
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/02) 3      
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/11) 1      
راهنمای موزه(95/12/22) 1      
راهنمای موزه   1 (95/10/19)  
راهنمای موزه(96/01/20) 4      
راهنمای موزه(96/01/29) 3      
راهنمای موزه(96/02/10) 1      
راهنمای موزه(96/01/27) 1      
راهنمای طبیعت گردی (96/01/27) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/12/25) 2      
راهنمای محلی(95/11/27) 5      
راهنمای طبیعت گردی (96/02/12) 1      
راهنمای طبیعت گردی (96/02/09) 2      
راهنمای عمومی گردشگری (96/02/09) 2      
راهنمای محلی (96/02/02) 1      
راهنمای محلی (96/02/09) 1      
راهنمای موزه(96/02/09) 1      
راهنمای موزه(96/02/13) 1      
راهنمای موزه(96/02/10) 4      
راهنمای موزه(96/02/12) 1      
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/11/17)  
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/11/19)  
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/11/16)  
راهنمای محلی    2 (95/11/27)  
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/11/05)  
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/11/10)  
راهنمای محلی    1 (95/11/17)  
                   
21 نیکوروش راهنمای محلی(96/02/02) 1     1396/4/24 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی   1 (95/10/06)  
راهنمای محلی   1 (95/9/2)  
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/09) 2      
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/08/22)  
راهنمای موزه(96/02/09) 1      
راهنمای موزه(96/02/10) 1      
راهنمای طبیعت گردی (96/02/11) 1      
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/08/12)  
راهنمای موزه   1 (95/09/15)  

بازديدکنندگان اين صفحه: 830 | بازديدکنندگان امروز: 232 | کل بازديدکنندگان: 967754 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5469 ثانيه