موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله دهم و الکترونیکی تا 30 اسفند 95 > هتلداری و گردشگری   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  هماهنگ مرحله دهم و الکترونیکی تا 30 اسفند  1395                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای طبیعت گردی (95/12/14) 1     1396/3/28 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/12/18) 1     " "  
راهنمای موزه(95/12/18) 1     " "  
راهنمای محلی(95/12/10) 1     " "  
راهنمای محلی(95/12/14) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/7) 1     " "  
                   
2 آینده درخشان راهنمای طبیعت گردی (95/12/7) 2     " " مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 امیران راهنمای موزه   1 1395/10/20 1396/3/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی   1 1395/10/15 " "  
                   
4 پارت راهنمای موزه(95/12/15) 1     " " مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/12/16) 1     " "  
                   
5 پردازشگران پارسی راهنمای موزه(95/12/23) 1     1396/3/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/12/14) 1     " "  
راهنمای محلی(95/12/22) 2     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/1) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/7) 3     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/21) 1+1     " "  
                   
6 پیشکسوتان راهنمای طبیعت گردی (95/12/17) 1     1396/3/29 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
7 تدبیرگران راهنمای عمومی گردشگری(95/12/2) 1 1 1395/9/1 1396/3/11 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/10) 1 1 1395/9/20 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/14) 1 1 1395/9/29 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/16) 1 1 1395/9/30 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/18) 9 1 1395/10/6 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/22) 8 1 1395/10/8 " "  
راهنمای عمومی گردشگری   3 1395/10/11 " "  
  2 1395/10/13 " "  
  1 1395/10/27 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/11) 1 1 1395/9/1 " 08:30  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/14) 1 1 1395/9/28 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/15) 2 2 1395/9/29 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/17) 1 1 1395/9/30 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/18) 4 1 1395/10/15 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/22) 1     " "  
راهنمای محلی(95/12/14) 1 1 1395/9/1 " 08:30  
راهنمای محلی(95/12/21) 1 2 1395/9/14 " "  
راهنمای محلی(95/12/22) 2 1 1395/9/16 " "  
راهنمای محلی(95/12/23) 1 4 1395/9/20 " "  
راهنمای محلی   4 1395/9/21 " "  
  2 1395/9/29 " "  
  2 1395/10/6 " "  
  2 1395/10/12 " "  
  3 1395/10/13 " "  
  1 1395/10/15 " "  
  1 1395/10/19 " "  
راهنمای موزه(95/12/14) 6 1 1395/9/1 " 09:30  
راهنمای موزه(95/12/15) 1 1 1395/9/15 " "  
راهنمای موزه(95/12/17) 1 2 1395/9/29 " "  
راهنمای موزه(95/12/18) 2 1 1395/10/4 " "  
راهنمای موزه(95/12/22) 3 1 1395/10/15 " "  
راهنمای موزه   3 1395/10/19 " "  
                   
8 تدبیرگران 2 راهنمای عمومی گردشگری(95/12/1) 1 2 1395/10/11 1396/3/10 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/10) 1 3 1395/10/13 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/14) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/18) 4     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/22) 3     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/7) 1 1 1395/9/2 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/10) 1 1 1395/10/5 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/11) 3 4 1395/10/6 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/22) 3 1 1395/10/13 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/23) 1 2 1395/10/15 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/24) 1 1 1395/10/29 " "  
راهنمای موزه(95/12/11) 1 6 1395/9/29 " "  
راهنمای موزه(95/12/14) 2 1 1395/10/6 " 09:00  
راهنمای موزه(95/12/17) 2 1 1395/10/7 " "  
راهنمای موزه(95/12/21) 1 1 1395/10/11 " "  
راهنمای موزه   1 1395/10/19 " "  
  2 1395/10/25 " "  
  1 1395/10/27 " "  
راهنمای محلی(95/12/2) 1 1 1395/9/17 " 09:30  
راهنمای محلی(95/12/7) 11 1 1395/9/21 " "  
راهنمای محلی(95/12/8) 1 2 1395/9/30 " "  
راهنمای محلی(95/12/11) 11     " "  
راهنمای محلی(95/12/14) 1     " "  
راهنمای محلی(95/12/15) 3     " "  
راهنمای محلی(95/12/22) 1     " "  
                   
9 تهران پایتخت 2 راهنمای موزه(95/12/15) 1     1396/3/10 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/12/2) 10     " "  
                   
10 دانش علوی راهنمای محلی(95/12/7) 1     1396/3/31 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/12/11) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/24) 3     " "  
راهنمای موزه(95/12/2) 1     " "  
راهنمای موزه(95/12/3) 2     " "  
راهنمای موزه(95/12/7) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/8/11 " "  
  1 1395/8/17 " "  
  1 1395/8/20 " "  
                   
11 دورنما راهنمای طبیعت گردی (95/12/21) 1 1 1395/9/30 1396/3/31 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/1) 2 1 1395/10/4 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/3) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/11) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/15) 3     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/16) 1     " "  
راهنمای محلی(95/12/1) 1 1 1395/10/1 " "  
راهنمای موزه(95/12/17) 1 2 1395/10/25 " "  
                   
12 راه خودرو راهنمای عمومی گردشگری(95/12/8) 5 1 1395/8/19 1396/3/31 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/11) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/17) 1     " "  
راهنمای محلی(95/12/1) 6     " "  
راهنمای محلی(95/12/15) 1     " "  
راهنمای محلی(95/12/18) 2     " "  
راهنمای موزه(95/12/11) 1 2 1395/8/24 " "  
راهنمای موزه(95/12/24) 1 1 1395/9/14 " "  
                   
13 رزمندگان اسلام راهنمای عمومی گردشگری(95/12/11) 4     1396/3/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/14) 2     " "  
راهنمای موزه(95/12/7) 1     " "  
راهنمای موزه(95/12/21) 3     " "  
راهنمای موزه(95/12/25) 1     " "  
راهنمای محلی(95/12/1) 1     " "  
راهنمای محلی(95/12/10) 2     " "  
راهنمای محلی(95/12/22) 1     " "  
راهنمای محلی(95/12/23) 10     " "  
                   
14 رسم نوین راهنمای طبیعت گردی (95/12/2) 1     1396/3/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
15 سامان آفرین راهنمای طبیعت گردی (95/12/22) 2     1396/3/30 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/16) 2     " "  
راهنمای موزه(95/12/18) 3     " "  
                   
16 سپهرآفرین راهنمای موزه(95/12/17) 1     1396/3/30 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/12/24) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/15) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/16) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/18) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/7) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/9) 2     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/11) 1     " "  
                   
17 علم پرور راهنمای طبیعت گردی (95/12/4) 1 1 1395/9/3 1396/3/29 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/12/18) 3 1 1395/9/16 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/21) 2 1 1395/9/29 " "  
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/10/29 " "  
راهنمای موزه(95/10/29) 1     " " پوریا شفیعی
راهنمای موزه(95/12/1) 1 1 1395/9/16 " "  
راهنمای موزه(95/12/2) 2 1 1395/9/17 " "  
راهنمای موزه(95/12/8) 1 1 1395/10/11 " "  
راهنمای موزه(95/12/11) 2 1 1395/10/12 " "  
راهنمای موزه(95/12/14) 1     " "  
راهنمای موزه(95/12/18) 3     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/2) 2 1 1395/9/16 " 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/11) 1 3 1395/9/20 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/18) 2 1 1395/10/11 " "  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/10/18 " "  
  1 1395/10/22 " "  
راهنمای محلی(95/12/4) 1 1 1395/10/4 " "  
راهنمای محلی(95/12/8) 1 1 1395/10/15 " "  
راهنمای محلی(95/12/11) 1 2 1395/10/20 " "  
راهنمای محلی(95/12/14) 1     " "  
                   
18 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی (95/12/15) 1 2 1395/8/16 1396/3/30 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/12/18) 2     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/22) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/10) 7 1 1395/8/2 " "  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/8/16 " "  
راهنمای موزه(95/12/15) 1 3 1395/8/16 " "  
راهنمای موزه(95/12/22) 1 2 1395/8/18 " "  
راهنمای موزه(95/12/24) 1 1 1395/8/23 " "  
راهنمای موزه   1 1395/8/24 " "  
راهنمای محلی(95/12/1) 1 1 1395/8/2 " "  
راهنمای محلی(95/12/3) 4 3 1395/8/25 " "  
راهنمای محلی(95/12/10) 2     " "  
راهنمای محلی(95/12/15) 8     " "  
راهنمای محلی(95/12/23) 1     " "  
راهنمای محلی(95/12/24) 1     " "  
                   
19 کیش مهر راهنمای موزه(95/12/10) 1     1396/3/30 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/7) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/21) 1     " "  
راهنمای محلی(95/12/1) 2     " "  
راهنمای محلی(95/12/14) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/2) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/8) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/9) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/18) 1     " "  
                   
20 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری(95/12/10) 8 1 1395/9/20 1396/3/28 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/15) 2 1 1395/10/15 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/18) 1 2 1395/10/23 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/22) 1     " "  
راهنمای موزه(95/10/29) 2     " 08:30 معصومی -رضائی
راهنمای موزه(95/12/16) 1 1 1395/9/2 " "  
راهنمای موزه(95/12/25) 1 1 1395/9/15 " "  
راهنمای موزه   1 1395/10/4 " "  
  1 1395/10/14 " "  
  1 1395/10/27 " "  
راهنمای محلی(95/12/7) 2 1 1395/9/23 " "  
راهنمای محلی(95/12/10) 3 1 1395/9/30 " "  
راهنمای محلی(95/12/22) 1 1 1395/10/4 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/4) 1     " 09:00  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/9) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/10) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/15) 3     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/17) 1     " "  
                   
21 نیکوروش راهنمای محلی(95/12/10) 1     1396/3/27 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/12/25) 1     " "  
راهنمای موزه(95/12/10) 3 1 1395/9/13 " "  
راهنمای موزه(95/12/24) 1 1 1395/10/4 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/4) 2 1 1395/7/28 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/12/11) 2 1 1395/10/2 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/10) 1 1 1395/8/4 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/24) 1     " "  

بازديدکنندگان اين صفحه: 730 | بازديدکنندگان امروز: 249 | کل بازديدکنندگان: 832353 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3906 ثانيه