موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله دهم و الکترونیکی تا 30 اسفند 95 >  فناوری اطلاعات   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                           زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)         آزمون هماهنگ مرحله دهم و الکترونیکی  تا 30 اسفند 1395
 نام رشته : فناوری اطلاعات                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم کاربر رایانه (1395/12/15) 1     1396/2/18 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور coreldraw (95/12/16) 1+1      
رایانه کار ICDL درجه 2 (95/12/01) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2 (95/12/10) 1+1      
                   
2 آفاق دانش رایانه کار ICDL درجه 1  (95/12/07) 2     1396/2/18 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 ابوالقاسمی 2 رایانه کار ICDL درجه 2 (95/12/02) 1     1396/2/18 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (95/12/04) 1      
                   
4 امیران رایانه کار ICDL درجه 1 (95/12/22) 1 1 1395/09/30 1396/2/18 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (95/12/10) 1 1 1395/09/21  
رایانه کار ICDL درجه 2 (95/12/15) 1 1 1395/10/28  
رایانه کار ICDL درجه 2 (95/12/24) 1      
                   
5 اندیش گستر کاربر رایانه (1395/12/4) 2     1396/2/18 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
6 اندیشه ماندگار شهروند الکترونیکی (95/12/11) 1     1396/2/18 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور coreldraw (95/12/18) 1      
کارور Freehand(95/12/25) 1      
کاربر نرم افزار اداری (95/12/15) 1      
                   
7 پارت کاربر رایانه (1395/12/10) 1     1396/2/18 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
8 پاسارگاد رایانه شهروند الکترونیکی   1 1395/10/11 1396/2/18 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور coreldraw    1 1395/10/08  
رایانه کار ICDL درجه 1  (95/12/21) 1 1 1395/10/29  
کاربر نرم افزار اداری (95/12/17) 1      
                   
9 پردازشگران پارسی طراحی مقدماتی صفحات web (95/12/24) 1     1396/2/18 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
10 پیشکسوتان رایانه کار ICDL درجه 1 (95/12/15) 1     1396/2/18 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1 (95/12/18) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2 (95/12/08) 1 1 1395/10/27  
رایانه کار ICDL درجه 2 (95/12/15) 1      
کارور AUTO CAD(95/12/18) 1      
                   
11 تعاونی اندیشه سازان سلسله رایانه کار ICDL درجه 2(95/12/08) 1     1396/2/18 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
12 جویندگان فناوری کارور AUTO CAD(95/12/14) 1     1396/2/18 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
13 دانش پرداز کار با واژه پرداز word (95/12/01) 1     1396/2/18 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
14 دانش علوی کارور coreldraw (95/12/16) 1     1396/2/18 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
15 دینا رایانه کار ICDL درجه 2    1+4 1395/09/21 1396/2/18 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
16 راه علم  رایانه کار ICDL درجه 1   4 1395/09/13 1396/2/18 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
17 رزمندگان اسلام رایانه کار ICDL درجه 1 (95/12/18) 1     1396/2/18 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
18 سامان آفرین طراح گرافیک رایانه ای (1395/12/04) 1     1396/2/18 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور FLASH MX    1 1395/09/24  
شهروند الکترونیکی (95/12/21) 1      
کاربر رایانه (1395/12/04) 1 1 1395/09/22  
                   
19 علم پرور رایانه کار ICDL درجه 1 (95/12/14) 1     1396/2/17 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1 (95/12/17) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/12/16) 15     1396/2/17 08:30  
رایانه کار ICDL درجه 2(95/12/16) 4      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/12/16) 5     1396/2/17 10:00  
رایانه کار ICDL درجه 2(95/12/16) 14      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/12/08) 2     1396/2/17 11:30  
رایانه کار ICDL درجه 2(95/12/09) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/12/17) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/12/18) 2      
رایانه کار ICDL درجه 2   1 1395/10/26 1396/2/17 11:30  
  1 1395/11/17  
  1 1395/10/25  
  3 1395/10/28  
  1 1395/11/24  
شهروند الکترونیکی    1+1 1395/11/03 1396/2/17 11:30  
کارور coreldraw    1 1395/10/13  
کارور Freehand   1 1395/10/06  
                   
20 فانوس علم رایانه کار ICDL درجه 1(95/12/23) 1     1396/2/18 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/12/10) 3      
                   
21 فروغ دانش رایانه کار ICDL درجه 2   1 1395/09/15 1396/2/18 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
22 کانون دانش کاربر رایانه (1395/12/24) 1     1396/2/18 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1(95/12/08) 1      
                   
23 کهکشان رایانه کار ICDL درجه 2(95/12/11) 1+1+1     1396/2/18 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
24 مجتمع فنی ایرانیان کاربر رایانه (95/12/15) 1+4     1396/2/17 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کاربر رایانه (95/12/21) 1      
کاربر نرم افزار اداری(1395/12/10) 2+3 1 1395/10/19  
کاربر نرم افزار اداری   1 1395/11/04  
کارور FLASH MX (1395/12/10) 1 1 1395/10/08  
کارور FLASH MX    1 1395/10/27  
طراح گرافیک رایانه ای (95/12/25) 1 1 1395/11/05  
                   
25 ملی فنون رایانه کار ICDL درجه 2(95/12/08) 1     1396/2/18 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1(95/12/08) 4      
                   
26 مهرافشان رایانه کار ICDL درجه 2(95/12/03) 1     1396/2/18 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
27 نخل سبز (95/12/11طراح معماری با نرم افزار 3DMAX) 1     1396/2/18 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
   نخل سبز نقشه کشی ساختمان با اتوکد (95/12/11) 1      18/2/1396  14:00    
                   
28 نیکوروش رایانه کار ICDL درجه 21(95/12/02) 1 1 1395/11/17 1396/2/18 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
29 وانا رایانه کار ICDL درجه 1    1 1395/07/07 1396/2/18 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 851 | بازديدکنندگان امروز: 251 | کل بازديدکنندگان: 832355 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/2500 ثانيه