موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله نهم و الکترونیکی تا 30 بهمن 95  > فناوری اطلاعات   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                           زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)         آزمون الکترونیکی  تا 30 بهمن 1395             
 نام رشته : فناوری اطلاعات                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم کاربر رایانه (1395/11/18) 1     1395/12/15 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1 (95/11/10) 2 1 1395/8/26  
کاربر نرم افزار اداری(1395/11/25) 1+1+1      
رایانه کار ICDL درجه 2 (95/11/10) 6+1+1 1 1395/8/26  
رایانه کار ICDL درجه 2 (95/11/24) 1+1 1 1395/8/4  
                   
2 آفاق دانش رایانه کار ICDL درجه 2 (95/11/2) 1 1 1395/7/24 1395/12/16 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 ابوالقاسمی 2 رایانه کار ICDL درجه 2 (95/11/5) 1     1395/12/16 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
4 اشل رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/11) 2     1395/12/15 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
5 امیران رایانه کار ICDL درجه 1 (95/11/3) 1 1 1395/7/5 1395/12/16 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (95/11/9) 1      
                   
6 اندیش گستر رایانه کار ICDL درجه 1       1395/12/16   مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
7 اندیشه ماندگار کاربر نرم افزار اداری(1395/11/20) 1     1395/12/15 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
شهروند الکترونیکی (1395/11/2) 1      
شهروند الکترونیکی (1395/5/6) 1     مقیسه
کاربر رایانه (1395/11/17) 1      
طراح گرافیک رایانه ای (1395/11/16) 1      
                   
8 پارت طراح گرافیک رایانه ای (1395/11/23) 1     1395/12/15 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کاربر رایانه (1395/11/5) 1      
کاربر رایانه (1395/11/6) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/10) 2      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/13) 1      
رایانه کار ICDL درجه 1 (95/11/3) 1     1نفر بدلیل عدم رعایت پیش نیاز حذف گردید(مهدیه محمدحسین)
                   
9 پردازشگران پارسی کاربر رایانه (1395/10/29) 1     1395/12/15 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  شورابی
کاربر رایانه (1395/11/13) 1      
طراح گرافیک رایانه ای (1395/11/12) 1      
کارور CORELDRAW(95/10/29) 1     یعقوبی زاده
شهروند الکترونیکی (1395/11/24) 1      
کارور FLASH MX (1395/11/23) 1      
                   
10 پیشکسوتان رایانه کار ICDL درجه 1(95/11/16) 1     1395/12/15 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
11 تعاونی اندیشه سازان سلسله رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/5) 2     1395/12/15 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
12 تهران پایتخت 2 رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/9) 1     1395/12/16 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
13 دانش علوی کارور Freehand(95/11/20) 1     1395/12/16 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
14 دورنما رایانه کار ICDL درجه 2   1 1395/8/9 1395/12/16 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
15 راه علم رایانه کار ICDL درجه 1   1 1395/8/24 1395/12/16 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2   1 1395/7/7  
                   
16 رزمندگان اسلام رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/19) 2     1395/12/16 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
17 سامان آفرین کارور CORELDRAW   1 1395/8/8 1395/12/15 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور FREEHAND    1 1395/8/5  
کارور FLASH MX (1395/11/25) 1 1 1395/8/9  
کاربر رایانه (1395/11/19) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/6) 1      
                   
18 سپنتا کارور AUTO CAD(95/11/12) 1     1395/12/16 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
19 سفیر قرن رایانه کار ICDL درجه 1(95/11/18) 1     1395/12/16 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
20 علم پرور رایانه کار ICDL درجه 1 (95/11/6) 1     1395/12/15 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/3) 1+1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/4) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/16) 1+1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/17) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/24) 2      
شهروند الکترونیکی (1395/11/3) 1      
                   
21 علوی ایران رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/16) 1     1395/12/16 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/17) 1      
رایانه کار ICDL درجه 1 (95/11/23) حذف بدلیل عدم رعایت پیش نیاز  
                   
22 کاج سبز رایانه کار ICDL درجه 1(95/11/24) 1+1+1     1395/12/15 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
23 کانون دانش کارور FLASH MX (1395/11/18) 1     1395/12/15 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کاربر رایانه (1395/11/4) 1      
کاربر رایانه (1395/11/19) 1      
طراح گرافیک رایانه ای (1395/11/16) 1      
کارور CORELDRAW(95/11/6) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/4) 2      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/5) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/18) 1      
                   
24 کهکشان رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/12) 7     1395/12/15 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1(95/11/17) 1+1      
                   
25 کیش مهر رایانه کار ICDL درجه 1(95/11/23) 1     1395/12/15 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
26 مبتکران شریف رایانه کار ICDL درجه 1(95/11/20) 1     1395/12/15 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
27 مجتمع فنی ایرانیان کاربر رایانه   1 1395/8/17 1395/12/16 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کاربر نرم افزار اداری(1395/10/19) 1     جعفری
کاربر نرم افزار اداری(1395/11/4) 1      
کارور FLASH MX (1395/11/6) 1      
کارور FLASH MX (1395/11/18) 1      
طراح گرافیک رایانه ای (1395/11/5) 1 1 1395/8/26  
کارور CORELDRAW(1395/11/24) 1      
                   
28 مهرافشان رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/5) 1     1395/12/16 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1(95/11/5) 1      
کاربر رایانه   2 1395/8/5  
                   
29 نگین علم رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/16) 1     1395/12/16 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
30 نیکوروش رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/10) 1     1395/12/16 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/11) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/11/30) 1      
کارور CORELDRAW(1395/11/4) 1      
رایانه کار ICDL درجه 1 (95/11/17) حذف بدلیل عدم رعایت پیش نیاز رحیم پور
                   
31 هوش مجازی طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوایWordpress 2     متعاقبا اعلام خواهد شد. مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  آنلاین95/11/2
                   
32 هوشمند کارور Freehand(95/11/2) 1     1395/12/16 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1(95/11/12) 1      

بازديدکنندگان اين صفحه: 934 | بازديدکنندگان امروز: 257 | کل بازديدکنندگان: 832361 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3281 ثانيه