موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله هشتم 95 و الکترونیکی تا 30 دی 1395  > فناوری اطلاعات   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)        آزمون هماهنگ مرحله هشتم و آزمون الکترونیکی  تا 30 دی 1395             
 نام رشته : فناوری اطلاعات                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/1) 1     1395/12/1 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/13) 1      
کاربر رایانه (1395/10/29) 2      
شهروند الکترونیکی (1395/10/6) 1      
شهروند الکترونیکی (1395/10/29) 1      
                   
2 اشل رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/6) 3     1395/12/1 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 امیران رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/28) 1     1395/12/1 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/29) 2      
رایانه کار ICDL درجه 1(95/10/15) 2 1 1395/7/5  
                   
4 اندیش گستر رایانه کار ICDL درجه 1   1 1395/7/14 1395/12/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
5 اندیشه ماندگار کاربر رایانه (1395/10/13) 1     1395/12/1 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کاربر نرم افزار اداری   1 1395/7/12  
  1 1395/7/14  
شهروند الکترونیکی (1395/10/7) 1 2 1395/7/13  
1 1395/7/26  
                   
6 بن ژیوار کارور 3DMAX   1 1395/8/4 1395/12/1 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور AUTO CAD(95/10/27) 1      
                   
7 پاسارگاد رایانه رایانه کار ICDL درجه 1(95/10/29) 1     1395/12/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/28) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/8) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/15) 1 1 1395/8/4  
کارور FREEHAND (95/10/12) 1      
شهروند الکترونیکی (1395/10/8) 1      
شهروند الکترونیکی (1395/10/11) 1      
کاربر نرم افزار اداری   1 1395/8/8  
کارور CORELDRAW(1395/10/8) 1      
کاربر رایانه    2 1395/8/4  
                   
8 پردازشگران پارسی کارور CORELDRAW(1395/10/29) 1     1395/12/1 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
9 پگاه نوین رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/25) 1     1395/12/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/7) 1      
                   
10 پیشکسوتان رایانه کار ICDL درجه 1(95/10/18) 1     1395/12/1 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/15) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/27) 1      
کارور AUTO CAD(95/10/19) 1      
کارور AUTO CAD(95/10/7) 2      
کاربر فتوشاپ (95/10/20) 1      
کاربر فتوشاپ (95/10/22) 1      
کاربر فتوشاپ (95/10/29) 1      
                   
11 تدبیرگران کاربر رایانه   1 1395/8/12 1395/12/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
12 جویندگان فناوری رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/6) 1     1395/12/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
13 دورنما رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/1) 1     1395/12/1 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/15) 1      
                   
14 راه علم رایانه کار ICDL درجه 1(95/10/11) 1     1395/12/1 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
15 رسم نوین کارور AUTO CAD(95/10/19) 1     1395/12/1 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
16 سامان آفرین شهروند الکترونیکی (1395/10/11) 1     1395/12/1 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور FREEHAND (95/10/18) 1+1      
کارور CORELDRAW(1395/10/11) 1      
کاربر نرم افزار اداری(1395/10/13) 1 1 1395/7/11  
                   
17 علم پرور کارور FREEHAND (95/10/6) 1     1395/12/1 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور CORELDRAW(1395/10/13) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/25) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/26) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/28) 3      
                   
18 علوی ایران کاربر رایانه(1395/10/4) 1     1395/12/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/19) 1      
                   
19 کانون دانش کاربر نرم افزار اداری(1395/10/29) 1     1395/12/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
20 کیش مهر کارور FLASH MX (1395/10/28) 1     1395/12/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
21 کهکشان رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/11) 5     1395/12/1 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
22 مبتکران شریف رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/28) 1     1395/12/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
23 مجتمع فنی ایرانیان کاربر رایانه(1395/10/1) 1 3 1395/7/24 1395/12/1 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کاربر رایانه(1395/10/20) 4+3+1      
کاربر رایانه(1395/10/23) 1      
کاربر نرم افزار اداری(1395/10/23) 1      
کاربر نرم افزار اداری(1395/10/27) 1      
کاربر نرم افزار اداری(1395/10/20) 1      
کارور FLASH MX (1395/10/5) 1      
کارور FLASH MX (1395/10/8) 1      
کارور FLASH MX (1395/10/27) 3      
کارور FREEHAND (95/3/26) 1     1395/12/1 10:00 چلپی
کارور CORELDRAW(1395/10/4) 1      
                   
24 ملی فنون کاربر رایانه(1395/10/15) 1     1395/12/1 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کاربر رایانه(1395/10/25) 1      
کارور AUTO CAD(95/10/16) 1      
                   
25 مهرافشان کارور AUTO CAD(95/10/14) 1     1395/12/1 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/14) 2      
                   
26 نگین علم رایانه کار ICDL درجه 2(95/10/16) 1     1395/12/1 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
27 بروزرسانی کارور عمومی رایانه شخصی 1     1395/12/1 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  کامران حفیظ
کاربر رایانه  1     1395/12/1 08:30 سمیه فتح الهی
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 789 | بازديدکنندگان امروز: 115 | کل بازديدکنندگان: 863256 | بازديدکنندگان آنلاین: 23 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4062 ثانيه