موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله هفتم 95 و الکترونیکی تا 30 آذر 1395  > هتلداری و گردشگری   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون هماهنگ مرحله هفتم 95و الکترونیکی تا 30 آذر 1395                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای طبیعت گردی (95/9/1) 3     1395/12/1 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/15) 2      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/22) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/23) 5      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/24) 1      
راهنمای محلی(95/5/13) 1     پوره
راهنمای محلی(95/9/16) 1      
                   
2 آینده درخشان راهنمای عمومی گردشگری(95/9/29) 3     1395/12/1 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
4 امیران راهنمای طبیعت گردی   1 1395/5/24 1395/12/1 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/9/17) 1      
راهنمای موزه(95/9/20) 1      
            " "    
5 پردازشگران پارسی راهنمای عمومی گردشگری(95/9/24) 1     1395/12/1 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی   1 1395/7/3  
راهنمای طبیعت گردی (95/9/28) 2      
راهنمای طبیعت گردی (95/9/30) 1      
                   
6 پیشکسوتان راهنمای طبیعت گردی (95/9/29) 1     1395/12/1 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/9/15) 1      
راهنمای موزه(95/9/16) 1      
مدیر هتل (95/9/21) 1      
                   
7 تدبیرگران راهنمای عمومی گردشگری(95/9/1) 1 2 1395/6/15 1395/12/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/2) 2 3 1395/6/9  
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/3) 2 3 1395/6/8  
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/15) 1 4 1395/6/14  
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/17) 2      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/20) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/24) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/29) 3      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/30) 2      
راهنمای طبیعت گردی (95/9/1) 1 2 1395/6/13 1395/12/7 الف - س 8:30     ش - ی 9:30  
راهنمای طبیعت گردی (95/9/14) 7 4 1395/6/31  
راهنمای طبیعت گردی (95/9/16) 1 1 1395/6/6  
راهنمای طبیعت گردی (95/9/20) 13 1 1395/6/15  
راهنمای طبیعت گردی (95/9/21) 5      
راهنمای طبیعت گردی (95/9/28) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/9/29) 3      
راهنمای موزه(95/9/1) 2 1 1395/7/3 1395/12/2 09:30  
راهنمای موزه(95/9/15) 1 3 1395/6/14  
راهنمای موزه(95/9/21) 1 1 1395/6/28  
راهنمای موزه(95/9/28) 2 1 1395/6/9  
راهنمای موزه(95/9/29) 11 1 1395/5/11  
راهنمای محلی(95/9/1) 1 1 1395/6/9 1395/12/2 10:30  
راهنمای محلی(95/9/3) 1 9 1395/7/3  
راهنمای محلی(95/9/15) 1 3 1395/6/23  
راهنمای محلی(95/9/17) 2 2 1395/6/9  
راهنمای محلی(95/9/20) 1 4 1395/6/23  
راهنمای محلی(95/9/28) 1 1 1395/6/8  
راهنمای محلی(95/9/29) 4 1 1395/6/15  
راهنمای محلی   2 1395/6/14  
راهنمای محلی(95/9/30) 1 2 1395/6/28  
                   
8 تدبیرگران 2 راهنمای عمومی گردشگری(95/9/1) 2     1395/12/7 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/9/2) 1 5 1395/7/4 1395/12/7 الف - س 10:00 ش - ی 10:30  
راهنمای طبیعت گردی (95/9/28) 3 7 1395/6/23  
راهنمای طبیعت گردی (95/9/29) 3 10 1395/7/3  
راهنمای طبیعت گردی    4 1395/6/14  
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/6/31  
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/6/25  
راهنمای طبیعت گردی    2 1395/6/28  
راهنمای موزه(95/9/20) 1 1 1395/7/3 1395/12/7 11:00  
راهنمای موزه(95/9/29) 19 1 1395/6/31  
راهنمای موزه   1 1395/6/14  
راهنمای محلی(95/9/17) 1 1 1395/5/6  
راهنمای محلی(95/9/21) 1 1 1395/6/7  
راهنمای محلی(95/9/30) 9      
                   
9 تهران پایتخت 2 راهنمای طبیعت گردی (95/9/15) 1 3+1 1395/6/8 1395/12/3 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/6/3  
راهنمای موزه(95/9/22) 8 2 1395/5/24  
اتاقدار هتل (95/9/17) 1      
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/6/9  
                   
10 دانش علوی راهنمای طبیعت گردی    3 1395/6/27 1395/12/3 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/9/21) 1      
راهنمای محلی(95/9/14) 1      
                   
11 دورنما راهنمای طبیعت گردی (95/9/30) 1 1 1395/7/25 1395/12/1 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/7/17  
راهنمای موزه   1 1395/7/25  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/7/25  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/7/10  
راهنمای عمومی گردشگری   5 1395/6/17  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/6/20  
                   
12 راه خودرو راهنمای موزه(95/9/14) 1     1395/12/3 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/9/28) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/2) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/20) 1      
                   
13 رزمندگان اسلام راهنمای عمومی گردشگری(95/9/2) 10     1395/12/3 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/9/16) 2      
راهنمای طبیعت گردی (95/9/20) 9      
راهنمای طبیعت گردی (95/9/30) 1      
راهنمای محلی(95/9/17) 1      
راهنمای محلی(95/9/20) 1      
راهنمای محلی(95/9/24) 2      
راهنمای محلی(95/9/28) 1      
راهنمای محلی(95/9/30) 1      
راهنمای موزه(95/9/3) 1      
راهنمای موزه(95/9/16) 1      
راهنمای موزه(95/9/24) 1      
                   
14 سامان آفرین راهنمای موزه(95/9/14) 1     1395/12/3 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/9/16) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/1) 2      
راهنمای محلی(95/9/1) 1      
راهنمای محلی(95/9/2) 1      
                   
15 سپهرآفرین راهنمای موزه   1 1395/6/20 1395/12/3 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/9/3) 2      
راهنمای طبیعت گردی (95/9/23) 1      
راهنمای محلی   1 1395/6/17  
                   
16 سپهرتهران راهنمای طبیعت گردی    1 1395/7/27 1395/12/3 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
17 علم پرور راهنمای طبیعت گردی (95/9/3) 1 1 1395/7/25 1395/12/8 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/9/16) 2 1 1395/7/17  
راهنمای طبیعت گردی (95/9/29) 1 2 1395/7/13  
راهنمای طبیعت گردی (95/9/30) 1      
راهنمای محلی(94/9/14) 2 1 1395/6/15  
راهنمای محلی   1 1395/6/17  
راهنمای محلی   2 1395/6/24  
راهنمای محلی   1 1395/7/11  
راهنمای محلی   2 1395/7/27  
راهنمای موزه(95/9/16) 3 1 1395/6/31  
راهنمای موزه(95/9/17) 1 1 1395/5/5  
راهنمای موزه(95/9/28) 2 1 1395/7/24  
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/16) 1 2 1395/7/24 1395/12/8 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/17) 1 1 1395/7/13  
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/20) 3 1 1395/7/4  
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/28) 1 1 1395/6/20  
راهنمای عمومی گردشگری   2 1395/6/14  
                   
18 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی (95/9/14) 7     1395/12/8 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/9/15) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/9/16) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/9/22) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/9/28) 2      
راهنمای محلی(94/9/21) 2      
راهنمای محلی(94/9/22) 1      
راهنمای محلی(94/9/23) 1      
راهنمای محلی(94/9/24) 1      
راهنمای موزه(95/9/17) 1      
راهنمای موزه(95/9/24) 2      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/23) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/28) 1      
                   
19 کیش مهر راهنمای طبیعت گردی (95/9/1) 1     1395/12/3 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/9/13) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/9/14) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/9/17) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/23) 1      
                   
20 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری(95/9/3) 1 1 1395/7/3 1395/12/9 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/13) 1 1 1395/5/18  
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/15) 3 1 1395/6/28  
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/16) 1 1 1395/6/23  
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/20) 3      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/22) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/9/30) 3      
راهنمای محلی (95/7/27) 2     1395/12/9 09:00 اصغری - شکری
راهنمای محلی (95/7/28) 1 1 1395/7/4 ابراهیم خانی
راهنمای محلی (95/9/15) 1      
راهنمای محلی (95/9/22) 1      
راهنمای محلی (95/9/23) 3      
راهنمای محلی (95/9/30) 1      
راهنمای موزه(95/9/1) 1 1 1395/6/20 1395/12/9 09:30  
راهنمای موزه(95/9/2) 1 1 1395/5/4  
راهنمای موزه(95/9/14) 1 6 1395/6/31  
راهنمای موزه(95/9/15) 1 3 1395/6/21  
راهنمای موزه(95/9/21) 2 2 1395/6/20  
راهنمای موزه(95/9/24) 1 1 1395/6/31  
راهنمای موزه(95/9/28) 2 1 1395/5/27  
راهنمای موزه   2 1395/6/20  
راهنمای موزه   1 1395/7/14  
راهنمای طبیعت گردی (95/9/2) 2 1 1395/4/20 1395/12/9 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (95/9/22) 2 1 1395/6/21  
راهنمای طبیعت گردی (95/9/23) 1 1 1395/6/15  
راهنمای طبیعت گردی (95/9/24) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/9/28) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/9/30) 1      
                   
21 نیکوروش راهنمای عمومی گردشگری (95/9/3) 2 1 1395/5/2 1395/12/3 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/9/24) 1 1 1395/4/20  
راهنمای موزه(95/9/13) 1      
راهنمای موزه(95/9/15) 2      
راهنمای موزه(95/9/16) 1      
راهنمای محلی(94/9/2) 1      
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 596 | بازديدکنندگان امروز: 833 | کل بازديدکنندگان: 789028 | بازديدکنندگان آنلاین: 15 | زمان بارگزاري صفحه: 0/7969 ثانيه