موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله ششم و الکترونیکی تا 30 آبان 1395 > هتلداری و گردشگری   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون هماهنگ مرحله ششم 95و الکترونیکی تا 30 آبان 1395                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای موزه(95/8/26) 1     1395/10/26 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/8/1) 3      
راهنمای محلی(95/8/15) 1      
                   
2 آینده درخشان راهنمای موزه(95/8/25) 4     1395/10/26 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 امیران راهنمای محلی   1 1395/4/13 1395/10/26 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
4 پارت راهنمای طبیعت گردی (95/8/25) 1     1395/10/26 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
5 پردازشگران پارسی راهنمای موزه(95/8/15) 1     1395/10/26 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
6 پیشکسوتان راهنمای طبیعت گردی (95/8/5) 1     1395/10/26 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/7/28) 1     زهرا علی وردی
                   
7 تدبیرگران راهنمای عمومی گردشگری(95/8/1) 2 1 1395/6/1 1395/10/27 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/2) 1 1 1395/5/24  
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/3) 23 1 1395/5/12  
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/9) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/10) 2      
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/19) 3      
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/22) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/1) 2     1395/10/27 09:00  
راهنمای طبیعت گردی (95/8/5) 2      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/18) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/19) 3      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/22) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/23) 1      
راهنمای موزه(95/8/1) 1 1 1395/5/26 1395/10/27 09:30  
راهنمای موزه(95/8/3) 3 1 1395/5/13  
راهنمای موزه(95/8/9) 1 1 1395/6/1  
راهنمای موزه(95/8/18) 8 4 1395/5/11  
راهنمای موزه(95/8/26) 1 6 1395/5/12  
راهنمای محلی(95/8/5) 14 1 1395/6/1 1395/10/27 10:00  
راهنمای محلی(95/8/9) 1 1 1395/5/23  
راهنمای محلی(95/8/18) 2      
راهنمای محلی(95/8/19) 1      
                   
8 تدبیرگران 2 راهنمای طبیعت گردی (95/8/1) 2 1 1395/5/20 1395/10/28 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/8/8) 1 1 1395/5/24  
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/3) 4      
راهنمای موزه(95/8/12) 1 2 1395/5/20  
راهنمای موزه(95/8/15) 1 1 1395/5/13  
راهنمای موزه(95/8/18) 7 8 1395/5/11  
راهنمای موزه(95/8/19) 1 2 1395/5/12  
راهنمای موزه(95/8/24) 2 1 1395/5/23  
راهنمای محلی   2 1395/5/11  
راهنمای محلی   3 1395/5/26  
راهنمای محلی   2 1395/5/6  
                   
9 تدبیرگران جوان راهنمای طبیعت گردی (95/8/1) 1     1395/10/28 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/8/2) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/5) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/9) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/11) 4      
راهنمای موزه(95/8/11) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/11) 4      
                   
10 تهران پایتخت 2 راهنمای محلی(95/8/1) 3     1395/10/26 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/8/4) 1      
راهنمای موزه(95/8/25) 1      
اتاقدار هتل (95/5/5) 1     پروین موسوی اصل
                   
11 دانش علوی راهنمای عمومی گردشگری(95/8/26) 1 1 1395/5/26 1395/10/26 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/8/11) 1 1 1395/6/1  
راهنمای طبیعت گردی (95/8/17) 1 1 1395/6/3  
راهنمای طبیعت گردی (95/8/20) 1      
راهنمای موزه   1 1395/5/13  
راهنمای محلی   1 1395/5/30  
راهنمای محلی   1 1395/6/1  
                   
12 دورنما راهنمای طبیعت گردی (95/8/1) 2+2 1 1395/3/26 1395/10/28 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/8/5) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/8) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/11) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (95/8/11) 3      
راهنمای عمومی گردشگری (95/8/12) 1      
راهنمای محلی(94/8/11) 2      
راهنمای محلی(94/8/18) 1      
راهنمای موزه   1 1395/3/26  
راهنمای موزه   1 1395/5/4  
                   
13 راه خودرو راهنمای موزه(95/8/23) 1     1395/10/26 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/8/24) 10      
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/19) 6      
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/22) 1      
                   
14 رزمندگان اسلام راهنمای عمومی گردشگری (95/8/2) 1 1 1395/5/10 1395/11/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/5/10  
راهنمای محلی(94/6/10) 5 2 1395/5/27  
راهنمای موزه(95/8/22) 1 1 1395/6/10  
راهنمای موزه(95/8/25) 1      
                   
15 سامان آفرین راهنمای طبیعت گردی (95/8/19) 2     1395/11/2 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(94/8/4) 2      
                   
16 سپهرآفرین راهنمای محلی(94/8/1) 2     1395/10/28 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
17 سپهرتهران راهنمای طبیعت گردی    1 1395/5/18 1395/10/28 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
18 علم پرور راهنمای طبیعت گردی (95/8/8) 1 1 1395/5/11 1395/10/29 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/5/17  
راهنمای طبیعت گردی    4 1395/5/18  
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/16) 1 2 1395/5/19  
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/17) 1      
راهنمای محلی(94/8/4) 1 1 1395/5/26  
راهنمای محلی(94/8/11) 2     1395/10/29 09:30  
راهنمای محلی(94/8/17) 2      
راهنمای موزه(95/8/2) 1 3 1395/5/13  
راهنمای موزه(95/8/8) 1 2 1395/5/16  
راهنمای موزه(95/8/16) 1 1 1395/6/1  
راهنمای موزه(95/8/17) 1      
راهنمای موزه(95/8/23) 1      
                   
19 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی (95/8/11) 1 2 1395/3/17 1395/11/3 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/8/12) 1 1 1395/5/4  
راهنمای طبیعت گردی (95/8/16) 4      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/22) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/2) 1 3+2 1395/2/26  
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/16) 1 1 1395/3/17  
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/18) 1 1+1 1395/3/16  
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/22) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/23) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/26) 2      
راهنمای موزه(95/8/12) 1 2 1395/2/26 1395/11/3 09:30  
راهنمای موزه(95/8/16) 5      
راهنمای موزه(95/8/18) 4      
راهنمای موزه(95/8/23) 1      
راهنمای موزه(95/8/24) 1      
راهنمای موزه(95/8/26) 1      
راهنمای محلی (95/8/2) 1 3 1395/2/26  
راهنمای محلی (95/8/25) 4 1 1395/2/25  
راهنمای محلی (95/8/26) 1      
                   
20 کیش مهر راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/4/20 1395/11/3 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (95/8/26) 2      
راهنمای موزه(95/7/28) 1     فرح دوست
راهنمای موزه(95/8/3) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/5) 1 1 1395/4/20  
راهنمای طبیعت گردی (95/8/26) 1      
                   
21 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری(95/7/28) 2     1395/11/4 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  اسکندری-جاننثاری
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/12) 1 1 1395/5/18  
راهنمای عمومی گردشگری(95/8/17) 1      
راهنمای محلی (95/7/13) 1     حاجی پور
راهنمای محلی (95/7/25) 2     حبیبی - رضائی
راهنمای محلی (95/7/26) 1     محمدی
راهنمای محلی (95/7/28) 2     اناری - خزان
راهنمای محلی (95/8/23) 4      
راهنمای موزه(95/8/12) 1 1 1395/5/27  
راهنمای موزه(95/8/26) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/7/25) 1     اسکندری 
راهنمای طبیعت گردی (95/7/26) 6     اناری-صفی-قرباننژاد-ملک-نوروزیان-یزدانیان
راهنمای طبیعت گردی (95/7/28) 1     اخوان
راهنمای طبیعت گردی (95/8/1) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/5) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/10) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/24) 5      
                   
22 نیکوروش راهنمای عمومی گردشگری (95/8/4) 1 1 1395/5/2 1395/11/3 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (95/8/15) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (95/8/22) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/8/8) 1 1 1395/4/20  
راهنمای طبیعت گردی (95/8/12) 2      
راهنمای محلی(94/8/1) 1 1 1395/3/31  
راهنمای محلی(94/8/9) 1      
راهنمای موزه(95/8/26) 1 1 1395/3/10  
         
                   
23 بروزرسانی فروش بلیط پروازهای داخلی  1     1395/11/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
فروش بلیط پروازهای خارجی  1      
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 650 | بازديدکنندگان امروز: 762 | کل بازديدکنندگان: 788957 | بازديدکنندگان آنلاین: 7 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4844 ثانيه