موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله پنجم 95 و الکترونیکی تا 30 مهر 1395  >  فناوری اطلاعات  صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                                         زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)        آزمون هماهنگ مرحله پنجم و آزمون الکترونیکی  تا 30 مهر 1395             
 نام رشته : فناوری اطلاعات                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/11) 3 3 1395/5/13 1395/9/1 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/14) 1 1 1395/5/12  
                   
2 آفاق دانش رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/19) 3     1395/9/3 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/24) 2     1395/9/3 11:30  
                   
3 ابوالقاسمی 2 رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/6) 4     1395/9/3 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1(95/7/6) 1     1395/9/3 11:30  
                   
4 اشل رایانه کار ICDL درجه 1(95/7/27) 5     1395/9/3 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
5 امیران رایانه کار ICDL درجه 1(95/7/5) 3     1395/9/3 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
 طراح گرافیک رایانه ای(95/7/18) 1     1395/9/3 11:30  
                   
6 اندیش گستر رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/17) 2     1395/9/1 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 1(95/7/14) 1      
                   
7 اندیشه ماندگار کاربر نرم افزار اداری(95/7/13) 1     1395/9/1 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کاربر نرم افزار اداری(95/7/14) 1      
کاربر نرم افزار اداری(95/7/12) 1      
کارور فلش (1395/7/19) 1      
کارور فلش (1395/7/11) 1      
کارور فلش (1395/7/25) 1      
شهروند الکترونیکی(1395/7/11) 1      
شهروند الکترونیکی(1395/7/13) 3      
شهروند الکترونیکی(1395/7/26) 1      
                   
8 اوج اندیش رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/25) 6     1395/9/1 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
9 پارت کاربر رایانه(95/7/24) 1     1395/9/1 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
10 پاسارگاد رایانه رایانه کار ICDL درجه 2   1 1395/3/3 1395/9/3 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
11 پردازشگران پارسی کاربر رایانه(95/7/26) 1     1395/9/1 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
12 پیشکسوتان رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/7) 1     1395/9/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/11) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/14) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/17) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/26) 1      
رایانه کار ICDL درجه 1(95/7/25) 1      
کارور اتوکد (95/7/7) 1      
                   
13 تدبیرگران رایانه کار ICDL درجه 1 (95/7/26) 1     1395/9/1 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کاربر نرم افزار اداری(95/7/26) 1      
                   
14 تهران پایتخت 2 رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/7) 1     1395/9/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/12) 1      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/25) 2      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/26) 3      
                   
15 دانش علوی رایانه کار ICDL درجه 2   1 1395/4/20 1395/9/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کارور کرل دراو (95/7/10) 1      
                   
16 دورنما رایانه کار ICDL درجه 1 (95/7/12) 1     1395/9/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
17 راه علم رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/7) 1     1395/9/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
18 سامان آفرین کاربر نرم افزار اداری(1395/7/11) 2     1395/9/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
19 علم پرور رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/24) 1     1395/9/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه1(95/7/5) 1      
                   
20 علوی ایران رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/25) 2     1395/9/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
21 فرمهرگان رایانه کار ICDL درجه1(95/7/11) 1     1395/9/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه1(95/7/12) 2      
                   
22 فروغ دانش رایانه کار ICDL درجه1   1 1395/5/26 1395/9/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
23 کانون دانش رایانه کار ICDL درجه1(95/7/13) 1     1395/9/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه1(95/6/14) 1      
                   
24 کهکشان رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/10) 3     1395/9/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
25 مجتمع فنی ایرانیان کارور فلش (95/7/25) 1 2 1395/6/1 1395/9/1 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
کاربر رایانه (95/7/24) 5      
کارور فری هند    1 1395/5/17  
کارور کرل دراو (95/7/10) 1      
طراح گرافیک رایانه ای(95/7/5) 2      
طراح گرافیک رایانه ای(95/7/10) 2      
                   
26 ملی فنون رایانه کار ICDL درجه1(95/7/28) 1     1395/9/1 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/13) 5      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/7/18) 5      
                   
27 مهرافشان رایانه کار ICDL درجه 1 (95/7/6) 3     1395/9/1 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2 (95/7/6) 1      
                   
28 نگین علم رایانه کار ICDL درجه 1 (95/7/18) 1     1395/9/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
29 نیکوروش رایانه کار ICDL درجه 1 (95/6/28) 1     1395/9/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  مدرسی
                   
30 وانا رایانه کار ICDL درجه 1 (95/7/7) 1     1395/9/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
31 بروزرسانی نقشه کش و طراح به کمک رایانه 1     1395/9/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  حسن قاصد
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 673 | بازديدکنندگان امروز: 812 | کل بازديدکنندگان: 789007 | بازديدکنندگان آنلاین: 12 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3125 ثانيه