موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله پنجم 95 و الکترونیکی تا 30 مهر 1395  > هتلداری و گردشگری   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                              زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون هماهنگ مرحله پنجم 95و الکترونیکی تا 30 مهر 1395                     
                                                       نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای موزه(95/7/26) 2     1395/9/29 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/29) 1     " "  
راهنمای محلی   5 1395/5/13 " "  
                   
2 پردازشگران پارسی راهنمای محلی(95/7/24) 2     1395/9/24 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 پیشکسوتان راهنمای طبیعت گردی (95/7/18) 1     1395/9/17 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
4 تدبیرگران راهنمای عمومی گردشگری(95/7/5) 1     1395/10/4 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/11) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/17) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/18) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/24) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/25) 2     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/26) 2     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/13) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/5) 2     " "  
راهنمای موزه(95/7/7) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/11) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/12) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/25) 3     " "  
راهنمای موزه(95/7/26) 2     " "  
راهنمای موزه(95/7/27) 3     " "  
راهنمای محلی(95/7/5) 1     " "  
راهنمای محلی(95/7/13) 14     " "  
راهنمای محلی(95/7/14) 3     " "  
راهنمای محلی(95/7/18) 1     " "  
راهنمای محلی(95/7/25) 1     " "  
راهنمای محلی(95/7/26) 1     " "  
راهنمای محلی(95/7/29) 1     " "  
                   
5 تدبیرگران 2 راهنمای طبیعت گردی (95/7/12) 1     1395/10/4 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/7/13) 5     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/25) 5     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/27) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/25) 2     " "  
راهنمای موزه(95/7/5) 2     " "  
راهنمای موزه(95/7/10) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/14) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/15) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/25) 4     " "  
راهنمای موزه(95/7/26) 1     " "  
راهنمای محلی(95/7/11) 1     " "  
راهنمای محلی(95/7/17) 1     " "  
راهنمای محلی(95/7/18) 1     " "  
                   
6 تدبیرگران جوان راهنمای طبیعت گردی (95/7/19) 8     1395/10/4 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/7/24) 7     " "    
راهنمای محلی(95/7/24) 6     " "    
                   
7 تهران پایتخت 2 راهنمای عمومی گردشگری(95/7/25) 1     1395/9/30 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/7/7) 2     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/12) 1     " "  
راهنمای محلی(95/7/27) 5     " "  
راهنمای موزه(95/7/14) 1     " "  
                   
8 دانش علوی راهنمای عمومی گردشگری(95/7/5) 1     1395/9/30 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (95/7/7) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/26) 3     " "  
راهنمای موزه(95/7/7) 1 1 1395/4/5 " "  
راهنمای موزه(95/7/12) 1 1 1394/11/30 " "  
راهنمای محلی(95/7/13) 4 1 1394/11/30 " "  
راهنمای محلی   1 1395/4/1 " "  
                   
9 دورنما راهنمای طبیعت گردی (95/7/17) 2     1395/9/24 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/7/25) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری (95/7/10) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری (95/7/25) 1     " "  
راهنمای محلی(94/7/6) 1     " "  
راهنمای محلی(94/7/25) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/12) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/25) 1     " "  
                   
10 راه خودرو راهنمای طبیعت گردی (95/7/26) 1     1395/9/30 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/7/27) 1     " "    
راهنمای طبیعت گردی (95/7/28) 1     " "    
راهنمای عمومی گردشگری (95/7/14) 2     " "    
راهنمای عمومی گردشگری (95/7/24) 1     " "    
                   
11 رزمندگان اسلام راهنمای عمومی گردشگری (95/7/18) 1     1395/9/29 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/7/5) 2     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/10) 2     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/19) 1     " "  
راهنمای محلی(94/7/5) 2     " "  
راهنمای محلی(94/7/7) 1     " "  
راهنمای محلی(94/7/17) 1     " "  
راهنمای محلی(94/7/27) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/12) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/14) 6     " "  
                   
12 سامان آفرین راهنمای عمومی گردشگری (95/7/5) 2     1395/9/30 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (95/7/14) 2     " "  
راهنمای موزه(95/7/14) 2     " "  
                   
  سپهر آفرین راهنمای عمومی گردشگری (95/7/14) 2     1395/9/30 8:30    
13 سپهر تهران راهنمای عمومی گردشگری (95/7/7) 2     1395/9/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/7/26) 2     " "  
راهنمای محلی(94/7/7) 3     " "  
راهنمای محلی(94/7/26) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/27) 3     " "  
                   
14 علم پرور راهنمای طبیعت گردی (95/7/13) 3     1395/9/17 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/7/17) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/25) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/27) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/29) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/12) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/13) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/24) 3     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/28) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/17) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/24) 1     " "  
راهنمای محلی (95/7/11) 1     " "  
راهنمای محلی (95/7/25) 2     " "  
راهنمای محلی (95/7/27) 3     " "  
                   
15 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی (95/7/13) 3     1395/9/24 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/7/19) 3     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/26) 2     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/18) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/19) 2     " "  
راهنمای موزه(95/7/12) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/13) 3     " "  
راهنمای محلی (95/7/12) 3     " "  
راهنمای محلی (95/7/13) 6     " "  
راهنمای محلی (95/7/18) 1     " "  
راهنمای محلی (95/7/19) 2     " "  
                   
16 کیش مهر راهنمای عمومی گردشگری(95/7/13) 1     1395/9/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (95/7/6) 1     " "  
راهنمای محلی (95/7/28) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/13) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/15) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/26) 1     " "  
                   
17 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری(95/6/29) 3     1395/9/29 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/4) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/10) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/19) 1     " "  
راهنمای محلی (95/7/14) 2     " "  
راهنمای محلی (95/7/24) 3     " "  
راهنمای محلی (95/7/25) 1     " "  
راهنمای محلی (95/7/27) 1     " "  
راهنمای محلی (95/7/28) 2     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/4/20) 1     " 09:00  
راهنمای طبیعت گردی (95/6/21) 2     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/10) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/26) 2     " "  
راهنمای موزه(95/7/14) 2     " "  
راهنمای موزه(95/7/17) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/25) 1 1 1395/4/29 " "  
راهنمای موزه(95/6/3) 1     " "  
                   
18 نیکوروش راهنمای طبیعت گردی (95/7/24) 1     1395/9/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 743 | بازديدکنندگان امروز: 816 | کل بازديدکنندگان: 789011 | بازديدکنندگان آنلاین: 13 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5156 ثانيه