موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله چهارم 95 و الکترونیکی تا 4 مهر 95  > خدمات آموزشی ، بهداشت و ایمنی و MBA   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                 زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                   آزمون هماهنگ مرحله چهارم و الکترونیکی تا 4 مهر 95                  
 نام رشته : خدمات آموزشی ، بهداشت و ایمنی و MBA                                    
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آریا دوخت مهارتهای سالم زیستن 1+1     95/8/24 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  حصاری -حقیقت
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 1     " " عباسی
                   
2 امیران مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/6/9) 1 1 1394/11/30 95/8/22 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  هوشیار - ایران نژاد
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/6/17) 1 1 1395/3/30 " " گودرزی-جوزی پور
پداگوژی عمومی( 1395/6/6) 3 1 1395/4/3 " " باقری-شهابی-همدانی-زمانی فر
پداگوژی عمومی( 1395/6/23) 1     " " واحدی فر
پداگوژی عمومی( 1395/6/27) 3     " " بیرامی -رحمتی- وثوقی
                   
3 بانو دانش مهارتهای سالم زیستن   1 1395/4/15 95/8/23 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  نادری
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 1     " " کریمی
                   
4 پارت پداگوژی عمومی( 1395/6/28) 1     95/8/22 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  طاهری مجد
                   
5 پاسارگاد رایانه مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 1     95/8/23 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  حسینی-خدابنده
                   
6 پیشکسوتان مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/6/9) 1     95/8/22 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  محسنی
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/7/3) 1     " " میر محمدی
پداگوژی عمومی( 1395/6/15) 1     " " ملک لی
پداگوژی عمومی( 1395/6/25) 2     " " درگاهی - نوروزی
                   
7 دورنما مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 2 2 1395/4/25 95/8/24 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  چشمه -یوسفی اروجلوی-نعمتی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده   2 1395/3/26   " فتاحی - مدد
مهارتهای سالم زیستن 4 1 1395/3/30   " اسلام پناه-حسین زاده-حسینی-پروانه - ارجمند
مهارتهای سالم زیستن   1 1395/3/26 " " یوسفی
مهارتهای سالم زیستن   2 1395/4/22 " " هاشمی - پریمی
پداگوژی عمومی( 1395/6/20) 1 1 1395/3/25 " " کرمی- سلمانی
پداگوژی عمومی( 1395/6/29) 1 1 1395/3/26 " " ازوجی - بستانی
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/6/8) 2 1 1395/3/30 " " جاسبی -شجاع -      تقی زاده
                   
8 رزمندگان اسلام پداگوژی عمومی( 1395/6/10) 1     95/8/22 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  رشیدی - سفید سیاه بندی
پداگوژی عمومی( 1395/6/14) 1     " " امینی هرندی
                   
9 علم پرور مهارتهای سالم زیستن 8 1   95/8/23 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  اسکندری-ترابی-رهبری-شفانه راد-شیروانی-عرب زاده -مطلبی- یوسفی- یاور قلی
مهارتهای سالم زیستن   1 1395/4/25 " " محبوب
مهارتهای سالم زیستن   3 1395/4/27 " " حسین آبادی-نوری- یعقوبی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 5 1 1395/4/25 " " بهرامی-بهره مند-عرب زاده-مطوریان-یعقوبی-پیرینه
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده   1 1395/5/2 " " توسلی
پداگوژی عمومی( 1395/4/21)   2 1395/4/21 " " حسن زاده - علیمددی
                   
10 کارو کاوش پداگوژی عمومی   2 1395/4/13 95/8/23 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  بنی اردلان - شاسوند
                   
11 کهکشان مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/6/10) 1+1     95/8/17 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  فرحناک - شوری
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/6/29) 9+1     " " خزائی-دارسرائی-زمان نژاد-طاهامی-لطیف زاده-مشهدی-منافی-ورزنده-پورکاظم-ضیائی
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای   5 1395/3/17 " " تندرو-جمشیدی-راجیان-صفرپور-مختارپور
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای   4 1395/3/29 " " سلطانلو-عابدین زاده-نصوحیان-نظری نیا
پداگوژی عمومی( 1395/6/10) 3     " 09:30 زارعی-مردمومن-هاشمی
پداگوژی عمومی( 1395/6/29) 15 1 1395/3/3 " " ایمانی-بهنودی-حاتمی-سالمی-شجاعی-شریک زاده-شمس-عسگری-فیض-قلندری-محمدی-میرزائی-هرمزنژاد-کاظمی فر-کریمی-اکبری
پداگوژی عمومی   3 1395/3/8 "   اکبری-مختارپور-پورجاوید
پداگوژی عمومی   1 1395/3/17   " خوش طینت
پداگوژی عمومی   2 1395/3/24 " " تندرو-هاشمی
پداگوژی عمومی   4 1395/3/29 " " حجرالاسودی-رحیمی-فروتن-لطیف زاده
پداگوژی عمومی   1 1395/4/9 " " نیکنامی
                   
12 کیمیادوخت مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 1     95/8/23 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  طاهره پور علی
مهارتهای سالم زیستن 1     " " مزینانی
                   
13 مجتمع فنی ایرانیان مهارتهای سالم زیستن   1 1395/3/8 95/9/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  مشتاق فرد
مهارتهای سالم زیستن   5 1395/4/25 " " اسماعیلی-دلاورده-رازقندی-عبدالملکی-محمودی
مهارتهای سالم زیستن   1 1395/5/2 " " بیدار
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 1 1 1395/3/12 " " خلیلی-توحیدی خواه
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده   3 1395/3/17 " " دادمند-عباسی-چرم چی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده   1 1395/3/30 " " رازقندی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده   1 1395/4/9 " " دلاورده
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده   1 1395/4/25 " " حسنلو
                   
14 نگین علم مهارتهای سالم زیستن 1     95/8/24 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  جوراستی
پداگوژی عمومی( 1395/6/23) 1     " " اسدی
                   
15 هوش حرکتی مربی هوش حرکتی ویژه افراد با نیازهای خاص و عام 8     95/8/12 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 631 | بازديدکنندگان امروز: 813 | کل بازديدکنندگان: 789008 | بازديدکنندگان آنلاین: 12 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3281 ثانيه