موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله چهارم 95 و الکترونیکی تا 4 مهر 95  > هتلداری و گردشگری   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون هماهنگ مرحله چهارم 95و الکترونیکی تا 4 مهر 1395                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آینده درخشان راهنمای موزه(95/7/4) 1     95/8/22 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  مرحمتی
راهنمای محلی(95/6/9) 1     " " حیدری
                   
2 امیران راهنمای محلی(95/6/28) 2     95/8/22 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  طهماسبی - محمدی
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/3) 1     " " شهرابی
                   
3 پارت راهنمای محلی(95/6/20) 2     95/8/22 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  عابدی - فخری
                   
4 پردازشگران پارسی راهنمای طبیعت گردی (95/6/16) 3     95/8/22 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  رضازاده-فرسائی-منصوری
راهنمای محلی(95/6/31) 2     " " فرسائی-منصوری
راهنمای محلی(95/7/3) 2     " " زمانی - گودرزی
                   
5 پیشکسوتان راهنمای محلی(95/6/9) 1     95/8/22 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  تاجری
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/3/24 " " روستا
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/17) 1     " " تاجری
                   
6 تدبیرگران راهنمای عمومی گردشگری(95/5/5) 1 19 1395/3/3     راهنمای گردشگری بار اول :22 نفر 95/8/25 8:30                          طبیعت گردی بار اول 43 نفر 95/8/25 9:30 راهنمای موزه بار اول 16 نفر 95/8/25 10:30 راهنمای محلی بار اول 26 نفر 95/8/25 11:30 --------------------------------------------------------------------------------------------راهنمای گردشگری (مجدد) 54 نفر 95/8/19 8:30 راهنمای طبیعت گردی  (مجدد)14 نفر 95/8/19 9:30 راهنمای موزه (مجدد)17 نفر 95/8/19 10:30 راهنمای محلی (مجدد)17 نفر 95/8/19 11:30 مرادی
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/7) 1 13 1395/3/4     وثوقی
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/8) 4 2 1395/3/16     لیلا آبنیکی-خوانساری-قاسم زاده-ولی زادگان-قالیبافی-یزدانی
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/9) 4 1 1395/3/27     فاطمه آبنیکی-بشیری-عرب-میرنبی-عبدی
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/14) 5 1 1395/3/31     جعفری-طباطبائی-عباسی-عزیزآبادی-علیپور-راشد
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/15) 2 1 1395/4/2     شکری-موسوی-سروندی
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/21) 1 10 1395/4/5     اشرف زاده
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/27) 2 1 1395/4/13     جباری پناه-پرگر-شیخی-
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/31) 1 1 1395/4/20     مداحی-توسکی
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/4) 1 1 1395/4/21     فرجی- مرادی
راهنمای عمومی گردشگری   2 1395/4/27     آقامحمدی-انوشه
راهنمای عمومی گردشگری   2 1395/4/31     اکبری-فیلی
راهنمای طبیعت گردی (95/4/30) 1 2 1395/3/3     الیاسی-جهرودی-علیرضایی
راهنمای طبیعت گردی (95/6/8) 1 4 1395/3/4     خلیفه-اسدی-سلیمانی-ملامحمد-کریم خانی
راهنمای طبیعت گردی (95/6/9) 4 1 1395/3/8     ریاضی-صفریان-عابدی-میرنبی-آقاجانی
راهنمای طبیعت گردی (95/6/14) 4 1 1395/3/16     تقدیمی-مصطفی-ندایی-یاری-رجبی
راهنمای طبیعت گردی (95/6/15) 2 1 1395/4/5     مسلمی-پوردلجو-خوش طلب
راهنمای طبیعت گردی (95/6/23) 15 2 1395/4/5     خوش دست-سعیدا
راهنمای طبیعت گردی (95/6/28) 2 1 1395/4/14     حاتفی-نعمتی- شاهواروقی
راهنمای طبیعت گردی (95/7/3) 14 2 1395/4/27     آقامحمدی-فراحی
راهنمای موزه(95/5/11) 1 1 1395/3/16     رجایی-علیزاده
راهنمای موزه(95/6/9) 1 1 1395/3/27     علی خواه -هدایتی
راهنمای موزه(95/6/14) 5 1 1395/4/5     اشکانی-بایرامی-بنی هاشمی-حسین زاده-حیدری-علیخانی
راهنمای موزه(95/6/15) 5 8 1395/4/22     احمدزاده-فاطمی نسب-فشکی-کرمی-یزدانی
راهنمای موزه(95/6/23) 1 1 1395/4/23     بختیاری- مرادیانی
راهنمای موزه(95/6/28) 1 4 1395/4/30     شاهواروقی-صفری-علیپور-محمودی-ملامحمد
راهنمای موزه(95/6/31) 1 1 1395/5/4     برزنونی-صحرایی
راهنمای موزه(95/7/3) 1         نورعلی زاده
راهنمای محلی(95/6/6) 8 2 1395/2/26     بهرامی-قسمتی
راهنمای محلی(95/6/7) 1 1 1395/3/4     زمردی-فهیمی
راهنمای محلی(95/6/13) 2 2 1395/4/1      
راهنمای محلی(95/6/15) 1 2 1395/4/2      
راهنمای محلی(95/6/16) 1 1 1395/4/5      
راهنمای محلی(95/6/25) 1 6 1395/4/6      
راهنمای محلی(95/6/31) 11 1 1395/4/13      
راهنمای محلی(95/7/3) 1 1 1395/4/20      
راهنمای محلی   1 1395/5/3      
                   
7 تدبیرگران 2 راهنمای طبیعت گردی (95/6/14) 4     95/9/1 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/6/23) 10     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/6/25) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/6/28) 2     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/6/31) 2     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/3) 11     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/4) 5     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/20) 2     " "  
راهنمای موزه(95/6/7) 1 1 1395/4/5 " 09:30  
راهنمای موزه(95/6/14) 3 1 1395/4/6 " "  
راهنمای موزه(95/6/17) 1 3 1395/4/23 " "  
راهنمای موزه(95/6/31) 1 5 1395/4/30 " "  
راهنمای موزه(95/7/3) 1     " "  
راهنمای محلی(95/3/31) 3 2 1395/3/3 " 10:30  
راهنمای محلی(95/5/6) 2 1 1395/3/11 " "  
راهنمای محلی(95/6/7) 3 8 1395/3/31 " "  
راهنمای محلی(95/6/23) 1 4 1395/4/6 " "  
راهنمای محلی(95/6/28) 1 1 1395/4/8  " "  
                   
8 تدبیرگران جوان راهنمای طبیعت گردی (95/6/15) 6     95/9/1 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
9 تهران پایتخت 2 راهنمای عمومی گردشگری(95/5/5) 1     95/8/22 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/9) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/13) 1     " "  
راهنمای محلی(95/6/18) 2     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/6/8) 8     " "  
                   
10 دانش علوی راهنمای عمومی گردشگری(95/6/23) 1 1 1395/3/27 95/8/22 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/4/1 " "  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/4/2 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/6/6) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/6/27) 4     " "  
راهنمای موزه(95/5/5) 1 1 1395/3/30 " "  
راهنمای موزه(95/5/13) 1 1 1395/4/1 " "  
راهنمای موزه(95/6/6) 1 1 1395/4/5 " "  
راهنمای موزه   1 1395/4/8 " "  
راهنمای موزه   1 1395/5/3 " "  
راهنمای محلی(95/4/1) 2 1 1395/4/1 " "  
راهنمای محلی(95/6/16) 1 1 1395/4/2 " "  
راهنمای محلی   1 1395/4/29 " "  
                   
11 دورنما راهنمای طبیعت گردی    1 1395/3/30 95/8/24 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (95/6/20) 4     " "  
راهنمای عمومی گردشگری (95/6/17) 13     " "  
راهنمای محلی(94/6/29) 1 1 1395/2/20 " "  
راهنمای محلی   2 1395/3/26 " "  
                 
12 راه خودرو راهنمای طبیعت گردی (95/6/24) 1     95/8/24 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
13 رزمندگان اسلام راهنمای عمومی گردشگری (95/6/10) 1     95/8/22 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (95/6/13) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری (95/7/4) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/6/27) 1 1 1395/4/6 " "  
راهنمای محلی(95/6/14) 1 1 1395/3/9 " "  
راهنمای محلی(95/7/4) 1 1 1395/4/21 " "  
راهنمای موزه(95/6/10) 4     " "  
راهنمای موزه(95/6/20) 1     " "  
                   
14 سامان آفرین راهنمای محلی(95/6/28) 3     95/8/24 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/6/29) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی    2 1395/4/27 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/5/26)       " "  
                   
15 سپهرآفرین راهنمای عمومی گردشگری(95/4/23) 1     95/8/24 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/6/17) 2     " "  
راهنمای موزه(95/6/20) 1     " "  
راهنمای محلی(95/6/17) 1     " "  
                   
16 علم پرور راهنمای طبیعت گردی (95/6/20) 2 1 1395/3/26 95/8/23 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/6/23) 1 3 1395/4/21 " "  
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/4/26 " "  
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/4/27 " "  
راهنمای محلی(95/6/6) 1 2 1395/2/29 " 08:30  
راهنمای محلی(95/6/15) 1 1 1395/3/5 " "  
راهنمای محلی(95/6/17) 2 1 1395/3/12 " "  
راهنمای محلی(95/6/24) 2 2 1395/3/17 " "  
راهنمای محلی   2 1395/5/2 " "  
راهنمای محلی   1 1395/5/3 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/4) 1 1 1395/3/26 " 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/8) 1 1 1395/4/19 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/13) 1 2 1395/4/21 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/14) 2 1 1395/5/4 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/20) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/4) 1     " "  
راهنمای موزه(95/5/5) 1 2 1395/3/26 " 08:30  
راهنمای موزه(95/6/6) 2 8 1395/5/4 " "  
راهنمای موزه(95/6/23) 1     " "  
راهنمای موزه(95/6/29) 1     " "  
راهنمای موزه(95/6/31) 1     " "  
                   
17 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی (95/6/17) 2     95/8/23 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/6/27) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/31) 1     " "  
راهنمای محلی(95/6/29) 6     " "  
راهنمای محلی(95/6/31) 1     " "  
                   
18 کیش مهر راهنمای طبیعت گردی (95/6/16) 1     95/8/24 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/8) 1     " "  
راهنمای موزه(95/6/29) 1     " "  
راهنمای موزه(95/7/4) 1     " "  
راهنمای محلی(95/6/16) 1     " "  
راهنمای محلی(95/6/20) 1     " "  
راهنمای محلی(95/7/3) 1     " "  
                   
19 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای طبیعت گردی (95/5/5) 2 1 1395/2/27 95/9/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/6/6) 1 1 1395/4/23 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/6/15) 6 1 1395/3/31 " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/6/21) 1     " "  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/3) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/26) 1+1 1 1395/3/31 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/7/3) 1 1 1395/3/29 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/28) 7 5 1395/3/26 " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/23) 3 2 1395/3/24 " "  
راهنمای محلی(95/7/3) 1 2 1395/3/31 " 09:30  
راهنمای محلی(95/7/4) 1 1 1395/3/18 " "  
راهنمای محلی   1 1395/3/8 " "  
راهنمای محلی   1 1395/5/2 " "  
راهنمای موزه(95/5/4) 1 1 1395/3/18 " 09:00  
راهنمای موزه(95/5/3) 1 1 1395/5/2 " "  
راهنمای موزه(95/6/10) 1 3 1395/5/3 " "  
راهنمای موزه(95/6/20) 11 3 1395/5/4 " "  
راهنمای موزه(95/6/23) 1 1 1395/4/13 " "  
راهنمای موزه(95/6/21) 8     " "  
راهنمای موزه(95/6/31) 10     " "  
                   
20 نیکوروش راهنمای طبیعت گردی (95/6/31) 1     95/8/24 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/5/27) 1     " "  
راهنمای محلی(95/6/9) 2     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/9) 1     " "  
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/17) 2     " "  
                   
21 بروزرسانی راهنمای طبیعت گردی  1     95/8/24 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  محمد نصرتیه
1     " " شانار وفایی
راهنمای موزه 1     " " عباس تارفی
1     " " شانار وفایی
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 719 | بازديدکنندگان امروز: 826 | کل بازديدکنندگان: 789021 | بازديدکنندگان آنلاین: 13 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4375 ثانيه