موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله سوم و آنلاین تا 3 شهریور 95 > هتلداری و گردشگری  صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون هماهنگ مرحله سوم 95و الکترونیکی تا 3 شهریور 1395                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای طبیعت گردی (95/5/13) 1     1395/7/4 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  عرشی
راهنمای محلی(95/5/13) 8     اکبری-داننده-دبداب-صفائی-عاطفی-محمودی فر-مرادیان-منتظر
                   
2 آینده درخشان راهنمای محلی(95/6/1) 1     1395/7/5 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  سالاری
راهنمای محلی(95/6/2) 3     انصاری-خدادی-مرحمتی
                   
3 امیران راهنمای طبیعت گردی (95/5/24) 1     1395/7/12 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  صمصامی
راهنمای محلی(95/5/27) 1     نجف پور
                   
4 تدبیرگران راهنمای عمومی گردشگری(95/5/11) 1     1395/7/17 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  تفضلی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/12) 2     احمدرضا و محمد سلگی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/24) 1     سلیمانی خواه
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/1) 2     علیرضایی-گنجگاهی
راهنمای طبیعت گردی (95/5/20) 2     جلیلی-صفری
راهنمای موزه(95/5/10) 1     مرادی
راهنمای موزه(95/5/11) 5     حسنپور-دست آموز-زیوداری-صادق قول-قادری
راهنمای موزه(95/5/12) 7     جهانیان-حاتفی-رضایی-رفیعی پور-محمدنژاد-مختاری-یوسفی
راهنمای موزه(95/5/13) 2     جدائی-جعفری
راهنمای موزه(95/5/26) 1     ذکریایی
راهنمای موزه(95/6/1) 1     خونساری
راهنمای محلی(95/5/23) 1     علیزاده
راهنمای محلی(95/6/1) 1     هادوی
                   
5 تدبیرگران 2 راهنمای طبیعت گردی (95/5/6) 1     1395/7/17 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  یزدانی
راهنمای طبیعت گردی (95/5/20) 1     خاکسار
راهنمای طبیعت گردی (95/5/24) 1     صداقتی
راهنمای طبیعت گردی (95/6/1) 1     فلک افلاکی
راهنمای موزه(95/5/11) 9     ایجی-بابایی-رعیت-شریعت پناهی-شریف -عینی-مسیبی-کیارستمی-گشت نورد
راهنمای موزه(95/5/12) 3     الهی-جاوید فتحی-نعمتی
راهنمای موزه(95/5/13) 1     آمره
راهنمای موزه(95/5/20) 2     فاطمه فتحی-مغانی
راهنمای موزه(95/5/23) 1     سیاوش
راهنمای موزه(95/6/1) 1     زارعی
راهنمای موزه(95/6/2) 1     ایزدپور
راهنمای محلی(95/5/6) 4     رضازاده-عامری-مرادی-نوری
راهنمای محلی(95/5/11) 2     قطبی-کرم آشتیانی
راهنمای محلی(95/5/26) 10     احمدی اسحاق-رضااحمدی-امیربیگی-درویش-دلفانی-شکریان-عباسیان-لطفیان-محمدی-ولی زاده
                   
6 تدبیرگران جوان راهنمای عمومی گردشگری(95/5/11) 3     1395/7/17 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  رقیبی-سمائی-محمدی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/12) 10     اجتهادی-احمدپور-باقرنسب-درآرام-درواخ-رفعت منش-طهماسبی-مرکیدی-کربلایی-کلاکی
راهنمای طبیعت گردی  1     یدالله جبار فتاحی
راهنمای موزه(95/5/12) 5     شریعتی-محمدی نیا-نعمتی-نیلوفری-گلستانی نیا
راهنمای محلی(95/5/11) 3     رمضانی-عابدی-پلنگ خو
                   
7 تهران پایتخت 2 راهنمای عمومی گردشگری(95/5/11) 1     1395/7/18 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  وطنی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/13) 1     عبدالغفاری
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/1) 5     امیرسلامی-ساجدی-فرهمند-مقدم یزدان-میرعبداله
راهنمای طبیعت گردی (95/6/3) 1     امیر سلامی 
راهنمای محلی(95/6/1) 1     امیری چروده
راهنمای موزه(95/5/24) 5     امیرسلامی-شکاری-فرهمند-نصیریفر-نوری
راهنمای موزه(95/5/25) 1     معصوم زاده
                   
8 تهران صنعت راهنمای عمومی گردشگری(95/6/2) 5     1395/7/18 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  بدر-حاتمی-محمدختائی-شفابخش-غفاری
راهنمای محلی(95/6/2) 1     احمدوند
راهنمای محلی(95/6/3) 3     خوش منظر-همایونفر
                   
9 دانش علوی راهنمای عمومی گردشگری(95/5/26) 6     1395/7/18 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  باقری-خوش حرف-شهریان-قمری-کمالان-کیانفر
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/1) 1     روستائی
راهنمای عمومی گردشگری   2 1394/11/30 کشاورز-منائی
راهنمای طبیعت گردی (95/5/10) 1     جمشیدپور
راهنمای طبیعت گردی (95/5/20) 1     کلبعلی
راهنمای طبیعت گردی (95/5/26) 1     ربیعی
راهنمای طبیعت گردی (95/5/31) 1     خوش حرف
راهنمای طبیعت گردی (95/6/1) 1     داودی
راهنمای طبیعت گردی (95/6/3) 6     سلگی-صبری-مه آبادی-مهربان-کمالان-کیانفر
راهنمای طبیعت گردی    1 1394/11/30 لیان رو
راهنمای موزه(95/5/6) 4     ابراهیمی-خوش حرف-سلگی-شهریان
راهنمای موزه(95/5/13) 1     ابراهیم پور
راهنمای موزه(95/5/17) 1     داودی
راهنمای موزه(95/5/18) 4     مه آبادی-نجارزادگان-کمالان-کیانفر
راهنمای موزه(95/5/19) 1     موسوی
راهنمای موزه   2 1394/11/30 کشاورز-قیاسی
راهنمای محلی(95/5/6) 2     مه آبادی-موسوی
راهنمای محلی(95/5/30) 1     شهریان
راهنمای محلی(95/6/1) 5     باقری-حسینی افرا-قربانی-کمالان-کیانفر
                   
10 دورنما راهنمای طبیعت گردی (95/4/30) 1     1395/7/14 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  زهره حبیبی
راهنمای طبیعت گردی (95/5/12) 1     سینا سوهانی
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/3/10 مبینی
راهنمای محلی(94/3/26) 2     حبیبی-گل محمدی
راهنمای محلی 1     علیرضا رحمتی دانش
راهنمای موزه(95/5/19) 1     پناه پور
راهنمای موزه(95/5/20) 4     بوربوری-معصومه و زینب جعفری-گل محمدی
راهنمای موزه 1     سینا سوهانی
                   
11 رزمندگان اسلام راهنمای عمومی گردشگری (95/5/10) 2     1395/7/18 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  اسلامی- فروزش راد
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/16) 1     آزاد مهر
راهنمای عمومی گردشگری (95/5/27) 1     پاکزاد
راهنمای طبیعت گردی (95/5/10) 2     حیدران-محمدزاده
راهنمای محلی(95/5/10) 2     آزادمهر-نهانی
راهنمای محلی(95/5/27) 2     خدابخشی-سلطانی
راهنمای موزه(95/5/18) 1     موسوی
راهنمای موزه(95/5/24) 1     راسخ
راهنمای موزه(95/5/26) 1     قدمی
                   
12 سامان آفرین راهنمای موزه(95/5/20) 1     1395/7/18 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  رخ فروز
راهنمای موزه(95/5/26) 1     حافظی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/26) 1     بادنوا
راهنمای طبیعت گردی (95/5/26) 2     ایرانی زاده-حقانی
                   
13 سپهرآفرین راهنمای عمومی گردشگری(95/5/11) 2     1395/7/18 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  باقری -قادری
                   
14 سپهر تهران راهنمای موزه(95/5/27) 1     1395/7/18 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  جوانمرد
راهنمای موزه   2 1394/11/30 احمدی-صفائیان
راهنمای محلی(95/5/18) 1     طه
راهنمای عمومی گردشگری   1 1394/11/30 احمدی 
راهنمای طبیعت گردی (95/5/18) 1     خدابنده
راهنمای طبیعت گردی    1 1394/11/30 موسوی
                   
15 علم پرور راهنمای طبیعت گردی (95/5/11) 3     1395/7/19 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  امیری-شیرویه-فرهمند
راهنمای طبیعت گردی (95/5/13) 1     شادمند
راهنمای طبیعت گردی (95/5/17) 2     فاطمه قاسمی-گل مرادی
راهنمای طبیعت گردی (95/5/18) 9     آشفته-بکشلو-حکمت زاده-سلطانی-احمدرضا قاسمی-قبادی-مالمیر-مرادی-نوروزی
راهنمای طبیعت گردی (95/5/26) 5     امینی-تیموری-حقیقی-علیرضاومحمدرضا صفی
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/3/4 طالبی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/19) 6     1395/7/19 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  امینی-حصاری-شادمند-شهرامی-عیوضلو-گودرزی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/24) 1     عظیمی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/25) 2     پرویزی فر-کریمی مهر
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/2/20 نقی پور
راهنمای محلی(95/5/2) 1     شادمند
راهنمای موزه(95/5/13) 6     امینی-جعفری-سلطانی-فرهمند نیا-مرادی-یاراحمدی
راهنمای موزه(95/5/16) 3     شادمند-احمدرضا قاسمی-مالمیر
راهنمای محلی(95/5/24) 1     کاظمی
راهنمای محلی(95/5/26) 3     امیرخانی-شهرامی-کریمی مهر
راهنمای موزه(95/6/1) 1     امیرخانی 
راهنمای موزه(95/6/2) 3     تیموری-علیرضاومحمدرضا صفی 
راهنمای محلی(95/6/3) 1     نوروزی
                   
16 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی (95/5/18) 6     1395/7/19 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  شرفی-قورچیان-مقدس-همدرسی-ورقائی-کشاورزی
راهنمای طبیعت گردی (95/5/19) 3     بلوکی-سپیدکار-وفایی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/18) 1     بهبودی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/19) 5     حبیبی-عبدی-عبدی گلی-کاظمی-کیا حسینی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/20) 2     شمص-کرکانی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/31) 1     حسین نژاد
راهنمای موزه(95/5/12) 1     هادی لو
راهنمای موزه(95/5/20) 3     مطلبی-میرزایی-نعمانی
راهنمای موزه(95/5/24) 3     خیری-طاعت -طالبی
راهنمای موزه(95/5/26) 1     مختاری
راهنمای موزه(95/5/31) 1     لطفی
راهنمای موزه(95/6/2) 1     طاهری بشارت
راهنمای محلی(95/5/18) 6     بهبودی-خسروی-شمص-مطلبی-کاره-کرکانی
                   
17 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای طبیعت گردی  1     1395/7/19 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  حامد سهیلی آرا
راهنمای طبیعت گردی (95/5/24) 1     عسگری
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/17) 4     سرائی-علی بیگی-نیک افکار-یزدانیان
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/18) 3     اناری-رحیمی-قربان نژاد
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/20) 2     صفی-قاسم آبادی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/23) 3     آقاجانپور-ابراهیم خانی-زنده دلان
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/24) 2     طوفانیان-نوروزیان
راهنمای عمومی گردشگری(95/6/1) 2     اسکندری-طباطبایی نسب
راهنمای محلی(95/4/20) 1     اختراع
راهنمای محلی(95/5/2) 1     حامد سهیلی آرا
راهنمای محلی(95/5/3) 1     عرفان قاسمی
راهنمای محلی(95/5/10) 1     نظر زاده
راهنمای محلی   1 1395/2/22 ایلخان فارسانی
راهنمای موزه(95/5/10) 1     زرین خواه
راهنمای موزه(95/5/27) 2     صفی-یزدانیان
                   
18 نیکوروش راهنمای طبیعت گردی (95/6/3) 1     1395/7/18 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  طهماسبی
راهنمای محلی(95/5/18) 1     طهماسبی
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 819 | بازديدکنندگان امروز: 789 | کل بازديدکنندگان: 788984 | بازديدکنندگان آنلاین: 9 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4531 ثانيه