موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله دوم و الکترونیکی تا 5 مرداد 95 > فناوری اطلاعات  صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                             زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)              آزمون هماهنگ مرحله دوم و آزمون الکترونیکی  تا 5 مرداد 1395             
 نام رشته : فناوری اطلاعات                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 مرکز 8 کارور power point (95/3/22) 1     1395/5/30 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  خدابخش
کارورIndesign(95/4/26) 1     شعبان زاده
                   
2 آراد علم شهروند الکترونیکی(95/3/30) 1     1395/5/30 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  سارا طالع
رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/20) 1     آقا کثیری
رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/29) 1     صادقی
                   
3 ابوالقاسمی 2 رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/12) 2     1395/5/30 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  عریان-حسین زاده
                   
4 امیران رایانه کار ICDL درجه 1(95/3/31) 1     1395/5/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  علی خانی
رایانه کار ICDL درجه 1(95/3/31) 4     رنجبران-زهتاب-قاسمی-یزدانی
رایانه کار ICDL درجه 2(95/3/26) 1     فرنیا
رایانه کار ICDL درجه 2(95/3/30) 2     جوزی پور-گودرزی
رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/6) 1 1 1395/12/29 گلشاهی-بقال زاده
کارور FLASH MX(95/4/13) 1     علیان نژاد
                   
5 اندیش گستر کاربر رایانه(95/3/26) 1     1395/5/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  رضایی
                   
6 اندیشه ماندگار کاربر رایانه(95/4/21) 2     1395/5/30 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  حسینی-زارع
کارور فری هند(95/3/31) 1     1395/5/30 14:00 محمدی
کارور فری هند(95/5/2) 1     صداقت دوست
                   
7 اوج اندیش رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/20) 1     1395/5/30 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  رفویی
                   
8 پارت کارور FLASH MX(95/5/2) 1     1395/5/30 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  مبینی
رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/15) 1 1 1394/11/30 صابری-طوسی
رایانه کار ICDL درجه 1   1+1 1394/11/30 مرضیه و فاطمه بشارتی
                   
9 پاسارگاد رایانه رایانه کار ICDL درجه 1   1 1394/11/30 1395/5/30 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  اعلائی
کاربر رایانه   1 1394/11/30 مجلل
طراح گرافیک رایانه ای   1 1394/11/30 رجب نیا
کاربر نرم افزار اداری(95/4/6) 3 1 1394/10/18 جعفریان-طامه-مجلل-استوان
                   
10 پردازشگران پارسی کاربر نرم افزار اداری(95/4/30) 1     1395/5/30 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  خردجو
کاربر رایانه(95/4/9) 1     ثر,تی
کارور فری هند(95/4/8) 2     قلندری-کیانی
 رایانه کارCIW 1     لطفی
                   
11 پیشکسوتان رایانه کار ICDL درجه 1   1 1394/11/30 1395/5/30 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  شریفی
                   
12 تدبیرگران رایانه کار ICDL درجه 2(95/3/24) 1     1395/5/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  لطفی
                   
13 تهران پایتخت 2 رایانه کار ICDL درجه 2(95/3/23) 3     1395/5/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  سلیمی-قوه-پرویزی
رایانه کار ICDL درجه 2(95/3/24) 1     پازکی
                   
14 دانش علوی کاربر نرم افزار اداری(95/5/2) 1     1395/5/30 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  خبازها
رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/20) 2     حنیفه نژاد-صراف زاده
                   
15 دورنما رایانه کار ICDL درجه 2(95/3/26) 1     1395/5/30 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  حق شناس
رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/6) 1     رضایی
رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/23) 1     عیوضیان
                   
16 راه علم رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/15) 1     1395/5/30 14:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  لاله
رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/23) 2     محمودی-چشم مهتاب
رایانه کار ICDL درجه 2(95/5/4) 1     خرمیان
طراح گرافیک رایانه ای(95/4/26) 1     شوکت
طراح گرافیک رایانه ای(95/4/15) 1     محمودی 
کارور3DMAX   1 1394/11/30 یزدانی
                   
17 سامان آفرین کاربر رایانه(95/4/2) 1     1395/5/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  محسنی
رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/29) 1     صدیق
شهروند الکترونیکی(95/4/27) 1     صفاران
کارور FLASH MX(95/5/4) 1     مهان پور
کاربر نرم افزار اداری   1 1394/10/18 مهان پور
کارور کرل دراو (95/4/27) 1     صفاران
                   
18 سفیر قرن رایانه کار ICDL درجه 1 (95/4/1) 2     1395/5/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  طالبلو-ولی زاده
                   
19 علم پرور رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/8) 3     1395/5/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  افشاری راد-جابری-رضایی پور
رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/13) 1     آرمین فرد
رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/14) 2     جولایی-محمودی
رایانه کار ICDL درجه 1(95/4/12) 1     حسینی
                   
20 علوی ایران مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب(95/5/4) 1     1395/5/30 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  تقی زاده
کاربر رایانه   1 1394/11/30 صفایی
                   
21 فروغ دانش رایانه کار ICDL درجه 1 (95/4/9) 1     1395/5/30 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  نیکخواه
                   
22 کهکشان رایانه کار ICDL درجه 2(95/3/24) 7     1395/5/30 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
رایانه کار ICDL درجه 2(95/3/27) 4      
رایانه کار ICDL درجه 2(95/4/2) 13      
                   
23 مجتمع فنی ایرانیان کارور FLASH MX(95/4/9) 2     1395/5/30 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  الخرسان-خاموشی
شهروند الکترونیکی(95/3/26) 2     جمالی - علی زاده
شهروند الکترونیکی(95/4/1) 5     ملکپور-نودرارپور-نوروزی-چلبی-کلاته
کاربر نرم افزار اداری(95/4/1) 1     علی زاده
کاربر نرم افزار اداری(95/4/9) 2     نصرالهی-نودرارپور
کاربر نرم افزار اداری(95/4/26) 2     بیگلری-کلاته
کاربر رایانه(95/4/9) 3     باباعلی-صحرایی-هاشمی
کاربر رایانه(95/4/12) 1     حبیب سلطانی
کاربر رایانه(95/4/13) 1     ابوالفتحی
طراح گرافیک رایانه ای(95/4/26) 1     قاصدی
کارور فری هند(95/3/26) 2     ملک پور-نصرالهی
                   
24 نگین علم رایانه کار ICDL درجه 1 (95/3/29) 1     1395/5/30 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  رضائی
                   
25 نیکوروش رایانه کار ICDL درجه 1 (95/4/26) 1     1395/5/30 10:00   میرزاده
شهروند الکترونیکی(95/4/5) 1     امینی
                   
26 هوشمند رایانه کار ICDL درجه 1 (95/4/5) 1     1395/5/30 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  ساناز دری
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 762 | بازديدکنندگان امروز: 814 | کل بازديدکنندگان: 789009 | بازديدکنندگان آنلاین: 12 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3281 ثانيه