موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله دوم و الکترونیکی تا 5 مرداد 95 > هتلداری و گردشگری   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون هماهنگ مرحله دوم 95و الکترونیکی تا 5 مرداد 1395                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای طبیعت گردی (95/3/31) 1     95/6/6 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  اسلامیان
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/29) 1     نجف پور
راهنمای محلی(95/3/30) 1     سارا طالع 
راهنمای محلی(95/4/13) 1     صمصامی
                   
2 امیران راهنمای طبیعت گردی (95/3/31) 1     1995/06/06 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  اسلامیان
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/29) 1     نجف پور زاهدی
راهنمای محلی(95/4/13) 1     صمصامی
                   
3 پارت راهنمای عمومی گردشگری(95/4/30) 1     1395/6/6 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  احمدی
                   
4 پیشکسوتان راهنمای طبیعت گردی (95/3/24) 1     95/6/7 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  ناصر روستا
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/30) 1     احمدی
راهنمای موزه (95/5/4) 1     قربانی
                   
5 تدبیرگران راهنمای عمومی گردشگری(95/4/20) 3     95/6/1 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  ایزدپور-صفایی-توسکی
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/5) 15      
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/21) 1     مرادی
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/31) 1     راشد
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/2) 2     سروندی-فراست
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/13) 1     شیخی
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/27) 2     آقامحمدی-انوشه
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/31) 2     اکبری-فیلی
راهنمای طبیعت گردی (95/4/12) 1     1395/6/1 08:30 صفائی
راهنمای طبیعت گردی (95/4/13) 2     جعفری-شاهواروقی
راهنمای طبیعت گردی (95/4/5) 2     خوشدست-سعیدا
راهنمای موزه(95/4/23) 1     1395/6/1 10:00 مرادیانی
راهنمای موزه(95/4/22) 9      
راهنمای موزه(95/3/27) 1     هدایتی
راهنمای موزه(95/4/5) 1     علیخانی
راهنمای موزه(95/5/4) 1     صحرایی
راهنمای موزه(95/4/30) 4     صفری-علیپور-محمودی-ملامحمد
راهنمای موزه(95/3/3) 1     وطن پرست
راهنمای موزه(95/3/16) 1     علیزاده
راهنمای محلی(95/2/26) 3     1395/6/1 08:30 بهرامی-قسمتی-مبینی
راهنمای محلی(95/3/4) 1     فهیمی
راهنمای محلی(95/3/22) 1     کیارستمی
راهنمای محلی(95/4/1) 5     الهی-بابایی-شریهت پناهی-تاجیک-رودسری
راهنمای محلی(95/4/2) 7     اسدی-افشار-عینی-فشکی-قادری-مسیبی-کردی
راهنمای محلی(95/4/5) 1     احمدزاده
راهنمای محلی(95/4/6) 12      
راهنمای محلی(95/4/20) 1     داورپناه
راهنمای محلی(95/4/22) 1     عیسوند
                   
6 تدبیرگران 2 راهنمای طبیعت گردی (95/4/27) 2     95/6/2 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  آقا محمدی-فراحی
راهنمای طبیعت گردی (95/4/5) 2     خوش طلب-نعمتی
راهنمای طبیعت گردی (95/4/6) 1     صداقت
راهنمای موزه(95/4/20) 1     1395/6/2 09:30 گنجگاهی
راهنمای موزه(95/4/22) 1     عابدی
راهنمای موزه(95/4/23) 3     بدل خانی-حسنوند-صفری
راهنمای موزه(95/4/6) 3     حاج ابوالقاسم-لشگری-محمودی
راهنمای موزه(95/4/5) 1     اجاقی
راهنمای موزه(95/4/30) 6     تقدیمی-جعفری-صادق-نصری-چراغعلیان-کریمی
راهنمای موزه(95/3/4) 1     جدیدی
راهنمای محلی(95/4/20) 1     1395/6/2 08:30 زارعی
راهنمای محلی(95/4/19) 1     بختیاری
راهنمای محلی(95/3/31) 23      
راهنمای محلی(95/3/30) 1     جعفری
راهنمای محلی(95/4/8) 1     ذکریایی
راهنمای محلی(95/4/6) 5     آقاحسینی-اسکندری-فلاح پور-فولادوند-کوشا
راهنمای محلی(95/4/13) 1     جهانیان
راهنمای محلی(95/4/12) 1     سعادت
راهنمای محلی(95/3/4) 1     روحی
راهنمای محلی(95/3/11) 1     فلاح زاده
راهنمای محلی(95/3/3) 5     ربیعی-شریفی-صادق قول-طهماسبی-کریمی
راهنمای محلی(95/5/3) 1     خونساری
            "      
7 تدبیرگران جوان راهنمای عمومی گردشگری(95/3/26) 3     95/6/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  حسینی-رزقیان-محمدی
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/24) 1     غفاری
راهنمای طبیعت گردی (95/3/24) 1     موسوی
راهنمای طبیعت گردی (95/3/26) 3     اسکندری-حیدر-روتیوند
راهنمای موزه(95/4/26) 3     راچمندی-سلطانی-شاهب
راهنمای محلی(95/3/24) 8      
راهنمای محلی(95/3/25) 3     بهنامی-نصیرزاده-وکیلی
راهنمای محلی(95/4/22) 10      
راهنمای محلی(95/3/26) 1     بختیاری
راهنمای محلی(95/4/29) 1     محتمل
راهنمای محلی(95/4/31) 1     حیدری
                   
8 تهران پایتخت 2 راهنمای موزه(95/3/12) 1     95/5/27 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  ساجدی
راهنمای موزه(95/3/23) 2     صفرزاده-محمدی
کارمندپذیره(95/3/23) 3     علی اکبریان-مواسات-موسوی
                   
9 دانش علوی راهنمای عمومی گردشگری(95/3/27) 2     95/5/31 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  صبری-صحرایی
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/5) 1     پورسنگر
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/2) 2     ذاکری-امانی
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/12) 1     دلبند
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/1) 2     حسینی افرا-دانش
راهنمای طبیعت گردی (95/3/30) 1     شجاعیان
راهنمای طبیعت گردی (95/3/27) 2     قصاب طهرانی-نوبخت
راهنمای طبیعت گردی (95/3/31) 1     غلام ور
راهنمای موزه(95/3/24) 1     جلالی
راهنمای موزه(95/3/27) 1     بیات
راهنمای موزه(95/3/30) 3     تنها - غلامی- چراغی
راهنمای موزه(95/4/8) 2     دلبند - مهربان
راهنمای موزه(95/5/3) 1     بیات
راهنمای موزه(95/4/29) 1     محمدی آقا باقر
راهنمای موزه(95/4/1) 3     اتابکی-غلام ور-مرادی
راهنمای موزه(95/4/5) 2     دلبند - علیان نژادی
راهنمای محلی(95/4/1) 7     داودی-شجاعیان-علیان نژادی-غلام ور-قصاب-مهربان-نجارزادگان
راهنمای محلی(95/4/29) 6     اتابکی-امانی-بیات-خوش حرف-سلگی-مرادی
راهنمای محلی(95/4/2) 1     پورسنگر
                   
10 دورنما راهنمای عمومی گردشگری(95/4/23) 1     95/5/31 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  علیزاده
راهنمای طبیعت گردی (95/3/26) 1     رجبی
راهنمای طبیعت گردی (95/3/30) 1     کرکه آبادی
راهنمای محلی(94/12/25) 1     سوهانی
راهنمای محلی(95/2/20) 1     سمیعی
راهنمای محلی(95/3/26) 4     ابراهیمی-بادیران-جعفری-سیاوشانی
راهنمای محلی(95/3/29) 1     مبینی
راهنمای محلی(95/4/6) 1     بوربوری
راهنمای موزه(95/3/26) 1     رجبی
راهنمای موزه(95/4/21) 1     مبینی
راهنمای موزه(95/4/31) 3     حسین پور-خوید-سمیعی
                   
11 رزمندگان اسلام راهنمای طبیعت گردی (95/4/6) 1     95/6/1 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  انصاری
راهنمای محلی(95/3/8) 3     انصاری-حیدریان-محمدزاده
راهنمای محلی(95/3/9) 6     اوجاقی-سهل آبادی-صالحی-فروزش راد-قدمی-میرزایی
راهنمای محلی(95/3/12) 1     فایضی
راهنمای محلی(95/3/16) 1     رزجی
راهنمای محلی(95/4/21) 1     انصاری
راهنمای محلی(95/4/31) 1     فاریابی
                   
12 سامان آفرین راهنمای محلی(95/2/26) 2     95/5/31 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  حسینی -خسروی
راهنمای محلی(95/3/4) 2     ایرانی زاده-سلیمانی
راهنمای موزه(95/3/8) 1     ایرانی زاده
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/30) 1     ابراهیمی
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/27) 2     سلیمانی-چگینی
راهنمای طبیعت گردی (95/4/27) 2     آزیر-خاشعی
                   
13 سپهرآفرین راهنمای محلی(95/5/2) 2     95/5/31 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  باقری - قادری
                   
14 سپهر تهران راهنمای موزه(95/2/21) 1     95/5/31 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  اکبری
                   
15 علم پرور راهنمای طبیعت گردی (95/3/26) 1     95/6/7 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  قزاق
راهنمای طبیعت گردی (95/4/21) 4     ابوالقاسم-زارع-شهرابی-عظیمی
راهنمای طبیعت گردی (95/4/26) 3     جمالی-شادمند-عسگری لویه
راهنمای طبیعت گردی (95/4/27) 2     آقایی-فرهمند
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/26) 2     ابوالقاسم-تیموری
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/31) 3     آشفته-شمس-قبادی
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/19) 1     زارع
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/21) 2     فرهمند -احمدرضا قاسمی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/4) 1     صفی
راهنمای موزه(95/3/26) 4     1395/6/7 09:00 جعفرپور-شیرویه-عیوضلو-فرجی
راهنمای موزه(95/5/4) 12      
راهنمای محلی(95/3/5) 2     1395/6/7 09:30 ابوالقاسم-قبادی
راهنمای محلی(95/3/17) 2     بکشلوی-مرادی
راهنمای محلی(95/2/29) 2     تیموری-زارع
راهنمای محلی(95/3/12) 1     عسگری لویه
راهنمای محلی(95/3/3) 3     سلطانی-فاطمه قاسمی-مرادی
راهنمای محلی(95/4/30) 1     احمدرضا قاسمی
راهنمای محلی(95/5/3) 1     مالمیر
راهنمای محلی(95/5/2) 4     آشفته-حقیقی-علیرضا ومحمدرضا صفی
                   
16 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی (95/5/4) 1 3 1394/11/30 95/6/6 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  بیات-آخرت پرست-حیدری-نعمانی
راهنمای عمومی گردشگری(95/2/26) 3     قلی زاده-مطلبی-کاوه
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/16) 1     کاظم زاده
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/17) 1     مختاری
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/4) 1 5 1394/11/30 میرزایی
راهنمای موزه(95/2/26) 6     سربندی-قربانی-قورچیان-مقدس-همدرسی-کشاورزی
راهنمای موزه(95/4/2) 1     سودابه بیات
راهنمای موزه(95/4/5) 1 6 1394/11/30 حمیدرضا بیات
راهنمای محلی(95/2/26) 6     امینی-سربندی-طاعت-طالبی-لطفی-مختاری
راهنمای محلی(95/3/23) 1     حیدری
                   
17 کهکشان راهنمای محلی(95/3/29) 2     1995/05/24 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  رام -یاسی
                   
18 کیش مهر راهنمای طبیعت گردی (95/4/20) 1     95/5/30 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  رحمت پور
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/9) 1     فرخ زاده
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/14) 1     رستمی
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/20) 1     صلح میرزایی
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/4) 1     یاقسمت
                   
19 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای طبیعت گردی (95/3/31) 1     95/6/3 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  رضائی
راهنمای طبیعت گردی (95/4/15) 1     سعیدی پور
راهنمای طبیعت گردی (95/4/19) 2     تکلو - شرین نژاد
راهنمای طبیعت گردی (95/4/20) 1     ایگه ای
راهنمای طبیعت گردی (95/4/23) 1     یزدان پور
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/24) 6     95/6/3 09:00 ترک-تیموری-شاهرکنی-صدقی-قویدل-منصوریان
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/25) 1     اخوان
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/26) 9     جمالی نژاد-خزائی-سلیمانی-شاه رخی-قهرمانی-معصومی-میرزاده-نظری-کیا
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/29) 1     پاک نهاد
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/31) 1     هاشم زاده
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/9) 1     میرزائی
راهنمای عمومی گردشگری(95/4/30) 1     درفشی
راهنمای محلی(95/2/28) 2     95/6/3 10:00 اسکندری-نیک افکار
راهنمای محلی(95/3/8) 3     امردی-عسگری-آزادپور
راهنمای محلی(95/3/17) 1     بختیاری
راهنمای محلی(95/3/18) 6     احمد-ارونه-قاسم آبادی-قرینی-نظری-کیا
راهنمای محلی(95/3/19) 1     حیدری
راهنمای محلی(95/3/31) 7     بدری-خانلری-راشد-صفی-قربان نژاد-ملک-یزدانیان
راهنمای محلی(95/4/1) 2     آبرودی-سوهانی
راهنمای محلی(95/4/2) 1     نوروزیان
راهنمای محلی(95/4/19) 1     رحیمی
راهنمای محلی(95/3/28) 1     دریان
راهنمای محلی(95/5/2) 3     رفیع زاده-سرایی-سهیلی آرا
راهنمای محلی(95/5/4) 1     رئیسی
راهنمای موزه(95/2/25) 1     95/6/3 09:30 کمیجانی
راهنمای موزه(95/3/12) 1     سعیدی پور
راهنمای موزه(95/3/19) 2     حبیب زاده-قاسم آبادی
راهنمای موزه(95/3/18) 1     معصومی
راهنمای موزه(95/3/24) 2     حیدری- کیا
راهنمای موزه(95/3/31) 1     شهریاری
راهنمای موزه(95/4/13) 1     رضائی
راهنمای موزه(95/4/15) 1     اروانه
راهنمای موزه(95/4/19) 1     قرینی
راهنمای موزه(95/4/29) 2     عبادی-محمدی
راهنمای موزه(95/5/2) 2     باقری - راشد
راهنمای موزه(95/5/3) 3     اخوان-طوفانیان-ملک
راهنمای موزه(95/5/4) 6     اسکندری-شاه رخی-طباطبائی-قهرمانی-میرزاده-نظری
                   
20 نیکوروش راهنمای موزه(95/4/29) 1     95/5/30 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  طهماسبی
راهنمای محلی(95/3/31) 1     لطف الهی
راهنمای طبیعت گردی (95/4/20) 2     باقری-لطف الهی
راهنمای طبیعت گردی (95/4/2) 1     توفیق
راهنمای عمومی گردشگری(95/5/2) 2     باقری-لطف الهی
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 798 | بازديدکنندگان امروز: 781 | کل بازديدکنندگان: 788976 | بازديدکنندگان آنلاین: 9 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4375 ثانيه