موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله دوم و الکترونیکی تا 5 مرداد 95 > خدمات آموزشی ، بهداشت و ایمنی و MBA   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                   آزمون هماهنگ مرحله دوم و الکترونیکی تا 5 مرداد95                  
 نام رشته : خدمات آموزشی ، بهداشت و ایمنی و MBA                                    
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 4     95/6/6 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  آزاد چرمی-تبریزی-تخت فیروزه-گودرزی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/3/16) 1     زینلی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/3/17) 3     جعفریان-حسنی-سیدمهدی
پداگوژی عمومی( 1395/3/16) 1     محمودی
پداگوژی عمومی( 1395/3/18) 1     رحیمی
پداگوژی عمومی( 1395/4/13) 1     خسروی
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/3/16) 2     عباس پور-مقدم
                   
2 آریا دوخت مهارتهای سالم زیستن 2 1 1394/11/30 95/5/26 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  داودی-غفوری-سلمانی
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای 1     موسی زاده
پداگوژی عمومی( 1395/4/23) 1 1 1394/11/30 روحانی-بشارتی
                   
3 امیران مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/2/20) 1     95/6/6 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  رهبر
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/3/5) 1     محمدی مطلق
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/3/12) 1     غفاری
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/3/29) 1 3 1395/12/29 فرنیا-بیتا-غیائی-نوری
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/3/30) 1 2 1395/11/30 جوزی پور-حق دوست-یوسفی
پداگوژی عمومی( 1395/3/30) 4 1 1395/12/29 مریم و ملیحه شهرامی-صادقی-طاهری-باقری
پداگوژی عمومی( 1395/4/3) 3 1 1395/2/25 جوهری فر-رضاپور-زمانی فر-جابری
پداگوژی عمومی   4 1395/11/30 رضایی-رهبر-نوری-فرج اللهی
                   
4 بانو دانش مهارتهای سالم زیستن(95/4/15) 1     95/5/31 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  نادری
                   
5 بهرنگ مهارتهای سالم زیستن 1     95/5/31 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  بابایی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 1     امینی
                   
6 پارت پداگوژی عمومی( 1395/3/11) 1     95/6/6 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  الله وردی
پداگوژی عمومی( 1395/4/28) 1     بهزاد فر
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/4/27) 1     خسروی
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/4/28) 1     تاج بر
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/5/2) 1     صوفیان
                   
7 پاسارگاد رایانه پداگوژی عمومی( 1395/4/13) 1 2 1394/11/30 95/5/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  اصغری-سرداری-میرزاپور
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/3/3) 1     سودابه محمدی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/3/9) 1     زهرا صادقی
                   
8 پیشکسوتان پداگوژی عمومی( 1395/4/20) 1     95/6/7 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  رسام دلالی
پداگوژی عمومی( 1395/4/29) 1     علی محسنی
پداگوژی عمومی( 1395/4/30) 1     فاطمه شریفی
پداگوژی عمومی( 1395/4/31) 1     سعید ملامحسنی
پداگوژی عمومی( 1395/5/2) 1     طاهره سادات میرمحمدی
پداگوژی عمومی( 1395/5/4) 1     اکرم جباری
                   
9 تصویرسازان مدیر آموزش   1 1394/11/30 95/5/26 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  احمدوند
                   
10 دانش علوی مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/2/27) 1     95/5/31 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  مختارزاده
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/2/29) 1     حیدری مجد
پداگوژی عمومی( 1395/4/14) 1     محمدی سیف
                   
11 دورنما مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 7     95/5/31 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/3/26) 7     سلمانی-شمس نو-فتاحی-مختاری-مدد-هاشمی-پریمی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/4/19) 1     یوسفی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/4/22) 1     رزم دیده
مهارتهای سالم زیستن(95/3/26) 1     حبیبه یوسفی
مهارتهای سالم زیستن(95/3/30) 1     نازنین ارجمند
مهارتهای سالم زیستن(95/4/22) 4     فتاحی-مختاری-هاشمی-پریمی
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/3/30) 1     تقی زاده
پداگوژی عمومی( 1395/3/23) 1     تقی زاده
پداگوژی عمومی( 1395/3/25) 1     سلمانی طامه
پداگوژی عمومی( 1395/3/26) 1     بستانی
                   
12 رزمندگان اسلام پداگوژی عمومی(95/3/8) 1     95/6/1 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  ساعدی
                   
13 علم پرور پداگوژی عمومی( 1395/4/21) 2     95/6/7 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  حسن زاده-علیمددی
مهارتهای سالم زیستن 3     رشیدیان-محبوب-میرعابدی
مهارتهای سالم زیستن(95/4/21) 1     یاورقلی
مهارتهای سالم زیستن(95/4/27) 3     حسین آبادی-نوری-یعقوبی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 3     رحمانی-رشیدیان-پیرینه
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/3/11) 3     محمدپور-نوری-یاورقلی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/5/2) 5     باقری-توسلی-شاهمرادی-محبوب-میرعابدی
                   
14 کاروکاوش پداگوژی عمومی(95/4/13) 2     95/5/26 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  بنی اردلان-شاسوند
                   
15 کهکشان مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/3/17) 15     95/5/24         الف - س 8:30       ش - ی 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/3/29) 11 7 1394/11/30  
پداگوژی عمومی( 1395/3/3) 3     95/5/24 الف - س 8:30   ش - ی 9:30  
پداگوژی عمومی( 1395/3/8) 10      
پداگوژی عمومی( 1395/3/17) 19      
پداگوژی عمومی( 1395/3/22) 13      
پداگوژی عمومی( 1395/3/24) 8 1 1394/10/18  
پداگوژی عمومی( 1395/3/29) 17 7 1394/11/30  
پداگوژی عمومی( 1395/4/9) 3 2 1395/12/29  
                   
16 کیمیادوخت مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 3     95/6/6 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  احمدی-عینی-فدوی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/2/29) 5     برزگر-جلالی-حسین آبادی-مزینانی-موسوی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/4/26) 1     خدابنده
مهارتهای سالم زیستن(95/3/3) 1     غلامی
مهارتهای سالم زیستن(95/3/31) 2     اکبری-دوستی
مهارتهای سالم زیستن(95/4/6) 4     برزگر-خدابنده-موسوی-پورعلی
مهارتهای سالم زیستن(95/4/26) 2     دهقان-رمضانی
                   
17 مجتمع فنی ایرانیان مهارتهای سالم زیستن 13 1 1394/11/30 95/6/3 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  حسنلو
مهارتهای سالم زیستن(95/3/8) 1     مشتاق فرد
مهارتهای سالم زیستن(95/5/2) 1     بیدار
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 1 1 1395/2/23 حسنلو-اسماعیلی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/3/30) 3     اسمعیلی-رازقندی-شریفی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/4/9) 1     دلاورده
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/4/30) 1     صفایی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/3/12) 1     توحیدی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/3/17) 3     دامند-عباسی-چرم چی
                   
18 محققان جوان پداگوژی عمومی(95/4/23) 2     95/5/27 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  محبتی-مهدی پور
                   
19 مهر افشان مهارتهای سالم زیستن(95/3/5) 1     95/5/27 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  سیمین علی حسین زاده
مهارتهای سالم زیستن(95/4/23) 1     هادی پور
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/3/31) 6     دهخوار-شعبانی-طباطبایی-ملکی-پاکنژاد-کراچیان-
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/4/2) 2     رضایی-وهابی
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده(95/4/5) 2     ابراهیم نیا-عسگری
                   
20 نگین علم مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای(95/3/16) 1     95/5/26 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  محمدی دوستدار
                   
21 بروزرسانی مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای 1     95/5/26 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  مرتاضی طهرانی
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 777 | بازديدکنندگان امروز: 55 | کل بازديدکنندگان: 761451 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/2813 ثانيه