موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون های الکترونیکی ( تا 20 خرداد 95 ) و عملی مجدد >  هتلداری و گردشگری   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                          تاریخ آزمون الکترونیکی : تا 20 خرداد 1395                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای طبیعت گردی (95/3/16) 1     95/5/6 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  صحرایی
                   
2 پردازشگران پارسی راهنمای عمومی گردشگری   1 1394/11/30 95/5/6 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  تکلو
راهنمای محلی   1 1394/11/30 فتاحی
راهنمای موزه   2 1394/11/30 فتاحی -بیگدلی
                   
3 تدبیرگران راهنمای عمومی گردشگری(95/3/4) 24     95/5/10 الف - س 10:30  ش - ی 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/16) 2      
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/3) 39      
راهنمای طبیعت گردی (95/3/3) 4     اسدی-سلیمانی-رحیمی-کریم خانی
راهنمای طبیعت گردی (95/3/8) 1     95/5/10 09:30 آقاجانی
راهنمای طبیعت گردی (95/3/16) 1     رجبی
راهنمای محلی   17 1394/11/30 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری   9 1394/11/30 10:30  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   15+1 1394/11/30 09:30  
راهنمای موزه   7 1394/11/30 08:30  
                   
4 تدبیرگران 2 راهنمای محلی   10 1394/11/30 95/5/11 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   19 1394/11/30  
راهنمای طبیعت گردی (95/3/3) 3     اشرف زاده - جهرودی-علیرضایی
راهنمای طبیعت گردی (95/3/11) 1     اعظم موسوی
راهنمای موزه   2 1394/11/30 ایزدی- سرمست
                   
5 تهران پایتخت 2 راهنمای محلی   3+3 1394/11/30 95/5/11 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   8 1394/11/30  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1394/11/30  
راهنمای عمومی گردشگردی (95/3/11) 7      
راهنمای موزه   5 1394/11/30  
                   
6 تهران صنعت راهنمای محلی   2 1394/11/30 1395/5/11 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  علیخانلو-فضلی
راهنمای عمومی گردشگری   2+1 1394/11/30 مزینانی-بهرامی-اسدی
                   
7 دانش علوی راهنمای محلی   2 1394/11/30 95/5/6 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  نوبخت- غلامی
راهنمای موزه   2 1394/11/30 شجاعیان-نوبخت
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1+1 1394/11/30 جعر زاده - محرابی
راهنمای عمومی گردشگری   2+2 1394/11/30 مهربان-کونلوئی-اتابکی-علیان نژاد
راهنمای عمومی گردشگری(95/2/22) 1     مه آبادی پور
راهنمای عمومی گردشگری(95/2/23) 1     سلگی
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/13) 1     غلام ور
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/16) 1     عباسی
راهنمای طبیعت گردی (95/3/16) 1     ناظمی
                   
8 دورنما راهنمای طبیعت گردی (95/2/12) 1     95/5/6 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  پناه پور
راهنمای طبیعت گردی (95/3/10) 1     مبنیی
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/4) 1     سمیعی
راهنمای عمومی گردشگری   1 1394/12/25 سوهانی
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   2 1394/11/30 عادلی - احمدی
راهنمای محلی   5 1394/11/30  
راهنمای عمومی گردشگری   5 1394/11/30  
                   
9 رزمندگان اسلام راهنمای طبیعت گردی (95/3/8) 1     95/5/11 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  آزاد مهر
راهنمای طبیعت گردی (95/3/9) 1     اسلامی
                   
10 سامان آفرین راهنمای محلی   2 1394/11/30 95/5/6 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  سلطانی - چگینی
راهنمای عمومی گردشگری   2 1394/11/30 حسینی - یحیی پور
راهنمای طبیعت گردی (95/3/3) 1     دلشاد
راهنمای طبیعت گردی (95/3/4) 1     استاد جعفری
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/4) 2     حافظی-قاراپطیان
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   2 1394/11/30 خسروی- گلپایگانی
                   
11 علم پرور راهنمای طبیعت گردی (95/3/4) 2     95/5/12 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  ذهتابچی-طالبی
راهنمای عمومی گردشگری(95/2/20) 1     نقی پور
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/4) 3     بکشلوی-شعبانیان-گل مرادی
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/8) 1     نوروزی
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/17) 3     سلطانی-قاسمی-مرادی
راهنمای عمومی گردشگری   6 1394/11/30  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   7 1394/11/30  
راهنمای محلی   8 1394/11/30  
راهنمای موزه   8 1394/11/30  
                   
12 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی (95/3/17) 2     1995/05/12 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  بابازاده - قاسمی
راهنمای عمومی گردشگری(95/2/26) 5     آدینه-جلیلی-خسروی-خیری-صدیق
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/16) 1     طاهری
راهنمای عمومی گردشگری(95/3/17) 1     اصغری
                   
13 کیش مهر راهنمای محلی   1 1394/11/30 1395/5/12 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  امینی امیر کلائی
راهنمای عمومی گردشگری   3 1394/11/30 اعرابی- رحمت پور- کتابعلی
                   
14 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای طبیعت گردی (95/2/27) 11     95/5/11 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی   5+2 1394/11/30  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   2 1394/11/30  
راهنمای موزه   6 1394/11/30  
راهنمای عمومی گردشگری   1+1 1394/11/30  
                   
15 نیکوروش راهنمای موزه(95/3/10) 2     1395/5/11 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  باقری-لطف الهی
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 979 | بازديدکنندگان امروز: 829 | کل بازديدکنندگان: 789024 | بازديدکنندگان آنلاین: 13 | زمان بارگزاري صفحه: 0/2656 ثانيه