موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > دستورالعمل های اجرایی > نکات قابل توجه در برگزاری آزمون عملی  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نكاتي كه بايستي توسط آزمونگران  و ناظرین محترم رعايت گردد »

þدر آزمون عملی هدف ، سنجش میزان توانائی اجرای تمام یا قسمتی از وظایف یک شغل در چهارچوب توانائیهای مندرج در استاندارد مهارت آموزشی می باشد . بنابراین آزمون عملی هر حرفه بایستی مطابق با سطح توانایی های شغلی همان حرفه بعمل آید .

þآزمون عملی بایستی حتی الامکان توسط 2 نفر آزمونگر و یک نفر ناظر تعیین شده از سوی مرکز برگزار گردد .

þناظر آزمون موظف است آزمون را از لحاظ مطابقت با مقررات نظارت نموده و موارد لازم را کتباً به واحد سنجش و ارزشیابی مرکز گزارش نماید .

þآزمونگران و ناظر آزمون بایستی حداقل 15 دقیقه قبل از شروع آزمون ، به منظور بررسی فضا و امکانات مورد نیاز آزمون در محل حضور داشته باشند .  

þوضعیت فضای آزمون باید به گونه ای باشد که سبب کاهش ترس و اضطراب آزمون دهنده گردد .

þ آزمونگران بایستی پس از ورود به محل آزمون ،  لیست آزمون شوندگان را کنترل نمایند . تمام شرکت کنندگان در آزمون عملی بایستی الزاماً دارای کارت شناسایی عکسدار  (کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار  )  بوده و در غیر اینصورت مجاز به شرکت در آزمون عملی نمی باشند.

þدر صورت وجود متقاضی آزمون عملی مجدد ، لیست مربوطه بایستی حتماً به تایید واحد سنجش و ارزشیابی مرکز رسیده باشد . در غیر اینصورت ، متقاضی مجاز به شرکت در  آزمون عملی نمی باشد .

 

þحضور هر یک از مسئولین آموزشگاه آزمون شونده اعم از مدیر یا مربی در فضای برگزاری آزمون عملی ممنوع می باشد .

þسنجش میزان توانائی آزمون شونده در هریک از توانائی های مندرج در استاندارد حرفه مورد آزمون ، باید توسط آزمونگر  در حین برگزاری آزمون عملی و در محل آزمون صورت گیرد . لذا آزمونگران بایستی از پذیرش کارهای آماده شده از قبل مانند غذای پخته شده ، کیک و شیرینی ساخته شده ( در رشته صنایع غذایی) ، لباس دوخته شده ( در رشته طراحی و دوخت ) و ... خودداری نمایند .

þآزمونگران بایستی در طول مدت اجرای آزمون ، بر اجرای کار نظارت کامل داشته و از هر گونه ارتباطی که خارج از مقررّات باشد ، جلوگیری نمایند .

þبسیاری از آزمون شوندگان علیرغم آمادگی ، قبل از آزمون ، عصبی و نامطمئن بوده و دچار ترس شدید از آزمون می باشند . لذا هر آزمونگر بایستی :

الف) با ورود مودّبانه و آرام خود ، جو خوشایندی را در فضای آزمون ایجاد نماید .

ب) در بدو ورود و قبل از شروع آزمون ، از سوالات مربوط به آزمون پرهیز کرده و از آزمون شونده در خصوص آموزشگاه و نحوه ارائه آموزش سوال نکند .

پ ) در صورت پرسیدن سوال شفاهی ، به آزمون شونده زمان کافی بدهد .

ت ) سطح زبان خود را با سطح زبان و فهم آزمون شونده هماهنگ کند و از بکاربردن جملات طولانی و ترکیبی خودداری نماید .

ث ) همیشه و در همه حال مودّب و کارشناسانه برخورد نماید .

ج ) از طعنه زدن ، پند دادن و همچنین درس دادن در حین آزمون خودداری نماید .

چ ) از به انحراف کشاندن آزمون شونده و سوال مکرر در مورد نقطه ضعف کارآموز ، پرهیز نماید .

ح )  قبل از شروع کار ، مدت زمان آزمون را اعلام نموده و در حین برگزاری آن ، از ایجاد فشار زمانی شدید ( از آزمون شونده خواسته شود که  سریعتر کار را انجام دهد ) پرهیز نماید.  

þانجام هر گونه تبلیغ از سوی آزمونگران برای جذب آزمون شونده به آموزشگاه خود از قبیل پخش تراکت ، کارت ویزیت و ... ممنوع بوده و در صورت مشاهده ، باعث حذف آزمونگر از کمیته آزمونگران عملی مرکز خواهد شد .

þ 

þبرای محاسبه و درج نمره آزمون عملی آزمون شونده ، هر کدام از آزمونگران بایستی بطور مجزّا توانائیهای آزمون دهنده را در هر یک از عناوین مندرج در استاندارد نمره دهی نموده ( تفاوت نمره دو آزمونگر در هر آیتم ارزشیابی ،  نباید از 40 درصد کل بارم نمره بیشتر باشد . ) و سپس نمرات دو آزمونگر تلفیق شده و بعد از معدل گیری ، نمره نهایی در برگه ویژه آزمون کارآموز درج گردد .

þبه هنگام نمره دهی ، نبایستی آزمون شونده حضور داشته باشد و از نتایج مراحل آزمون مطلع گردد .

þآزمون عملی از 100 نمره محاسبه خواهد شد و حد نصاب نمره قبولی در آزمون عملی ، کسب حداقل نمره 70  از 100 می باشد .

þدرج نمره آزمون عملی بایستی فقط در ستون مربوط به نمره عملی و به صورت عددی صورت گیرد. ( طبق تصویر ذیل)

þدرج نمره آزمون عملی بایستی بدون هر گونه خط خوردگی و لاک گرفتگی صورت گیرد .

þدر صورت مخدوش شدن نمره آزمون عملی ، آزمونگر بایستی نسبت به درج عبارت ( نمره عملی .... صحیح میباشد ) در سمت چپ لیست و سپس مهر و امضاء همان قسمت اقدام نماید. ( طبق تصویر ذیل)
آزمونگر بایستی پس از برگزاری آزمون عملی و درج نمره در ستون مربوط به آزمون عملی ، ابتدا  روي نمرات را چسب زده و بعد نسبت به مهر و امضاء قسمت پایین لیست (قسمتی که (نام و نام خانوادگی و امضاء آزمونگران پروژه عملی) درج گردیده ) اقدام نماید . ( طبق تصویر ذیل)

بازديدکنندگان اين صفحه: 4362 | بازديدکنندگان امروز: 399 | کل بازديدکنندگان: 1895968 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/6250 ثانيه