موقعیت : صفحه اصلی > آموزشگاه آزاد > پروانه تأسیس آموزشگاه  تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

مراحل تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای 

در مرکزآموزش فنی و حرفه ای شماره 8 شمیرانات

الف ) شرایط اولیه موسس  :

1)     محدوده محل سکونت متقاضی ، در یکی از مناطق شهرداری 1 ، 3 ، 4 ، 6 و یا 7 باشد .

2)     حداقل سن ، 25 سال تمام باشد .

3)     متقاضی کارمند دولت نباشد .

4)     حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز متقاضی برای رشته های ( طراحی و دوخت ، مراقبت و زیبایی ، صنایع غذایی و صنایع دستی ) ، دیپلم و برای سایر رشته ها ، فوق دیپلم و بالاتر می باشد .

5)     داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( برای آقایان )

6)     دارا بودن سابقه کار آموزشی/ فرهنگی به مدت 2 سال بصورت تمام وقت و یا 4 سال بصورت پاره وقت

ب ) مرحله تشکیل پرونده :

1)     دریافت و تکمیل فرم درخواست تأسیس توسط متقاضی و ارائه آن به ریاست مرکز جهت بررسی

2)     پس از موافقت با درخواست متقاضی ، تکمیل و ارائه فرم التزام نامه و اقرارنامه بهمراه 2 نسخه طرح توجیهی تایپ شده توسط متقاضی به مرکز

پ ) مرحله تکمیل پرونده :

پس از تأیید طرح توجیهی توسط کمیته مربوطه ، متقاضی بایستی نسبت به ارائه مدارک بشرح ذیل اقدام نماید :

þ     عکس 4 *3  پشت نویسی شده با رعایت موازین اسلامی      ( 3 عدد )

þ     اصل و تصویر مدرک تحصیلی                                              ( 2 سری )

þ     اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه                                 ( 2 سری )

þ     اصل و تصویر کارت ملی ( پشت و رو )                                 ( 2 سری )

þ     اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( برای آقایان )         ( 2 سری )

þ     ارائه سابقه کار ( طبق فرم مربوطه ) در رعایت بند 9 ماده 15 ضوابط و دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد

þ     معرفی متقاضی به مراجع مربوطه جهت دریافت و ارائه :

1)    گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و تصویر آن             1 سری

2)    گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و تصویرآن                1 سری

 

نکات قابل توجه :

G      با توجه به طولانی بودن زمان وصول جوابیه عدم سوء پیشینه نسبت به جوابیه عدم اعتیاد و نیز کم بودن مدت اعتبار گواهی عدم اعتیاد ، پیشنهاد می گردد متقاضی ابتدا نسبت به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نماید .

A      جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ، بایستی به مراکز پلیس + 10 مراجعه گردد .

B    جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد ، بایستی حتماً به مراکز درمانی دولتی مراجعه گردد .

ت ) مرحله تأیید صلاحیت فردی و تخصصی :

1)     پس از ارائه گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه توسط متقاضی ، نامبرده پس از ارائه مدارک ذیل به متصدی مربوطه ، جهت بررسی صلاحیت فردی به واحد حراست معرفی می گردد . مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده حراستی عبارتند از:

þ     عکس 4 *3  پشت نویسی شده با رعایت موازین اسلامی      ( 3 عدد )

þ     تصویر تمام صفحات شناسنامه

þ      تصویر مدرک تحصیلی

þ     تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( برای آقایان )                                                                            

þ     اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

þ     اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

2)     پس از وصول تأییدیه صلاحیت فردی متقاضی از واحد حراست ، مدارک نامبرده جهت بررسی صلاحیت فنی و تخصصی به هیأت نظارت استان ارسال خواهد شد .

3)     پس از تأیید هیأت نظارت استان ، موافقت نامه اصولی با اعتبار 6 ماهه بنام متقاضی صادر می گردد .

ث ) مرحله معرفی مکان و تجهیزات توسط متقاضی :

1)     پس از صدور موافقت نامه اصولی ، متقاضی بایستی با دریافت و تکمیل فرم مربوطه ( فرم معرفی مکان ) ، حداکثر تا پایان اعتبار موافقت نامه اصولی نسبت به معرفی مکان واجد شرایط به مرکز اقدام نماید .

2)      پس از معرفی مکان توسط متقاضی ، بازرس مرکز طی هماهنگی با نامبرده ، نسبت به بازدید از محل ، اقدام می نماید .

3)     پس از تأیید مکان توسط بازرس مرکز ، در صورت انقضای اعتبار گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه متقاضی ، نامبرده مجدداً جهت دریافت و ارائه گواهی های مذکور ، به مراجع مربوطه معرفی می گردد .

4)     پس از ارائه گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه توسط متقاضی به مرکز ، نامبرده با ارائه مدارک ذیل ، جهت دریافت تاییدیه اماکن ، به اداره اماکن مربوطه معرفی می گردد . ( مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اماکن ) :

þ     اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه                                    ( 1 سری )

þ     عکس 4 *3  پشت نویسی شده با رعایت موازین اسلامی         ( 3 عدد )

þ     اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و تصویر آن                  ( 1 سری )

þ     اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و تصویر آن                   ( 1 سری )

þ     تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( برای آقایان )        

þ     پوشه مقوایی و گیره

5)     پس از ارائه جوابیه اداره اماکن به مرکز :

الف) در صورت جوابیه منفی ، متقاضی بایستی در مهلت با قیمانده از 6 ماه اعتبار موافقت نامه اصولی ، نسبت به معرفی مکان دیگر اقدام نماید .

ب) در صورت جوابیه مثبت ، متقاضی بایستی پس از تکمیل فرم مربوطه ( فرم معرفی تجهیزات آموزشی ) ، نسبت به معرفی تجهیزات متناسب با رشته مهارتی مورد تقاضا جهت فعالیت آموزشی به مرکز اقدام نماید .

6) پس از معرفی تجهیزات توسط متقاضی ، بازرس مرکز طی هماهنگی با نامبرده ، نسبت به بازدید از تجهیزات ، اقدام می نماید .

ج) مرحله انتخاب نام آموزشگاه :

 پس از تأیید تجهیزات توسط بازرس مرکز ، متقاضی بایستی با تکمیل و ارائه فرم مربوطه ( فرم تأیید نام آموزشگاه ) ، ضمن در نظر داشتن شرایط ذیل ، نسبت  به انتخاب نام آموزشگاه اقدام نماید :

þ        با عنایت به ماده 52  ضوابط و دستورالعمل اجرايي آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فني و حرفه اي آزاد مصوب 14/6/1386 و ماده 29 آئين نامه مذكور مصوب 18/5/1385 نام آموزشگاه :

v        بایستی با رعایت فرهنگ اسلامی و ایرانی انتخاب شده ، دارای ریشه فارسی باشد و در تمام مدت فعالیت آموزشگاه ، حفظ شود .

v        نام انتخابی برای آموزشگاه ، نباید در سطح استان تکراری باشد .

v        حتی الامکان عدد نباشد .

v        حتی الامکان از نام و نام خانوادگي بصورت توأم ، در انتخاب نام آموزشگاه استفاده نشود .

v        از کلمات  شمال ، جنوب ، شرق و یا غرب در ترکیب نام آموزشگاه استفاده نشود .

v       نام انتخابی فاقد پسوند های ( ناز و یا بین المللی ) باشد.

v       استفاده از کلمه عروس در انتخاب نام آموزشگاه مجاز نمی باشد . ( نامه شماره 25154/210 مورخ 11/06/1386 )

v        با عنایت به بخشنامه شماره 10368 مورخ 30/02/1380 ، چنانچه موسسی درخواست تأسیس آموزشگاه در استان دیگری را داشته باشد و نام مورد درخواست برای آموزشگاه جدید ، با نام آموزشگاه شهرستان اولیه ، مشابه باشد ، نام آموزشگاه جدید با پسوند شهرستان اولیه ضروری است .

چ) مرحله معرفی مدیر واجد شرایط:

پس از طی مراحل تأیید نام آموزشگاه ، متقاضی بایستی ضمن در نظر گرفتن شرایط ذیل ، نسبت به معرفی مدیر واجد شرایط جهت صدور ابلاغ مدیریت آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای اقدام نماید :

þ        شرایط متقاضی جهت احراز صلاحیت اشتغال مدیر آموزشگاه :

        فردی که توسط موسس جهت مدیریت آموزشگاه معرفی می گردد ، بایستی حائز شرایط ذیل باشد :

v     کارمند دولت نباشد .

v     دارای سن حداقل 25 سال تمام باشد .

v     دارای گواهینامه مهارت دوره مدیر آموزشگاه باشد .

v     دارای گواهینامه مهارت دوره ICDL درجه 2  باشد .

v     دارا ی حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

þ     مدارک لازم جهت صدور ابلاغ مدیریت :

v     اصل و 2 نسخه تصویر خوانا از پروانه تأسیس و فرم ش

v     اصل و 2 نسخه تصویر خوانا از گواهینامه فنی و حرفه ای مدیر آموزشگاه

v     اصل و 2 نسخه تصویر خوانا از گواهینامه فنی و حرفه ای ICDL  درجه 2

v     اصل و 2 نسخه تصویر خوانا از  کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( برای متقاضیان مرد )

v      اصل و 2 نسخه تصویر خوانا از مدرک تحصیلی متقاضی

v     اصل و 2 نسخه تصویر خوانا از تمام صفحات شناسنامه

v     اصل و 2 نسخه تصویر خوانا از پشت و روی کارت ملی

v     چهار  قطعه عکس 4*3 سیاه و سفید          

v     اصل قرارداد همکاری آموزشی با آموزشگاه که در دفتر اندیکاتور آموزشگاه ثبت شده باشد (مدت قرارداد با توجه به اعتبار پروانه تاسیس ، می تواند از 1 تا 5 سال باشد . )

v     اصل و تصویر خوانا از فیش واریزی

ح) مرحله اعلام برنامه و ساعات کار آموزشگاه :

            پس از تأیید مدیر معرفی شده ، متقاضی بایستی ضمن تکمیل فرم مربوطه ( فرم اعلام برنامه و ساعت کار آموزشگاه ) نسبت به اعلام برنامه کار آموزشگاه اقدام نماید .

نکته :

G  انتخاب روزهای کاری آموزشگاه در هر روزی بجز روزهای جمعه امکان پذیر است .

 Aساعات کاری آموزشگاه بایستی در بازه زمانی 21 - 8  تعیین گردد . 

B تعداد ساعات کار آموزشگاه در هر شیفت ، بایستی بین حداقل 4 و حداکثر 6 ساعت باشد .

خ) مرحله صدور پروانه تأسیس :

v      پس از طی کلیه مراحل فوق ، موسس بایستی نسبت به واریز فیش های بانکی :

1)     به مبلغ 000/150 ریال به شماره حساب 2171871203000 بانک ملی شعبه پارک بهمن ( قابل واریز در کلیه شعب ) جهت پرداخت هزینه صدور پروانه تأسیس

2)     به مبلغ 000/100 ریال به شماره حساب 2173121268000 بانک ملی شعبه جهان کودک ( قابل واریز در کلیه شعب ) بنام اداره امور مالیاتی بعنوان حق ابطال تمبر

اقدام نموده و فیش های واریزی را  به متصدی مربوطه تحویل نماید .

v      پس از ارائه فیش های واریزی به مرکز ، پیش نویس پروانه تأسیس صادر و جهت درج امضاء مدیرکل به اداره کل ارسال می گردد .

v      پس از وصول پروانه تأسیس به مرکز ، از طریق متصدی مربوطه با موسس تماسی مبنی بر مراجعه به مرکز جهت دریافت پروانه صادر شده برقرار خواهد شد .

v      پس از دریافت پروانه تأسیس ، موسس / مدیر آموزشگاه می تواند نسبت به دریافت نامه های مربوط به تهیه تابلو ، مهر ، تبلیغات و همچنین دریافت دفاتر ثبت نام کارآموزان ، بازرسی ، حضور و غیاب و ثبت نتایج و نامه های مربوط به هرکدام اقدام نماید .

 

 

فرم های مورد نیاز

 

   دانلود : شرح_وظايف_موسس_آموزشگاه.pdf           حجم فایل 168 KB
   دانلود : فرم_معرفی_تجهیزات_آموزشی.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : فرم_درخواست_تاسیس.pdf           حجم فایل 302 KB
   دانلود : فرم_درخواست_تائید_نام_آموزشگاه.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : فرم__بازدید_مکان_آموزشی.pdf           حجم فایل 348 KB
   دانلود : شرایط_مکان_جهت_تاسیس_آموزشگاه.pdf           حجم فایل 182 KB
   دانلود : سابقه_کار.pdf           حجم فایل 107 KB
   دانلود : التزام_نامه.pdf           حجم فایل 70 KB
   دانلود : اقرارنامه.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود : فرم_خام_طرح_توجیهی_تاسیس_آموزشگاه.doc           حجم فایل 82 KB
   دانلود : راهنمای_طرح_توجیهی.pdf           حجم فایل 410 KB
بازديدکنندگان اين صفحه: 25465 | بازديدکنندگان امروز: 170 | کل بازديدکنندگان: 1327688 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/9218 ثانيه