موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > فروردین ماه 1401 > گردشگری  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
زمانبندی آزمون های عملی فروردین رشته گردشگری
ردیف نام اموزشگاه نام حرفه تعداد کاراموز تاریخ ازمون عملی ساعت محل برگذاری ملاحضات
نوبت اول تعداد
مجدد
1 ابن سینا راه دانش طبیعت گردی 1   یکشنبه 2 مرداد 1401 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
 
2 بهرایان عمومی 1   یکشنبه 2 مرداد 1401 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
محلی 1   یکشنبه 2 مرداد 1401 12:00  
سلامت 1   یکشنبه 2 مرداد 1401 12:00  
 
3 تدبیرگران موزه 1   یکشنبه 2 مرداد 1401 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
 
4 تهران پایتخت سلامت 1   یکشنبه 2 مرداد 1401 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
 
5 علوم هانی محلی 1   یکشنبه 2 مرداد 1401 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
 
6 علم پرور طبیعت گردی 3   یکشنبه 2 مرداد 1401 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
عمومی 3   یکشنبه 2 مرداد 1401 12:00  
موزه 3   یکشنبه 2 مرداد 1401 12:00  
محلی 4   یکشنبه 2 مرداد 1401 12:00  
سلامت 2   یکشنبه 2 مرداد 1401 12:00  
فرهنگی 3   یکشنبه 2 مرداد 1401 12:00  
 
7 علوی ایران طبیعت گردی 2   دوشنبه 2 مرداد 1401 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
فرهنگی 1   دوشنبه 2 مرداد 1401 9:00  
موزه 4   دوشنبه 2 مرداد 1401 9:00  
عمومی 1   دوشنبه 2 مرداد 1401 9:00  
محلی 1   دوشنبه 2 مرداد 1401 9:00  
سلامت 4   دوشنبه 2 مرداد 1401 9:00  
 
8 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه محلی 2   دوشنبه 2 مرداد 1401 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
سلامت  2   دوشنبه 2 مرداد 1401 9:00  
فرهنگی 1   دوشنبه 2 مرداد 1401 9:00  
 
9 فروغ فلق محلی بومی 1   دوشنبه 2 مرداد 1401 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
 
10 نگین افاق ایرانیان موزه 4   دوشنبه 2 مرداد 1401 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
سلامت 3   دوشنبه 2 مرداد 1401 9:00  
طبیعت گردی 4   دوشنبه 2 مرداد 1401 9:00  
محلی 1   دوشنبه 3 مرداد 1401 10:30  
 
11 نشان برتر محلی 1   دوشنبه 3 مرداد 1401 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
سلامت 1   دوشنبه 3 مرداد 1401 10:30  
فرهنگی 1   دوشنبه 3 مرداد 1401 10:30  
طبیعت گردی 4   دوشنبه 3 مرداد 1401 10:30  
 
12 نیکو روش فرهنگی 1   دوشنبه 3 مرداد 1401 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
 
13 نیاوران موزه 1   دوشنبه 3 مرداد 1401 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
فرهنگی 1   دوشنبه 3 مرداد 1401 10:30  
طبیعت گردی 1   دوشنبه 3 مرداد 1401 10:30  
محلی 2   دوشنبه 3 مرداد 1401 10:30  
 
بازديدکنندگان اين صفحه: 237 | بازديدکنندگان امروز: 2272 | کل بازديدکنندگان: 2616955 | بازديدکنندگان آنلاین: 6 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4688 ثانيه