موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > بهمن ماه ١٤٠٠ > نيمه دوم > فناوری اطلاعات  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين نیمه  دوم  بهمن  ماه 1400
 نام رشته : فناوری اطلاعات
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 آریا تهران-شعبه 1 1400/11/19* icdlکاربر  3603981 1     1401/04/05 9:00 مرکز شماره 5  
1400/11/20* icdlکاربر  3608652 2     1401/04/05 9:00 مرکز شماره 5  
1400/11/23* icdlکاربر  3603936 1     1401/04/05 9:00 مرکز شماره 5  
1400/11/24* icdlکاربر  3522874 1     1401/04/05 9:00 مرکز شماره 5  
1400/11/25* icdlکاربر  3608652 2     1401/04/05 9:00 مرکز شماره 5  
کارور AUTOCAD(1400/11/23) 3548297-3194464 1+1     1401/04/05 9:00 مرکز شماره 5  
                     
2 امیران  1400/11/16* icdlکاربر  3618666 1     1401/04/05 10:00 مرکز شماره 5  
1400/11/17* icdlکاربر  36418666 3     1401/04/05 10:00 مرکز شماره 5  
                     
3 دهکده جهانی دانش و مهارت طراح وب (CIW) 1400/11/24 3642731 1     1401/04/05 10:00 مرکز شماره 5  
کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop(1400/11/19) 3640815 1     1401/04/05 10:00 مرکز شماره 5  
                     
4 سامانه های مدیریت و اطلاع رسانی توسعه کارآفرینان VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6] (VCP6-DCV)(1400/11/19) 3581204 1     1401/04/06 9:00 مرکز شماره 5  
                     
5 علم پرور  کاربر نرم افزار اداری* 1400/11/16 3337045 1     1401/04/06 9:00 مرکز شماره 5  
1400/11/25* icdlکاربر  3647212 1     1401/04/06 9:00 مرکز شماره 5  
                     
6 قلم کهن نسل پارت 1400/11/25* icdlکاربر  3553363-3520885-3456876 3+1+1     1401/04/06 9:00 مرکز شماره 5  
توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با WordPress(1400/11/25) 3558894 1     1401/04/06 9:00 مرکز شماره 5  
توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با WordPress(1400/11/30) 3558894 1     1401/04/06 9:00 مرکز شماره 5  
                     
7 نشان برتر شهروند الکترونیکی(E-Citizen) 1400/11/23 3577384 1     1401/04/06 10:00 مرکز شماره 5  
کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop(1400/11/17) 3540934 1     1401/04/06 10:00 مرکز شماره 5  
1400/11/20* icdlکاربر  3641678-3641680 1+4     1401/04/06 10:00 مرکز شماره 5  
کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server Access(1400/11/20) 3567886 1     1401/04/06 10:00 مرکز شماره 5  
کاربر رایانه1400/11/23 3540924 1     1401/04/06 10:00 مرکز شماره 5  
کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator(1400/11/16) 3616274 1     1401/04/06 10:00 مرکز شماره 5  
کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator(1400/11/20) 3616274 2     1401/04/06 10:00 مرکز شماره 5  
کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator(1400/11/24) 3616273 1     1401/04/06 10:00 مرکز شماره 5  
کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator(1400/11/25) 3616273 1     1401/04/06 10:00 مرکز شماره 5  
                     
8 نیاوران 1400/11/20* icdlکاربر  3647386 1     1401/04/07 9:00 مرکز شماره 5  
                     
9 نیکوروش 1400/11/18* icdlکاربر  3641534 1     1401/04/07 9:00 مرکز شماره 5  
1400/11/24* icdlکاربر  3641534 1     1401/04/07 9:00 مرکز شماره 5  
1400/11/25* icdlکاربر  3649241 1     1401/04/07 9:00 مرکز شماره 5  
کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server Access(1400/11/30) 3359892 1     1401/04/07 9:00 مرکز شماره 5  
کاربر نرم افزار اداری* 1400/11/16 3645580 1     1401/04/07 9:00 مرکز شماره 5  
برنامه نویس (Windows Application C#) 1400/11/18 3359894 1     1401/04/07 9:00 مرکز شماره 5  
برنامه نویس Web C# Application(1400/11/20) 3359906 1     1401/04/07 9:00 مرکز شماره 5  
توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با WordPress(1400/11/20) 3641494 1     1401/04/07 9:00 مرکز شماره 5  
                     
بازديدکنندگان اين صفحه: 247 | بازديدکنندگان امروز: 743 | کل بازديدکنندگان: 2607454 | بازديدکنندگان آنلاین: 5 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5469 ثانيه