موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > اسفند ماه 1400 > امور مالی و بازرگانی  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  آنلاين اسفند ماه 1400
 نام رشته:  امور مالی و بازرگانی
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 آریا تهران-شعبه 1 رایانه کار حسابداری مالی1400/12/03 3569424 1     1401/03/22 11:00 مرکز5  
رایانه کار حسابداری مالی1400/12/04 3569439 1     1401/03/22 11:00 مرکز5  
                     
2 بهاران حسابدار عمومی مقدماتی1400/12/02 3665087-3665091 1+2     1401/03/22 8:30 مرکز5  
حسابدار حقوق و دستمزد1400/12/01 3665065 1     1401/03/22 8:30 مرکز5  
حسابدار حقوق و دستمزد1400/12/08 3665059 1     1401/03/22 8:30 مرکز5  
حسابدار حقوق و دستمزد1400/12/14 3652687-3665065 1+1     1401/03/22 8:30 مرکز5  
                     
3 پردازشگران پارسی کمک حسابدار1400/12/02 3624879 1     1401/03/22 8:30 مرکز5  
حسابدار حقوق و دستمزد1400/12/04 3669121 1     1401/03/22 8:30 مرکز5  
                     
4 تهران پایتخت حسابدار عمومی مقدماتی1400/12/14 3589248 1     1401/03/22 8:30 مرکز5  
حسابدار عمومی مقدماتی     1 1400/08/19 1401/03/22 8:30 مرکز5 زینب ماهروئی
کاربر امور بانکی     1 1400/8/29 1401/03/22 8:30 مرکز5 فاطمه نظامی آغویه
سرپرست ترخیص محصول     1 1400/09/29 1401/03/22 8:30 مرکز5 فاطمه نظامی آغویه
                     
5 دورنما رایانه کار حسابداری مالی1400/12/03 3605175 1     1401/03/22 11:00 مرکز5  
حسابدار حقوق و دستمزد1400/12/03 3605185 1     1401/03/22 8:30 مرکز5  
                     
6 سپنتا رایانه کار حسابداری مالی1400/12/09 3593842 1     1401/03/22 11:00 مرکز5  
                     
7 مدرسان پیشتاز معامله گری ارزهای دیجیتال1400/12/01 3600120-3595129 2+2     1401/03/22 8:30 مرکز5  
معامله گری ارزهای دیجیتال1400/12/02 3600120 1     1401/03/22 8:30 مرکز5  
    معامله گری ارزهای دیجیتال1400/12/16 3693024-3693031-3688766 2+1+5     1401/03/22 8:30 مرکز5  
    معامله گری ارزهای دیجیتال1400/12/17 3693024-3693031 3+1     1401/03/22 8:30 مرکز5  
                     
8 نشان برتر حسابدار عمومی مقدماتی1400/12/01 3549774 1     1401/03/22 8:30 مرکز5  
حسابدار عمومی مقدماتی1400/12/08 3616118 1     1401/03/22 8:30 مرکز5  
مسیول سفارشات1400/12/04 3433250 1     1401/03/22 8:30 مرکز5  
حسابدار حقوق و دستمزد1400/12/09 3466181 1     1401/03/22 8:30 مرکز5  
                     
9 نیاوران حسابدار صنعتی درجه 2     1 1400/09/30 1401/03/22 8:30 مرکز5 آیدا پناهی پور
                     
10 نیکوروش کمک حسابدار1400/12/14 3643025 1     1401/03/22 8:30 مرکز5  
رایانه کار حسابداری مالی     1 1400/08/30 1401/03/22 11:00 مرکز5 امیرحسین کامجو
                     
بازديدکنندگان اين صفحه: 269 | بازديدکنندگان امروز: 38 | کل بازديدکنندگان: 2595464 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4843 ثانيه