موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > اسفند ماه 1400 > هنرهای تجسمی  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  آنلاين اسفند ماه 1400
 نام رشته : هنرهای تجسمی
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 برگ مربی نقاشی کودک1400/12/02 3633322-3363690-3659017-3599956-3579014 1+1+5+1+1     1401/03/23 9 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/12/03 3659017 3     1401/03/23 10 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/12/04 3339279-3659017-3579014 1+2+2     1401/03/23 11 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/12/07 3659017 3     1401/03/23 12 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/12/08 3633322 2     1401/03/23 13 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/12/17 3599959 1     1401/03/23 14 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/12/18 3444876 1     1401/03/23 15 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/12/21 3565256 2     1401/03/23 16 آموزشگاه  
                     
2 پرواز رنگها نقاش مقدماتی1400/12/01 3481246-3516947 1+1+2     1401/03/24 9 آموزشگاه  
نقاش مقدماتی1400/12/02 3481246 1     1401/03/24 9 آموزشگاه  
نقاش مقدماتی1400/12/03 3481246 1+1     1401/03/24 9 آموزشگاه  
نقاش مقدماتی1400/12/04 3516947-3481246 1+2     1401/03/24 9 آموزشگاه  
نقاش مقدماتی1400/12/07 3516947 1+2     1401/03/24 9 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/11/24 3481260 1     1401/03/24 9 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/11/30 3481260 1     1401/03/24 9 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/12/01 3481260 1     1401/03/24 9 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/12/04 3481260 1     1401/03/24 9 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/12/07 3481260 1     1401/03/24 9 آموزشگاه  
نقاش پیشرفته1400/12/04 3481241 2     1401/03/24 9 آموزشگاه  
نقاش پیشرفته1400/12/07 3481241 1     1401/03/24 9 آموزشگاه  
                     
3 ترنم صبا خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیق1400/12/01 3675093 1     1401/03/22 9 اداره کل آزمونگر خانم خوانساری  
                     
4 دیدنگار عکاس دیجیتال1400/12/01 3613161 10     1401/03/30 9 آموزشگاه  
عکاس دیجیتال1400/12/02 3616935 4     1401/03/30 9 آموزشگاه  
عکاس دیجیتال1400/12/03 3616935 1     1401/03/30 9 آموزشگاه  
عکاس دیجیتال1400/12/07 3613161 4     1401/03/30 9 آموزشگاه  
عکاس دیجیتال     3 1400/04/20 1401/03/30 9 آموزشگاه فاطمه ضرغامی-شبنم نیکبخت-مهسا حاجی رفیعی
عکاس دیجیتال     1 1400/04/20 1401/03/30 9 آموزشگاه علی فارسی
عکاس دیجیتال     1 1400/07/26 1401/03/30 9 آموزشگاه زینب هدایتی پو حسن کیاده
                     
5 رنگدانه نقاش مدادرنگی1400/12/15 3565430 1     1401/03/22 8:30 مرکز شماره 3 خواهران  
نقاش رنگ و روغن     1 1400/11/25 1401/03/22 8:30 مرکز شماره 3 خواهران ملیکا جعفری
                     
6 سفیر قرن ارتباطات عکاس دیجیتال     1 1400/08/30 1401/03/22 8:30 مرکز شماره 3 خواهران مهسا سلیمانی
                     
7 شمیم دانش نقاش مقدماتی1400/12/18 3593864 1     1401/03/22 8:30 مرکز شماره 3 خواهران  
نقاش پیشرفته1400/12/15 3559946 1     1401/03/22 8:30 مرکز شماره 3 خواهران  
                     
8 نقش بهار نقاش مقدماتی     1 1400/11/27 1401/03/22 8:30 مرکز شماره 3 خواهران بهار فرهنگ منش
                     
9 هنر عکاس دیجیتال1400/12/14 3633092 1     1401/03/22 8:30 مرکز شماره 3 خواهران  
                     

 

بازديدکنندگان اين صفحه: 288 | بازديدکنندگان امروز: 897 | کل بازديدکنندگان: 2607608 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4844 ثانيه