موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > اسفند ماه 1400 > پیرایش مردانه  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
    زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  آنلاين  اسفند  ماه 1400
 نام رشته :پیرایش مردانه
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 تهران مو پیرایشگر مردانه درجه  دو *1400/12/03 3339591 1     1401/2/26 9:00 مرکزپنج  
                     
2 رسالت پیرایشگر مردانه درجه يك *1400/12/01 3663816-3673958-3633325-3559461 1+3+1+4     1401/2/26 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه يك*1400/12/03 3673958-3572268 1+1     1401/2/26 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه  يك*1400/12/15 3663816-3673958-3633325 1+10+1     1401/2/26 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه دو *1400/12/01 3673925-3663812 2+17     1401/2/26 9:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه دو *1400/12/03 3649551-3673925 1+6     1401/2/26 9:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه دو *1400/12/08 3663812 1     1401/2/26 9:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه دو *1400/12/15 3596916 1     1401/2/26 9:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه دو *1400/12/17 3663812 1     1401/2/26 9:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه دو *1400/12/22 3673925-3633324 1+1     1401/2/26 9:00 مرکزپنج  
                     
3 رویش هنر پیرایشگر مردانه درجه 2 *1400/12/15 3664100 8     1401/2/26 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه  يك*1400/12/15 3600136-3664110 2+4     1401/2/26 10:30 مرکزپنج  
                     
5 سراي نمونه پیرایشگر مردانه درجه 2*1400/12/01 3662880-3673087 3+6     1401/2/25 9:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 2*1400/12/02 3675599 1     1401/2/25 9:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 2*1400/12/08 3662880-3673087 1+1     1401/2/25 9:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 2*1400/12/15 3690471-3675599 8+2     1401/2/25 9:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 2 *1400/12/17 3696058-3696058 1+2     1401/2/25 9:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 2     1   1401/2/25 9:00 مرکزپنج علي كاوسي 
پیرایشگر مردانه درجه 1*1400/12/01 3665343-3675597 6+3     1401/2/25 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 1*1400/12/02 3675597 2     1401/2/25 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 1*1400/12/03 3675597 1     1401/2/25 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 1*1400/12/08 3607912-3665343 2+2     1401/2/25 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 1*1400/12/15 3675597 1     1401/2/25 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 1*1400/12/16 3690469 4     1401/2/25 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 1*1400/12/21 3696659 2     1401/2/25 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه يك     1   1401/2/25 10:30 مرکزپنج علي كاوسي 
متعادل ساز چهره مردانه * 1400/12/08 3652628 1     1401/2/25 9:00 مرکزپنج  
                     
6 سر و صورت پیرایشگر مردانه درجه 2*1400/12/01 3594289 1     1401/2/27 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 2*1400/12/02 3594289 1     1401/2/27 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 2*1400/12/08 3594289 1     1401/2/27 10:30 مرکزپنج  
                     
7 عاليجناب پیرایشگر مردانه درجه 2 *1400/12/17 3686232 1     1401/2/27 10:30 مرکزپنج  
                     
8 عصرمو پیرایشگر مردانه درجه 1*1400/12/15 3686990-3686983-3619259 2+3+1     1401/2/27 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 1*1400/12/17 3686983 16     1401/2/27 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 2*1400/12/09و12/17 3686991 1     1401/2/27 9:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 2*1400/12/15 3686992-3686991-3589779-3500213 8+14+1+1     1401/2/27 9:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه 1*1400/12/17 3686991 5     1401/2/27 10:30 مرکزپنج  
كاربر مواد شيميايي درپيرايش مردانه1400/12/15 3619276 1     1401/2/27 10:30 مرکزپنج  
متعادل ساز چهره مردانه * 1400/12/15 3581943 1     1401/2/27 10:30 مرکزپنج  
متعادل ساز چهره مردانه * 1400/12/17 3686994 1     1401/2/27 10:30 مرکزپنج  
                     

بازديدکنندگان اين صفحه: 305 | بازديدکنندگان امروز: 2149 | کل بازديدکنندگان: 2616832 | بازديدکنندگان آنلاین: 4 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5313 ثانيه