موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > بهمن ماه ١٤٠٠ > نيمه دوم > امور مالی و بازرگانی  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  آنلاين نيمه دوم بهمن ماه 1400
 نام رشته:  امور مالی و بازرگانی
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 آریا تهران-شعبه 1 رایانه کار حسابدار مالی1400/11/20 3569439 2     1401/2/19 11صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
رایانه کار حسابدار مالی1400/11/23 3573451 1     1401/2/19 11صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
رایانه کار حسابدار مالی1400/11/25 3573451 1     1401/2/19 11صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
رایانه کار حسابدار مالی1400/11/30 3569427-3569424-3569436 1+1+2     1401/2/19 11صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
                     
2 بهاران حسابدار حقوق و دستمزد1400/11/18 3652697-3652687 1+1     1401/2/19 9صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
                     
3 تهران پایتخت مسیول سفارشات1400/11/17 3459136 1     1401/2/19 9صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
                     
4 دانش برتر رایانه کار حسابدار مالی1400/11/19 3642146 1     1401/2/19 11صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
                     
5 دورنما حسابدار عمومی مقدماتی1400/11/19 3628487-3600296 1+1     1401/2/19 9صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
                     
6 قلم کهن نسل پارت حسابدار عمومی تکمیلی1400/11/25 3357185 1     1401/2/19 9صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
رایانه کار حسابدار مالی1400/11/30 3357186 1     1401/2/19 11صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
                     
7 نشان برتر سرپرست ترخیص محصول 1400/11/20 3540902 1     1401/2/19 9صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
حسابدار صنعتی درجه 2  1400/11/25 3649086 1     1401/2/19 9صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
                     
8 نیکوروش کمک حسابدار1400/11/16 3589033 1     1401/2/19 9صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
کمک حسابدار1400/11/18 3647994 1     1401/2/19 9صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
کمک حسابدار1400/11/24 3656780 1     1401/2/19 9صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
حسابدار1400/11/18 3642309 1     1401/2/19 9صبح مرکز شماره 5 شهید مروتی  
                     
بازديدکنندگان اين صفحه: 267 | بازديدکنندگان امروز: 987 | کل بازديدکنندگان: 2594980 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4375 ثانيه